Van Nispen

adellijke familie

Van Nispen is een Nederlands bestuurders- en adellijk geslacht.

Geslachtswapen (1816)

Geschiedenis bewerken

De eerst bewezen stamvader is Aert Claussone die voor 7 februari 1527 zou zijn overleden. Zijn directe nageslacht was woonachtig in Vlissingen, zijn kleinzoon Abraham (begraven 1638) werd in 1601 poorter van Middelburg en trad nog op onder patroniem. De leden van de familie behoorden tot de plaatselijke doopsgezinde gemeente. De zoon van Abraham, Christiaen Abrahamsz. (begraven 1652) noemde zich als eerste Van Nispen. In de zeventiende eeuw ging Christiaen van Nispen (1653-1703) aan de Universiteit van Leuven studeren en bekeerde zich tot het katholicisme. Zijn nazaten huwden met telgen uit andere rooms-katholieke regenten- en adelsgeslachten.

Bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1816 werden Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden (1764-1829) en diens neef (oomzegger) Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen tot Velde (1790-1872) benoemd in de Ridderschap van Gelderland en verkregen het adellijke predicaat jonkheer; andere leden van het geslacht bleven ongeadeld. De familie bestaat uit verschillende takken, waarvan sommige de toevoegingen aan hun naam ontlenen aan landgoederen die in hun bezit waren of zijn:

 • Van Nispen tot (of van) Sevenaer, ontleend aan Huis Sevenaer;
 • Van Nispen tot (of van) Pannerden, ontleend aan Pannerden.

Enkele telgen bewerken

Oudste tak bewerken

Christianus Franciscus van Nispen (1724-1765), landrentmeester van het graafschap Bergh

 • Mr. Jacobus Johannes van Nispen (1758-1794), advocaat
  • Jhr. mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen, heer van 't Velde (1790-1872), administrateur van huis Bergh, schout van Bergh, lid Ridderschap, Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland, in 1816 opgenomen in de adelstand
   • Jhr. Reginald Alphons van Nispen (1832-1874), landdrost van Waterberg en stamvader van de bloeiende Zuid-Afrikaanse tak die tevens de chef de famille levert
   • Jhr. Gneomar Adalbert van Nispen (1839-1921), burgemeester, lid Provinciale en Gedeputeerde Staten
    • Jhr. Gerard Alfred van Nispen (1868-1949), burgemeester
    • Jhr. Jacob Dagobert van Nispen (1873-1951), kandidaat-notaris en agent van De Nederlandsche Bank
     • Jhr. Gneomar Adalbert Alfred van Nispen (1911-1981), president bijbank van De Nederlandsche Bank
      • Jkvr. Wilhelmina Anne-Marie van Nispen (1943); trouwde in 1965 met mr. Anton Frederik August (Freek) Kamerling (1940-2019), oprichter van Dille & Kamille
 • Arnoldus Joannes Antonius van Nispen, heer van Sevenaar (1761-1795), sinds 1785 heer van Sevenaer en stamvader van de niet-adellijke tak
  • Everhard Çhristiaan van Nispen, heer van Sevenaar (1784-1842), adjunct-maire van Zevenaar, verkoopt Sevenaer in 1824 aan een verwant
 • Jhr. Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden, heer van Pannerden (1764-1829), in 1816 opgenomen in de adelstand, stamvader van de jongste tak

Jongste tak bewerken

Jhr. Hermanus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen van Pannerden, heer van Pannerden (1764-1829), militair, landrentmeester van het huis Bergh, hoofdschout van Zevenaar, lid Ridderschap en Provinciale Staten van Gelderland, sinds 1803 heer van Pannerden

Bezittingen bewerken

Heerlijkheden bewerken

 • Pannerden (1803-1992)
 • Rijswijk (Duiven/Groessen)

Huizen (bewoningen) bewerken

 • Berenclauw
 • Den Doelen, Zevenaar
 • De Geldersche Waard, Herwen
 • Groenenberg, Oirschot
 • Hoek, Zevenaar
 • Kessenich, Kessenich
 • Molenzicht, Laag-Keppel
 • Kasteel Oost, Eijsden
 • Huis Sevenaer, Zevenaar (1785-2012)
 • Stillewald, Wehl
 • Swanenburg (1880-1899)
 • Huis 't Velde, Warnsveld
 • Het Wezeveld, Twello

Literatuur bewerken

 • Nispen tot Pannerden, A.J.M. van. (1967). De oudste generaties Van Nispen te Bergen op Zoom in de 16e eeuw. Den Haag.
 • Nispen tot Pannerden, F.K.M. van. (1986). Het geslacht Van Nispen. Genealogische en historische bijdragen aan een familiekroniek. Delft.

Externe link bewerken