De Larrey

adellijk geslacht

De Larrey is een oorspronkelijk Frans geslacht waarvan leden sinds 1823 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1848 uitstierf.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Robert de Larrey die in 1560 commandant van Harfleur was. Zijn zoon Jean, luitenant-generaal in 1635, werd in 1596 door koning Hendrik IV van Frankrijk verheven in de adelstand. Diens achterkleinzoon Henri de Larrey (1675-1758) werd door keizer Karel VI verheven tot des H.R.Rijksgraaf; hij trad in Statendienst en was laatstelijk generaal-majoor.

Een zoon van de laatste was Thomas Isaac des H.R.Rijksgraaf de Larrey (1703-1795) die in dienst was van de graaf en gravin von Aldenburg, heer/vrouwe van Varel en Kniphausen en die geregeld optrad in de historische romans uit 1978 en 1981 van Hella Haasse over Charlotte Sophie van Aldenburg, haar man Willem Bentinck (1704-1774) en de familie (van Aldenburg) Bentinck.

Op 22 en 24 november 1823 werden drie leden van het geslacht ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van graaf op allen; in 1848 stierf het geslacht in Nederland uit.