Ploos van Amstel

adellijk geslacht

Ploos van Amstel is een Nederlands geslacht, sinds 1864 behorende tot de Nederlandse adel en in 1918 opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Een bekende telg van het geslacht was de 18e-eeuwse Cornelis Ploos van Amstel (1726 - 1798), die als een van de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland te boek staat. Hij was houthandelaar en makelaar in schepen en scheepsaandelen en de schoonzoon van de schilder Cornelis Troost.

Portret van Willem Ploos van Amstel (1529-1603), schout van Loosdrecht. Rechtsboven het familiewapen.

Geschiedenis Bewerken

Bij besluit van Koning Lodewijk XIII van Frankrijk van april 1621[1] werd Adriaen Ploos, heer van Tienhoven, met zijn nakomelingen verheven in de Franse adel. Op verzoek van dezelfde Adriaen Ploos, heer van Oudegein, Lievendaal, Tienhoven en ’t Geyn, verklaarde prins Frederik Hendrik d.d. ’s-Gravenhage 20 maart 1636 dat de stam Ploos was gesproten uit het huis Van Amstel van Mijnden; dit laatste bleek echter onbewijsbaar.

Bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1864 werd Johannes Ploos van Amstel erkend te behoren tot de Nederlandse adel. Sinds die tijd hebben verschillende erkenningen plaatsgevonden, het laatst op 9 september 1988.

De bewezen stamreeks begint met Willem Woutersz. Ploos, geboren in 1447 en schout van Loosdrecht.

Het familiewapen van Ploos van Amstel is in goud vier zwarte dwarsbalken en een schuinkruis, geschaakt in twee rijen van zilver en rood, over alles heen en een kroon met elf parels er boven. De claim van de familie af te stammen van het middeleeuwse adelsgeslacht van Amstel kon niet bewezen worden. Desalniettemin voert de familie Ploos van Amstel het wapen van die familie al sinds enige eeuwen.[2]

Enkele telgen Bewerken

Enkele telgen zijn:[3]

  • Willem Ploos van Amstel (1529-1603), schout van Loosdrecht
  • Adriaen Ploos van Amstel (overleden 1646), heer van Langesteyn, president van 's-Hertogenbosch
  • Adriaen Ploos van Amstel (1585-1639), heer van Tienhoven, ‘t Geyn, Jutphaas, Oudegein etc., thesaurier van de Dom, gecommitteerde Staten-Generaal
  • Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), makelaar en kunstverzamelaar
  • Jacob Ploos van Amstel (1735-1784), arts en drukker
  • Adrianus Ploos van Amstel (1749-1816), voorzitter nationale vergadering Bataafse Republiek, lid Eerste en Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)
  • Jan Adriaan Gijsbert Ploos van Amstel (1843-1894), burgemeester van Maasland en van Wanneper­veen
  • jhr. Gerardus Ploos van Amstel (1920-1999), agent van De Nederlandsche Bank te Middelburg en publicist over de familie en enkele van haar leden
  • jhr. Jaap Ploos van Amstel (1926 - 2022), kunstenaar
  • prof. jhr. dr. Walther Ploos van Amstel (1962), professor aan de Koninklijke Militaire Academie

Wapens Bewerken

Externe link Bewerken