Hoofdmenu openen
Van Sminia wapen.svg
Huis de Klinze

Van Sminia (ook: Van Baerdt van Sminia, Van Coehoorn van Sminia en: Haersma van Sminia) is een uit Ferwerd afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de Nederlandse adel behoren.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Frans Hillebrantsz Sminije (Smyngie) die vanaf 1555 vermeld wordt als boer op Sminiastate en in 1581 overleed. Bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816 werd zijn nazaat mr. Hector van Sminia (1763-1816) verheven in de Nederlandse adel.

De familie bewoonde decennialang huis de Klinze in Oudkerk en is ook naamgever van de door haar bewoonde Sminiastate in dezelfde gemeente.

Enkele telgenBewerken

LiteratuurBewerken

  • Spanninga, H. (2001) 'Kapitaal en fortuin: Hessel van Sminia (1588-1677) en de opkomst van zijn familie' in: De Vrije Fries, LXXXI