Van Eck

adellijk geslacht

Van Eck (nu alleen nog: Van Panthaleon van Eck) is een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.

Familiewapen van Van Eck

Geschiedenis

bewerken

De stamreeks van de in de Nederlandse adel opgenomen familietak begint met Dirk van Eck Dirksz. die in Maurik vermeld wordt in 1504. Zijn achterkleinzoon Diederik (Dirck) van Eck († 1631) was burgemeester en schepen van Arnhem en lid van de ridderschap van de Veluwe.

Bij Soeverein Besluit van 28 augustus 1814 werd Jan Carel van Eck (1757-1836) benoemd in de ridderschap van Gelderland. In 1822 werd voor hem en zijn nageslacht erkend de titel van baron.

Bij KB van 10 februari 1873 verkreeg generaal-majoor François Marinus baron van Eck (1841-1919) naamswijziging tot Van Panthaleon van Eck; hij is de stamvader van alle nog levende leden van het geslacht die dus allen de naam en titel dragen Van Panthaleon baron(es) van Eck. Deze naamswijziging kwam tot stand op basis van vermeende afstamming van Werner Panthaleon, schepen van de stad Keulen, over wie in het familiearchief Van Eck zich twee charters bevinden uit 1398 en 1411. Enige familierelatie met Werner Panthaleon is echter niet aangetoond en derhalve begint de stamreeks ook met de hiervoor genoemde Dirk van Eck Dirksz.

Enkele telgen

bewerken
 
Jacob Willem van Panthaleon van Eck (1727-1789)

Lubbert Jan baron van Eck (1719-1765), gouverneur van Ceylon

Jacob Willem baron van Eck (1789-1849), luitenant infanterie