Van Heerdt

adellijk geslacht

De familie Van Heerdt behoort tot de oude adel van Gelderland. De stamvader is Gijsbert van Heerde, vermeld in 1386 als gegoed te Ruweveen bij Zevenaar. Twee takken van de familie zijn in 1814 en 1822 gaan behoren tot de adel van het koninkrijk der Nederlanden[1]. Het hoofd van de tak Van Heerdt tot Eversberg, waarvan de mannelijke adellijke lijn in 1990 uitgestorven is, voerde de titel van graaf, de rest van de familieleden die van baron of barones[2].

Van Heerdt wapen.svg

Tak Van Heerdt tot EversbergBewerken

Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg (1761-1844) en zijn oudste zoon gingen met hun wettige afstammelingen in mannelijke lijn in 1814[3] door hun benoeming in de Ridderschap van Overijssel behoren tot de adel van het koninkrijk der Nederlanden. In 1815[4] werd hem de titel van graaf verleend bij eerstgeboorte (voor zijn overige afstammelingen werd in 1821[5] de titel van baron en barones erkend). Zijn zoon Charles Edouard baron van Heerdt (1797-1855) werd in 1842[6] benoemd in de Ridderschap van het hertogdom Limburg.

Tak Van Heerdt tot Crayevelt (uitgestorven in 1725)Bewerken

Gijsbert van Heerdt (1533-1576) was drost op Ulft en geuzenkapitein in de Tachtigjarige Oorlog. Gijsbert was in 1572 commandant van Bredevoort. Hij sneuvelde in 1576 bij het beleg van Zierikzee tijdens een stormaanval. Via zijn huwelijk met Agnes Spierinck stamden zijn nazaten af van de heren van Heusden en de graven van Kleef en Teisterbant. Zijn zoon Palick van Heerdt (1568-1617) was kapitein van het schip en het jacht van Prins Maurits, vanaf 1598 kapitein bij de Admiraliteit op de Maze, en in 1606 commandant van de legerschepen. Hij werd in 1592 beleend met het landgoed Crayevelt. Diens zoon Gijsbert van Heerdt (1603-1652) werd in 1649 de kapitein van het schip van de jachtvloot van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Zijn zoon Adriaan van Heerdt (1637-1714) was onder meer burgemeester van Nijmegen. Na het overlijden van diens drie dochters is deze tak van de familie Van Heerdt uitgestorven.

Tak Van HeerdtBewerken

Voor de wettige afstammelingen van wijlen Jacob Carel Frederik van Heerdt (1762-1814) werd in 1822[7] de titel van baron en barones erkend. Een van hen, Jacob Pieter Bijsterbos baron van Heerdt (1854-1934),[8] stichtte een tak in Engeland; zijn afstammelingen noemden zich voor een deel Herd en De Heerdt.[9]

Niet-adellijke takkenBewerken

Baron Jacob Carel Frederik van Heerdt (1839-1889) erkende voor de ABS van Salatiga op 23 juni 1866[10] een zoon Louis François Henri van Heerdt (1865-1938)[11]. Hij en zijn afstammelingen behoren niet tot de Nederlandse adel, evenals de in de referentie genoemden[12].

Bekende ledenBewerken

Chronologische volgorde

D'Ablaing van Giessenburg · Van Aerssen Beijeren · Alberda † · Van Alderwerelt † · Anthès, Van Heeckeren d' · Van Asbeck · D'Aulnis de Bourouill · Van Aylva · Van Balveren · Barbaix de Bonnines † · Baud · De Beijer † · Bentinck · De Bieberstein Rogalla Zawadsky · De Billehé de Valensart † · Van Boecop † · Van Boetzelaer · Van den Bogaerde · Du Bois † · Von dem Bongart · Van der Borch · Van Borssele · De Bounam de Ryckholt † · Van Brakell · Brantsen · Van Brienen (I) † · Van Breugel † · Van Broeckhuysen † · Du Bus · Calkoen · Van der Capellen · De Casembroot † · Chassé † · Clifford † · Van Coeverden · Collot d'Escury · De Constant Rebecque · Coppin † · De Crassier · Creutz · Daelman · Dedel † · Van Dedem · Van Delen † · Von Derfelden · Dibbets · Diert · Van Doorn (I) † · Van Dopff † · Van Dorth tot Medler · Van der Duyn † · Van Eck · Van Erp · Fagel † · Van der Feltz · Forstner van Dambenoy † · Van Fridagh · Gansneb genaamd Tengnagel † · Van Geen · De Geer † · Gericke · Von Geusau † · Gevers · De Girard de Mielet van Coehoorn † · Van der Goes † · Van Goltstein † · De Graillet † · Groeninx van Zoelen · De Gijselaar † · Hacfort † · Van Haeften (I) † · Van Haersolte · Van Hall † · Van Hangest d'Yvoy · Van Hardenbroek · Van Haren † · Van Harinxma thoe Slooten · Van Heeckeren · Van Heemstra · Van Heerdt · Van Heilmann van Stoutenburg † · Van der Heim † · Van Hemert tot Dingshof · Van Herzeele † · De Heusch · Van der Heyden · Van Hövell · Van Hogendorp · Hogguer † · Van Hugenpoth † · Huyssen van Kattendijke · Van Imhoff · Von Innhausen und Kniphausen † · D'Isendoorn à Blois † · Van Isselmuden · Van Ittersum · Van Keppel † · De Keverberg † · Klerck † · Van Knobelsdorff · De Kock · Krayenhoff · Van Laer † · De Lamberts de Cortenbach † · Lampsins † · Van Lamsweerde · Van Lawick · Lewe · De Liedel † · De Loë · Van Lynden · De Macar · Mackay · Von Maltzahn † · Van Massow † · De Meer d'Osen † · Melvill van Carnbee · De Mey † · Michiels · Mollerus · Mulert · Van Nagell · Nahuys · De Negri † · Nepveu † · Van Neukirchen genaamd Nyvenheim † · De Norman d'Audenhove † · Van Oldeneel tot Oldenzeel · D'Olne † · Van Omphal † · Van Pabst † · Van Pallandt · Van Panhuys † · De Pélichy † · De Perponcher Sedlnitsky † · Van Plettenberg † · De Plevits · Du Pont † · De Posson † · Prisse · Von Quadt † · Quarles · Von Rade † · Van Raders · De Raet † · Van Randwijck · Van Reede · Rengers · Van Rhemen † · Von Riedesel d'Eisenbach † · Röell · Roest van Alkemade · De Rosen † · De Roy van Zuidewijn/De Roye van Wichen † · Van Rijckevorsel · Von Saint-Remy † · De Salis † · Sandberg · Schimmelpenninck van der Oye · Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg · De Senarclens de Grancy † · Sirtema van Grovestins · Six · Slicher † · Van Slingelandt · Sloet · De Smeth · Snouckaert van Schauburg · Van Spaen † · Speyart van Woerden · Steengracht · Straalman † · Stratenus · Strick van Linschoten † · Van Styrum · Sweerts de Landas · Van Sytzama Taets van Amerongen · Van Tengnagell † · Testa · De Thier † · Van Till · Tindal † · Des Tombe † · Torck † · Du Tour † · Travers † · De Trevey de Charmail † · Van Tuyll van Serooskerken · Van Utenhove · Van Verschuer · Verstolk · Van Voerst † · Van Voorst tot Voorst · De Vos van Steenwijk · Van Vredenburch † · De Warzée d'Hermalle † · Van Wassenaer · De Watteville · De Weichs de Wenne · Van Westerholt † · Van Westreenen van Tiellandt † · Van Wevelinchoven de Sittert † · Van Wickevoort Crommelin † · Von Wydenbruck · De Wijkerslooth · De Wymar † · Van Wijnbergen · Wittert · Van Zuylen van Nievelt † · Van Zuylen van Nijevelt
Geslachten die tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden behoren of hebben behoord. Lijst volgens opgave van de Hoge Raad van Adel. †: Geslacht uitgestorven of titel vervallen.