Van Asch van Wijck

Van Asch van Wijck is een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1833 tot de Nederlandse adel behoren.

Adellijk geslachtswapen (1833)

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Jan van Wijck, vermeld als tijnsgenoot te Lienden van de abdij van St. Paulus te Utrecht in 1511 en 1513. Zijn nazaat mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck (1774-1843) werd bij KB van 26 februari 1833 verheven in de Nederlandse adel.

Sinds 1694 bewonen leden van de familie het huis Prattenburg.

Enkele telgenBewerken

mr. Anthonius [van Asch] van Wijck, heer van Prattenburg (1662-1728), hoogheemraad, raad en schepen van Utrecht