De Perponcher Sedlnitsky

De Perponcher Sedlnitsky is een Nederlands geslacht dat sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoort en waarvan het hoofd van de familie sinds 1825 de titel van graaf voert.

De Perponcher Sedlnitsky wapen 1825.svg

GeschiedenisBewerken

De eerst bekende voorvader was Isaac de Perponcher die in het begin van de 17e eeuw in Statendienst trad en in 1656 op kasteel Corneille bij Laon overleed. Ook zijn zoon en kleinzoon traden in Statendienst. Nakomelingen van hem werden opgenomen in de Nederlandse adel. Willem Emmery (1741-1819) werd benoemd in de ridderschap van Utrecht, zijn neef Arend Jacob Diederik werd erkend als edele van Zeeland. Andere familieleden werden ingelijfd; aan Hendrik Georg (1771-1856) werd in 1825 de titel van graaf verleend met overgang bij eerstgeboorte.

In Nederland leven geen nakomelingen meer van de in Nederland geadelde De Perponchers; de leden van de in Duitsland nog bloeiende tak, aan wie in 1853 de titel van graaf op allen werd verleend, horen niettemin ook tot de Nederlandse adel.

Enkele telgenBewerken

mr. Jacobus Arnoldus (Arent) de Perponcher Sedlnitsky (1692-1771), president van het Hof van Brabant