Hartsen

adellijk geslacht

Hartsen is een uit Goch afkomstige familie waarvan leden sinds 1841 tot de Nederlandse adel behoren en die in 1972 uitstierf.

Cornelis Hartsen (1823-1895)

Geschiedenis bewerken

De stamreeks begint met Jacob Hartsen die in Goch werd geboren, in 1605 garenkoopman was te Haarlem en voor 5 september 1642 overleed. In 1715 vestigde een nazaat, Anselmus Hartsen (1686-1756) zich in Amsterdam. Twee van diens achterkleinzonen werden bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1841 verheven in de Nederlandse adel, onder clausule van inlijving; bij KB van 3 juli 1844 werden beiden ingelijfd onder wijziging van het KB uit 1841.

Enkele telgen bewerken

Anselmus Hartsen (1686-1756), koopman te Amsterdam

 • Antoni Hartsen (1719-1782), koopman en toneeldichter
  • Cornelis Hartsen (1751-1817), koopman en assuradeur
   • Antoni Hartsen (1785-1820), oprichter van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen
   • Elisabeth Hartsen (1786-1859); trouwde in 1807 met Frans van Heukelom (1776-1823), koopman en lid van de familie Van Heukelom
   • Jhr. Pieter Hartsen (1789-1846), koopman en assuradeur, lid raad van Amsterdam, lid provinciale staten van Noord-Holland
    • Jhr. Cornelis Hartsen (1823-1895), minister; trouwde in 1850 met Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep (1825-1899), dame du palais van koningin Emma, lid van de familie Van Lennep
    • Jhr. Pieter Hartsen (1833-1913), koopman en assuradeur, lid provinciale staten van Noord-Holland; trouwde in 1865 met jkvr. Carolina Carina Janssens (1832-1896), lid van de familie Janssens
   • Sara Louisa Hartsen (1791-1849); trouwde in 1822 met jhr. Jan Willem Janssens (1762-1838), generaal, minister, lid van de familie Janssens
   • Jhr. Jacob Hartsen (1801-1845)
    • Jhr. dr. Frederik Anthony Hartsen (1838-1877), geneesheer, publicist
    • Jhr. ir. Jacob Hartsen (1842-1892), directeur gasfabriek te Baarn
     • Jkvr. dr. Maria Jacoba Hartsen (1890-1972), lerares Duits en Frans, lectrice universiteit van Berlijn, dichteres, laatste telg van het adellijke geslacht
     • Jhr. Jacob August Cornelis (von) Hartsen (1891-1916), 1e luitenant cavalerie in Saksische dienst, bij diploma van 30 december 1911 van koning Friedrich August van Saksen erkend te behoren tot de adel van Saksen