Van Heerdt

adellijk geslacht

De familie Van Heerdt behoort tot de oude adel van Gelderland. De stamvader is Gijsbert van Heerde, vermeld in 1386 als gegoed te Ruweveen bij Zevenaar. Twee takken van de familie zijn in 1814 en 1822 gaan behoren tot de adel van het koninkrijk der Nederlanden[1]. Het hoofd van de tak Van Heerdt tot Eversberg, waarvan de mannelijke adellijke lijn in 1990 uitgestorven is, voerde de titel van graaf, de rest van de familieleden die van baron of barones[2].

Tak Van Heerdt tot Eversberg

bewerken

Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg (1761-1844) en zijn oudste zoon gingen met hun wettige afstammelingen in mannelijke lijn in 1814[3] door hun benoeming in de Ridderschap van Overijssel behoren tot de adel van het koninkrijk der Nederlanden. In 1815[4] werd hem de titel van graaf verleend bij eerstgeboorte (voor zijn overige afstammelingen werd in 1821[5] de titel van baron en barones erkend). Zijn zoon Charles Edouard baron van Heerdt (1797-1855) werd in 1842[6] benoemd in de Ridderschap van het hertogdom Limburg.

Tak Van Heerdt tot Crayevelt (uitgestorven in 1725)

bewerken

Gijsbert van Heerdt (1533-1576) was drost op Ulft en geuzenkapitein in de Tachtigjarige Oorlog. Gijsbert was in 1572 commandant van Bredevoort. Hij sneuvelde in 1576 bij het beleg van Zierikzee tijdens een stormaanval. Via zijn huwelijk met Agnes Spierinck stamden zijn nazaten af van de heren van Heusden en de graven van Kleef en Teisterbant. Zijn zoon Palick van Heerdt (1568-1617) was kapitein van het schip en het jacht van Prins Maurits, vanaf 1598 kapitein bij de Admiraliteit op de Maze, en in 1606 commandant van de legerschepen. Hij werd in 1592 beleend met het landgoed Crayevelt. Diens zoon Gijsbert van Heerdt (1603-1652) werd in 1649 de kapitein van het schip van de jachtvloot van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Zijn zoon Adriaan van Heerdt (1637-1714) was onder meer burgemeester van Nijmegen. Na het overlijden van diens drie dochters is deze tak van de familie Van Heerdt uitgestorven.

Tak Van Heerdt

bewerken

Voor de wettige afstammelingen van wijlen Jacob Carel Frederik van Heerdt (1762-1814) werd in 1822[7] de titel van baron en barones erkend. Een van hen, Jacob Pieter Bijsterbos baron van Heerdt (1854-1934),[8] stichtte een tak in Engeland; zijn afstammelingen noemden zich voor een deel Herd en De Heerdt.[9]

Niet-adellijke takken

bewerken

Baron Jacob Carel Frederik van Heerdt (1839-1889) erkende voor de ABS van Salatiga op 23 juni 1866[10] een zoon Louis François Henri van Heerdt (1865-1938)[11]. Hij en zijn afstammelingen behoren niet tot de Nederlandse adel, evenals de in de referentie genoemden[12].

Bekende leden

bewerken

Chronologische volgorde