Kemper (geslacht)

Kemper is ook de Bretonse naam van de Franse stad Quimper

Kemper (ook: De Bosch Kemper) is een Nederlands geslacht waarvan een tak behoort tot de Nederlandse adel en dat werd opgenomen in het Nederland's Patriciaat.

Geslachtswapen Hoge Raad van Adel (1815)

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met de rond 1650 geboren schoolmeester te Lieme (in Lippe) Johann Berent Kemper; hij overleed daar in 1704. Zijn kleinzoon werd poorter van Amsterdam in 1749 en was bakker op de Anjeliersgracht. Een kleinzoon van de laatste was prof. jhr. mr. Joan Melchior Kemper (1776-1824) en die werd de stamvader van de adellijke tak; diens broer Pieter Hendrik (1780-1849) werd stamvader van de niet-adellijke tak.

Joan Melchior werd in 1815 verheven in de Nederlandse adel waardoor zijn nakomelingen het predicaat jonkheer of jonkvrouw dragen. De familie werd in 1917 opgenomen in het Nederland's Patriciaat; heropname volgde in 1947.[1]

Enkele telgenBewerken

Johan Hendrik Kemper (1750-1786), commissionair en zeehandelaar te Amsterdam