Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20220918


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 18/09; af te handelen vanaf 02/10Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Floor RusmanBewerken

Weg – Twee bronloze zinnn over een persoon met werkzaamheden Hoyanova (overleg) 18 sep 2022 09:01 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb het artikel ietsje aangevuld en voorzien van wat (onafhankelijke) bronnen. Mondo (overleg) 18 sep 2022 13:18 (CEST)Reageren[reageer]

Wiu okee, maar ik begrijp niet wat er NE zou zijn aan een inmiddels redelijk bekend iemand die al geruime tijd voor een behoorlijk groot publiek schrijft (want in een landelijke krant resp. weekblad). Je hoeft haar meningen niet eens te delen om te kunnen vaststellen dat Rusman aanzienlijk meer influencer is dan al die op nl:wiki nogal klakkeloos beschreven kiddo's die op YouTube, Insta en TikTok de hele dag niets anders doen dan mensen rotzooi aansmeren. Wutsje 1 okt 2022 06:12 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: ze komt in de bronnen vrij vaak voor: haar meningen en columns worden regelmatig besproken en van commentaar voorzien. Ik zie niet echt bronnen die óver Rusman gaan, en ons lemma is wel erg magertjes: ze is columniste en was 2x te gast in een programma. Dan hebben die 'kiddo's' op de sociale media het vaak toch wel wat beter voor elkaar. Voordeel van de twijfel dan maar, en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 10:37 (CEST) Reageren[reageer]

Lijst van Nederlandse spelers van FC BarcelonaBewerken

NE – geen meerwaarde op Lijst_van_spelers_van_FC_Barcelona, waar de lijst van Nederlandse spelers zelfs een apart subkopje heeft GeeJee (overleg) 18 sep 2022 10:46 (CEST)Reageren[reageer]

Dan lijkt het mij inderdaad beter om die andere lijst aan te houden. Mondo (overleg) 18 sep 2022 12:47 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: ik tref een vrijwel leeg artikel aan, met drie lege paragraafkopjes. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 10:37 (CEST) Reageren[reageer]

Florian KrügerBewerken

Wiu Een bronloze en geschiedenisloze voetballer waarvan het enige vermeldenswaardige feit is dat hij onlangs een contract heeft getekend. Dat mag wel wat meer zijn. Fred (overleg) 18 sep 2022 11:40 (CEST)Reageren[reageer]

De speler is wel relevant, zie bijv. het artikel op de Engelse wikipedia: en:Florian Krüger. Maar in deze vorm schiet het inderdaad nog tekort. GeeJee (overleg) 18 sep 2022 12:55 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: te WIU om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 10:37 (CEST) Reageren[reageer]

Onder de Groene LindeBewerken

Weg - Weer een voorbeeld van een misleidende rd, waardoor de aanmaak van een eigen artikel wordt belemmerd. Verwijst nu door naar Ate Doornbosch, maar een radioprogramma komt in principe altijd in aanmerking voor een eigen artikel. (In feite is dit net zo onzinnig als bijv. NOS Journaal laten doorverwijzen naar Philip Freriks, Sacha de Boer of Annechien Steenhuizen). De Wikischim (overleg) 18 sep 2022 12:49 (CEST)Reageren[reageer]

De rd werkt ook niet. MVG, Groempdebeer (overleg) 18 sep 2022 16:07 (CEST)Reageren[reageer]
Dat komt door het weg-sjabloon. Sijtze Reurich (overleg) 18 sep 2022 18:01 (CEST)Reageren[reageer]
Er is ondertussen op de pagina Ate Doornbosch een link hersteld naar Onder de Groene Linde om de mensen uit te nodigen een pagina Onder de Groene Linde aan te maken. Norbert zeescouts (overleg) 18 sep 2022 18:12 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: er is een net artikel van gemaakt, dus behouden. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 10:37 (CEST) Reageren[reageer]

Monumenten voor Guido GezelleBewerken

Weg - Vanwege diverse belangrijke inhoudelijke kritiekpunten. Het is ten eerste sowieso ongebruikelijk om dit soort onderwerpen (dus de "publieke herinnering" aan iemand als eigen onderwerp) zelfstandige artikelen te geven, voor zover ik kan nagaan wordt dit nergens anders op WP-NL zo gedaan. Verder voldoet de huidige inhoud ook in andere opzichten niet aan de WP-conventies. Zo is het nu vooral een opsomming met weinig echte tekst eromheen, en onderaan staan diverse grafschriften in hun geheel geciteerd, wat ook al niet echt de bedoeling is (ten eerste is dit aanhalen selectief en daarmee in zekere zin niet echt neutraal, ten tweede horen dit soort integrale teksten in principe in de eerste plaats op Wikisource).

De beste oplossing lijkt me nog om dit voor zover encyclopedisch relevant om te werken tot een eigen sectie in het hoofdartikel Guido Gezelle.

De aanmaker is overigens hier eerder al aangesproken op dit artikel. De Wikischim (overleg) 18 sep 2022 15:35 (CEST)Reageren[reageer]

En antwoordde al eerder dat Wikischim het verkeerd voor heeft.Andries Van den Abeele (overleg) 18 sep 2022 16:54 (CEST)Reageren[reageer]
Een snelle zoektocht wijst uit dat er wel iets vergelijkbaars is: Lijst van standbeelden van Leopold II van België (vorig jaar aangemaakt door Nederlandse Leeuw), al is dat duidelijk gespecificeerd natuurlijk. Over dit artikel in z'n huidige vorm heb ik geen uitgesproken mening (Hoewel? Die citaten hoeven van mij eigenlijk ook niet), maar het lijkt me inderdaad wel goed dat er een oordeel over geveld wordt, hopelijk voorafgegaan door de nodige discussie. Apdency (overleg) 18 sep 2022 15:48 (CEST)Reageren[reageer]
Zie ook andere voorbeelden, zoals: Dood van koning Boudewijn en Couperus (geslacht) Ook: Oorlog 2022 in Oekraïne: nu al 25 afzonderlijke artikels.Andries Van den Abeele (overleg) 18 sep 2022 16:57 (CEST)Reageren[reageer]
En met weglating van de citaten blijft er dus vrij weinig van encyclopedische waarde over, en wat er dan nog wel resteert zou naar mijn idee verder prima kunnen worden ingevoegd onder de al bestaande sectie Guido Gezelle#Tastbare gedenktekens. Het enige serieuze alternatief lijkt me om te besluiten om dit soort onderwerpen in de regel toe te staan als eigen artikel, maar volgens mij is dan toch het hek van de dam? Het zou dan nog iets logischer zijn om iemands overlijden in een eigen artikel te beschrijven, maar zelfs dat is erg ongebruikelijk (bij wijze van uitzondering is het onlangs op andere WP's gedaan voor het overlijden van Elizabeth II (d:Q113846055), maar dit soort gevallen zijn echt wel heel speciaal). De Wikischim (overleg) 18 sep 2022 16:01 (CEST) Aanv. Ik zie nu dat eigen artikelen over begrafenissen en uitvaarten op EN-WP iets gewoner zijn (en:Category:Funerals by person), maar dat verandert verder niets aan mijn mening over dit artikel. De Wikischim (overleg) 18 sep 2022 16:08 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Ik ben verbaasd over dit verwijdervoorsteL. Het gaat diametraal in tegen de principes van Wikipedia en van het voel je vrij en ga je gang van de stichters. Het houdt geen rekening met de persoon over wie het gaat. Over Guido Gezelle is zeer veel te schrijven en men kan niet alles in één artikel persen. Des te minder omdat vaak op gewezen wordt dat artikels niet te lang moeten zijn. Daarom is het goed om bepaalde thema's, in afzonderlijke artikels te behandelen, om daarbij te verwijzen naar het hoofdartikel. Dit geldt dan zeker als het om een uitzonderlijke personaliteit als Guido Gezelle gaat.
Ik ben het niet eens met de bezwaren die Wikischim maakt. De tekst is in niets in tegenstrijd met de WP-conventies. Hij beantwoordt volledig aan de basisvoorschriften. Wat tekstlengte betreft is dit in ieder geval zo. Is er nog te weinig tekst? Niemand wordt verhinderd om nog nuttige informatie toe te voegen. Een opsomming met weinig echte tekst eromheen: zo een onwaarheid toont toch duidelijk de vooringenomenheid aan.
Dat er op de meer dan 2 miljoen artikels, enkele aan Gezelle gewijd worden, wie kan hier bezwaar tegen hebben? Alvast geen enkele Belg denk ik, en ruimdenkende bewoners van Nederland evenmin ben ik overtuigd. Het gaat hier dus om een heel persoonlijke opvatting, die geen uitdrukking in een verwijdering mag krijgen; Andries Van den Abeele (overleg) 18 sep 2022 16:23 (CEST)Reageren[reageer]
Ook is het artikel incompleet. Er is in mijn woonplaats ook nog een Guido Gezellelaan. MVG, Groempdebeer (overleg) 18 sep 2022 16:45 (CEST)Reageren[reageer]
Zo zie jemaar, er is nog werk! Wat is de naam van uw gemeente? Andries Van den Abeele (overleg) 18 sep 2022 16:54 (CEST)Reageren[reageer]
Bergen op Zoom. MVG, Groempdebeer (overleg) 19 sep 2022 07:30 (CEST)Reageren[reageer]
Al is het geen verwijderreden natuurlijk. MVG, Groempdebeer (overleg) 18 sep 2022 16:47 (CEST)Reageren[reageer]
Weg of niet, de titel moet in ieder geval veranderd worden want dit is niet conform de WP-naamconventies. Mondo (overleg) 18 sep 2022 20:03 (CEST)Reageren[reageer]
Hebt u een voorstel voor titelwijziging? Andries Van den Abeele (overleg) 19 sep 2022 11:09 (CEST)Reageren[reageer]

  Opmerking Heeft potentieel, maar is in deze vorm niet geschikt. Op dit moment is dit artikel Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Los zand. Titel moet concreter en bronvermelding beter. De vergelijking met Lijst van standbeelden van Leopold II van België is een goede: dit is een duidelijk identificeerbare groep objecten die ook als groep worden besproken in literatuur en media. Gezelle was natuurlijk een bekend figuur, maar heus niet elk gedichtje van of informatietekstje over Gezelle dat ergens op een muur of bordje staat in de openbare ruimte hoeft hier in z'n volledigheid middenin een pagina te worden gereciteerd. Standbeelden zijn een stuk prominenter en hebben soms hun eigen artikel, maar gevenstenen, of monumenten voor de "ouders van", hebben heel weinig E-waarde. We hebben al helemaal geen "lijst van straten vernoemd naar X". Ik zou me eerder beperken tot een totaal aantal, en linken naar alle straten of pleinen vernoemd naar Gezelle die een eigen Wikipedia-artikel hebben. Ik heb dat ook ongeveer zo gedaan in Straatnaamcontroverse#Duitsland, waar ik schreef '613 straten en pleinen [zijn] vernoemd naar Ernst Thälmann' en één voorbeeld noemde van een bekend plein dat later weer hernoemd is. De wereld hoeft echt niet te weten dat er in ieder dorpje van 800 mensen een straatje naar Gezelle is vernoemd. Als er na de snoei niet zoveel meer over is, dan past het overgebleven materiaal ook best wel in het artikel Guido Gezelle. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 18 sep 2022 22:22 (CEST)Reageren[reageer]

Men kan natuurlijk over elk artikel op Wikipedia een andere titel, andere schikking, andere inhoud, eigen idee over wat E is en wat niet, enz, gaan voorstellen. Maar wat heeft dit voor zin? Is het niet veel beter dat ieder gebruiker zich zelf inspant om nieuwe artikels aan te brengen? Of zich eens buigt over de zin en onzin van de duizenden artikels gewijd aan soaps en soapacteurs of aan eendagsvliegen in de sport- of entertainmentwereld? Gelet op zijn pseudoniem neem ik aan dat het hier om een Nederlandse gebruiker gaat, die weinig of helemaal niet bekend is met het belang van Guido Gezelle en het nut om in verschillende artikels in te gaan op zaken die met hem betrekking hebben. Ik zou me alvast niet veroorloven om directieven te geven hoe een artikel over een prominente Nederlander er moet uitzien. Andries Van den Abeele (overleg) 19 sep 2022 10:59 (CEST)Reageren[reageer]
Nog een bijkomende bemerking over de bemerking dat men dit of dat niet hoeft te weten (waarom niet?) en dat alles best in het artikel over Guido Gezelle kan passen. Dit is niet heel consequent. Nederlandsche Leeuw heeft zelf zijn standbeelden als een afzonderlijk en ondergeschikt artikel gemaakt, en niet in het artikel Leopold II gevoegd. In dit artikel staan trouwens vijf dergelijke afzonderlijke artikels. Dit is dus niet ongewoon, en helemaal in lijn met de aanbeveling van Wikipedia om geen al te lange artikels te maken. Over sommige personaliteiten kan niet alles in één artikel worden geperst en is het maken van ondergeschikte artikels, zoals over Leopold II en Guido Gezelle, een nuttige en voor de lezer goede oplossing. Andries Van den Abeele (overleg) 20 sep 2022 14:16 (CEST)Reageren[reageer]
Iedereen mag zelf weten wat hij/zij/hen op Wikipedia doet, of dat nu zelf nieuwe artikelen schrijven is of het aanvullen of corrigeren van bestaande artikelen betreft. Je hoeft mij heus niet te vertellen waar ik mij 'beter' mee bezig zou kunnen houden als je het toevallig niet met me eens bent. Je hoeft ook niet te gaan aannemen wie ik ben, waar ik vandaan kom etc. en dus wat ik wel of niet over Gezelle weet of zou moeten weten. Je dient uit te gaan van mijn goede wil (WP:GW). Het is irrelevant wat jouw of mijn nationaliteit is, het geeft jou of mij geen monopolie om regels te stellen over biografieën van mensen met dezelfde nationaliteit. Ik ben overigens niet degene die in mijn eentje plots 'directieven aan het geven is over hoe een artikel over een prominente Vlaming/Belg er moet uitzien' (een wat vreemd verwijt aan mijn adres); als Wikipedia-gemeenschap stellen we samen regels op en houden elkaar daaraan. Als jij een goede regel kunt verzinnen waaraan alle biografieën moeten voldoen en waar andere gebruikers het mee eens zijn, dan geldt die voor Belgen/Vlamingen/Walen, Nederlanders, Luxemburgers, Karakalpakstanen etc. kortom, iedereen.
De vraag hoe dit artikel zich verhoudt tot de Lijst van standbeelden van Leopold II van België is, zoals gezegd, een goede. Apdency noemde daarbij mijn naam als auteur en daarom zag ik reden om aan deze beoordeling te gaan deelnemen. Ik heb al verschillende dingen gezegd over in hoeverre de twee artikels overeenkomen of niet, maar ik zal ze voor de duidelijkheid op een rijtje zetten:
 • 'duidelijk identificeerbare groep objecten die ook als groep worden besproken in literatuur en media' (d.w.z. betrouwbare bronnen). De Leopold-lijst voldoet hier wel aan, het Gezelle-artikel niet.
 • 'niet elk gedichtje van of informatietekstje over [persoon] dat ergens op een muur of bordje staat in de openbare ruimte hoeft hier in z'n volledigheid middenin een pagina te worden gereciteerd'. De Leopold-lijst doet dit alleen wanneer de tekst onderdeel is van een standbeeld; alle standbeelden worden als groep besproken in betrouwbare bronnen. (Bovendien zijn de teksten vaak onderwerp van discussie, zoals de tekst 'degenen die Congo beschaving hebben gebracht' bij het Monument aan de Voorstlaan in Oudergem, dat na controverse door de gemeente is verwijderd). Het Gezelle-artikel doet dit met blijkbaar met iedere tekst die er in de openbare ruimte van of over Gezelle te vinden is, zonder te verwijzen naar betrouwbare bronnen waarin zij als groep worden besproken; zo is niet duidelijk wat de E-waarde van elke tekst is, noch of zij als groep E-waarde hebben (WP:REL, WP:ENCY). Het is bijvoorbeeld niet meteen helder of dit per Wikipedia:Mogelijke relevantie per onderwerp#Bouwwerken en architectuur relevant is.
 • voor straatnamen heb ik verwezen naar mijn eigen voorbeeld. Het lijkt me echt niet nodig om alle 613 straten en pleinen die zijn vernoemd naar Ernst Thälmann, of althans de plaatsen waarin ze te vinden zijn, op een rijtje te zetten om een punt te maken over 'Ernst Thälmann in de publiek herinnering'. Een totaal aantal, met enkele relevante voorbeelden, volstaat. Voor zover ik weet bestaat hier tot dusver geen harde regel over, maar ik zou verbaasd zijn als een meerderheid van de Wikipediagemeenschap uitputtende lijsten van straatnamen voor iedere persoon wenselijk zou vinden. Het zou onbegonnen werk zijn. Ons beperken tot straten en pleinen die een eigen Wikipedia-artikel hebben lijkt me alleszins een redelijke vuistregel. Trouwens, de Leopold-lijst gaat helemaal niet over straatnamen die naar Leopold II zijn vernoemd en kan dus ook niet onderworpen worden aan dergelijke kritiek.
 • De extra vraag die je nu stelt over waarom ik een afzonderlijk artikel heb gemaakt voor standbeelden van Leopold II is ook een goede. Het antwoord is simpel: op en:Talk:Leopold_II_of_Belgium/Archive_1#Splitting_off_statues_sections_proposal was er een overweldigende meerderheid gewonnen voor het afsplitsen van deze grote hoeveelheid materiaal. Dat heb ik vervolgens op de Nederlandstalige Wikipedia ook gedaan. (Voel je overigens vrij om te suggereren dat er informatie in staat die niet relevant is. Alle artikels moeten aan dezelfde regels voldoen.) In de zomer van 2020 werd er wekenlang uitgebreid over deze standbeelden gepraat in lokale, nationale en internationale media, ze werden ook veelvuldig gevandaliseerd als politiek protest, en dus was er een brede maatschappelijke discussie in betrouwbare bronnen over deze objecten als groep. Als je kunt aantonen dat allerlei gedenktekens aan Gezelle in de openbare ruimte ook als groep uitgebreid worden besproken in betrouwbare bronnen en daarmee dus E-waarde hebben, dan kan het Gezelle-artikel - na de nodige aanvullingen en verbeteringen - best blijven bestaan. Maar: het is in de huidige vorm niet geschikt. Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 20 sep 2022 16:44 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb geen principieel bezwaar tegen dit artikel. Wel enkele bezwaren wat betreft de huidige invulling. 1. de titel lijkt een eigen vinding en ligt niet in lijn van titels op NL WP. Door de brede scope (niet enkel "monumenten") zou ik wel niet zo 1,2,3 een betere kunnen voorstellen. 2. Ik zie een werk als bron en dat gaat enkel over West-Vlaanderen. Dat zie ik ook gereflecteerd in de inhoud. Zijn er geen publieke standbeelden van Gezelle in andere provincies? Bijkomende bronnen zijn dus wenselijk. 3. Dodenmaskers, bustes in privébezit zou ik niet rangschikken onder publieke ruimte en al helemaal niet onder monumenten. Johanraymond (overleg) 19 sep 2022 11:35 (CEST)Reageren[reageer]

Punt 1: Alle voorstellen voor een betere titel zijn welkom. Punten 2 en 3: POV. Andries Van den Abeele (overleg) 20 sep 2022 15:03 (CEST)Reageren[reageer]
Een object dat in privébezit is, is geen publiek object. Een dodenmasker is ook geen monument, want het was niet bedoeld om publiekelijk tentoongesteld te worden, het was een aandenken voor de familie. Opmerking 3 van Johanraymond is dus zeer zeker geen POV. Dqfn13 (overleg) 20 sep 2022 15:57 (CEST)Reageren[reageer]

Update (n.a.v. hernoeming tot Monumenten voor Guido Gezelle)Bewerken

De nieuwe titel geeft het artikel op zich wel een iets beter afgebakende scope, desondanks heb ik nog steeds twijfels aan de zelfstandige E-waarde. Als we dit per se willen houden als pagina, zou het m.i. beter zijn om het om te bouwen tot een Lijst van Monumenten voor Guido Gezelle. Dan heb je iets wat meer in het gebruikelijke stramien voor dit soort onderwerpen past.
Ik heb uw voorstel gevolgd er Lijst van..., van gemaakt. Andries Van den Abeele (overleg) 21 sep 2022 15:45 (CEST)Reageren[reageer]
Overigens zou ik AvdA willen verzoeken om niet zowat elke reactie te larderen met persoonlijke opmerkingen richting zijn discussiepartners. Ik merk dat ik dit nogal irritant begin te vinden. De Wikischim (overleg) 20 sep 2022 18:50 (CEST)Reageren[reageer]
Zou ik dan als auteur van het artikel de enige zijn die niet aan de discussie zou mogen deelnemen? Andries Van den Abeele (overleg) 21 sep 2022 15:45 (CEST)Reageren[reageer]
Daar is hij helaas al veelvuldig op aangesproken, zonder dat het enig effect gesorteerd heeft. StuivertjeWisselen (overleg) 21 sep 2022 09:06 (CEST)Reageren[reageer]
Waar werd ik daar veelvuldig op aangesproken? En wie eens kijkt naar de beoordelingslijst over het artikel Els Depuydt] zal vaststellen dat de discussie tot twaalf maal gelardeerd is door tussenkomsten van eenzelfde gebruiker. Raad eens wie. Andries Van den Abeele (overleg) 21 sep 2022 15:45 (CEST)Reageren[reageer]
Wat betreft de nominatie van Depuydt, dat is mijn nominatie. Dus dat ik daar inhoudelijk reageer is volstrekt logisch. U bent meer dan eens aangesproken op het feit dat u aanmatigend richting discussiepartners reageert – alleen al in deze discussie is dat door verschillende collega's geconstateerd – maar aangezien u de waarheid wel vaker niet wenst te accepteren is elke poging tot verdere toelichting parels voor de zwijnen gooien. StuivertjeWisselen (overleg) 21 sep 2022 16:11 (CEST)Reageren[reageer]
Dus u vindt dat het u toekomt twaalf maal te larderen omdat het "uw" nominatie is, maar ik zou niet mogen reageren, hoewel het een door mij geschreven artikel betreft? Komaan zeg, kan het nog flauwer? En op gebied van aanmatigend, kan ik van u nog wel iets leren. Andries Van den Abeele (overleg) 22 sep 2022 13:46 (CEST)Reageren[reageer]
Is fatsoenlijk lezen nou echt zo verschrikkelijk moeilijk? Niemand zegt dat u niet zou mogen reageren – u reageert maar een eind weg, dat kan me geen biet schelen – maar waar u door verschillende collega's veelvuldig op bent aangesproken zijn die zinloze steken onder water over de hoeveelheid bewerkingen en het aantal jaren dat iemand geregistreerd is op Wikipedia. Hoe graag u ook wilt, het zegt werkelijk geen zier over de legitimiteit van de feedback. StuivertjeWisselen (overleg) 22 sep 2022 14:14 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ken AvdA verder niet, maar een kijkje in de archieven bevestigt dit. Dit schijnt de afgelopen jaren al een patroon te zijn geweest in verschillende discussies waarin AvdA's werk werd besproken. AvdA heeft duidelijk een lange staat van dienst en ook enige erkenning voor zijn werk gekregen, maar verschillende Wikipedianen hebben opgemerkt dat zijn toon naar collega's de afgelopen jaren is veranderd en vijandiger is geworden met steeds meer (indirecte) PA's. (Persoonlijk kan ik best wel tegen een stootje, maar de onzinnige verwijten van AvdA hierboven aan mijn adres ben ik uiteraard niet van gediend). AvdA is vorig jaar ook al twee keer geblokkeerd en dit jaar zijn er nog twee (deel)blokkadeverzoeken geweest die het uiteindelijk niet hebben gehaald. Overigens is het gebrek aan betrouwbare bronnen voor het onderbouwen van de gedane beweringen ook een vast patroon in deze discussies. Ik denk dat het belangrijk is dat de Wikipediagemeenschap AvdA wijst op de regels en hem eraan houdt, anders blijft dit probleem zich voordoen, zullen we er tijd in moeten blijven steken om hem tot de orde te roepen en ondertussen allerlei verwijten aan ons adres moeten ondergaan. Op lange termijn is dat niet houdbaar. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 21 sep 2022 09:45 (CEST)Reageren[reageer]
Mijn toon is altijd aangepast aan de aangesproken gebruiker, dus meestal hartelijk en vriendelijk, want de grote meerderheid van de Wikipediagebruikers zijn vriendelijke mensen. Als ik scherp en onnodig wordt aangevallen verdedig ik me. Sommige van die lastige personen zijn recent voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De paar blokkadeverzoeken hebben geen lang leven gehad en werden als zinloos ongedaan gemaakt. Ik heb tot nu ongeveer een 6.300 artikels geschreven en slechts een dertigtal werden voor verwijdering voorgesteld, zonder dat dit trouwens ooit lukte. Wat ik moet denken over de gebruiker Nederlandsche Leeuw weet ik niet zo goed, maar in de hoop dat we het in de toekomst beter met elkaar zouden kunnen stellen, zal ik niet antwoorden op zijn betoog, waar ik het helaas helemaal oneens mee ben. Andries Van den Abeele (overleg) 21 sep 2022 15:45 (CEST)Reageren[reageer]
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In de hoop dat we het in de toekomst beter met elkaar zouden kunnen stellen, zou het al schelen als je mijn gebruikersnaam correct spelt. Veel belangrijker voor ons als gemeenschap om uit te kunnen blijven gaan van jouw goede wil is dat je ook laat zien dat je je aan de regels wilt houden in plaats van steeds jezelf in de slachtofferrol te wentelen en de schuld voor ieder conflict op anderen af te schuiven. Na alle kritiek op je gedrag lijk je weinig in te zien dat op z'n minst een deel van het probleem aan jouw kant zit. (Het is echt niet alsof alle kritiek aan jouw adres alleen maar komt van 'lastige personen die recent voor onbepaalde tijd zijn uitgeschakeld'; per definitie is iedereen die hier reageert niet geblokkeerd). Ik ben een behoorlijk zelfkritisch persoon die altijd ernaar streeft om fouten in zijn eigen gedrag in te zien, te corrigeren, zo nodig mijn verontschuldigen aan te bieden en een fout niet te herhalen, zodat ik weer op goede voet met anderen verder kan. Een dergelijke houding zou het jou ook een stuk makkelijker maken om met anderen hier samen te werken. Ik hoop dat dat kan. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 21 sep 2022 21:14 (CEST)Reageren[reageer]
Wat betreft de titel, wat denken jullie van Gedenktekens voor Guido Gezelle? En in plaats van een inhoudelijke discussie te voeren over de toon van @Andries Van den Abeele kunnen we beter kijken naar de inhoud van het artikel. Dat houd het hier ook een stuk overzichtelijker. MVG, Groempdebeer (overleg) 21 sep 2022 16:45 (CEST)Reageren[reageer]
En wat betreft de inhoud, er mogen nog wel wat bronnen bij. En naar mijn mening is het kopje gevelstenen wat chaotisch door de vele onderkopjes. MVG, Groempdebeer (overleg) 21 sep 2022 16:49 (CEST)Reageren[reageer]
Gedenktekens dekt beter de lading dan Monumenten. Goed voorstel. Johanraymond (overleg) 21 sep 2022 18:17 (CEST)Reageren[reageer]
Eerst maar eens aantonen dat ieder gedenkteken daadwerkelijk E-waarde heeft. Zoals ik hierboven heb betoogd komen standbeelden en monumenten zeker in aanmerking, maar gevelstenen en straatnamen niet (althans, niet zo uitgebreid). Allerlei infobordjes over waar Gezelle ooit heeft gewoond hebben weinig meer dan toeristische waarde. Leuk voor een reisgids, maar niet echt op z'n plaats in een encyclopedie. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 21 sep 2022 21:17 (CEST)Reageren[reageer]
We moeten ook niet met 2 maten en 2 gewichten gaan werken; cfr als voorbeeld de lijsten van Stolpersteine per gemeente. Of de tekst op elk gedenkteken moet geciteerd worden, daar kan dan nog over gediscussieerd worden. Johanraymond (overleg) 21 sep 2022 21:56 (CEST)Reageren[reageer]
@Groempdebeer: omdat ik die onderkopjes heb geplaatst, toch even kaderen waarom dat m.i. in de huidige situatie te verkiezen valt: die kopjes waren voorheen lijstitems, zij het dan niet met de gebruikelijke asterisk aangeduid. Mooie HTML-code levert zo'n lijst niet op, vanwege de vele witregels en de gecentreerde blokken. De facto is er dan helemaal geen lijst, of beter: allemaal lijstjes met juist één item. De inspringing van tekst buiten die lijst zal daardoor ook niet meer kloppen. Een andere representatie is misschien aangewezen, maar om het netjes bijeen te houden, lijkt een onderkopje me net het minst chaotische. MichielDMN 🐘 (overleg) 21 sep 2022 22:08 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen: Ik ben tegen verwijderen omdat ik vind dat ieder artikel dat bijdraagt tot meer kennis in wikipedia moet kunnen. Zodra we spreken over te kort of te lang, te weinig inhoudelijk enzovoort, allemaal persoonlijke meningen die een ander weer kan tegenspreken, verzeilen we in lange en onvruchtbare discussies die mogelijk leiden tot frustraties en verminderde zin om bij te dragen. Verbeter, pas aan, vul aan, draag positief bij in plaats van artikels te willen schrappen die misschien voor jou niet relevant maar voor anderen dan weer wel zo zijn. Een of andere Guido Gezelle gepassioneerde zal er blij mee zijn. En de man krijgt in Vlaanderen opnieuw veel meer belangstelling. Groet Paul Hermans (overleg) 24 sep 2022 16:10 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Akkoord met Paul Hermans. Dit soort artikels heeft zeker encyclopedische waarde. Over wat er wel en niet in opgenomen moet worden, kan zeker gediscussieerd worden. Wat bijvoorbeeld de straatnamen betreft, kan misschien volstaan worden met de vermelding dat er talrijke steden en gemeenten een Guido Gezellestraat of -laan hebben; een volledige lijst is niet haalbaar en allicht ook niet wenselijk in deze context. Gedenkplaten horen er m.i. wel bij, want behorend tot de publieke ruimte. De citaten van de teksten zouden wel in een andere vormgeving moeten gebracht worden, zonder witregels en gecentreerde tekstblokjes. Nu is de lay-out van het artikel niet echt gelukkig te noemen. Het hierboven aangehaalde artikel over de standbeelden voor Leopold II kan als inspiratie en model dienen voor de vormgeving. Kortom: dit is een artikel met bestaansrecht en potentie, maar het ligt nog niet helemaal in de goede plooi. -- MJJR (overleg) 24 sep 2022 18:52 (CEST)Reageren[reageer]
Staat het kopje "Literatuur" onderaan in feite voor de bronvermelding (d.w.z. is het aldaar genoemde werk daadwerkelijk gebruikt als bron voor de huidige tekst)? Dat is van belang om te bepalen of het artikel al dan niet als bronloos beschouwd moet worden. Indien daarnaast ook de volledig gekopieerde grafschriften worden weggehaald (die horen hier imho niet thuis, de reden heb ik hiervoor al uitgelegd) wil ik deze nominatie wel doorstrepen. De Wikischim (overleg) 24 sep 2022 19:08 (CEST)Reageren[reageer]
Het boek geeft inderdaad veel informatie die is verwerkt in het artikel. Is dit een bron of een informatief gegeven? De twee ongetwijfeld. De primaire bron bestaat uiteraard uit de voor iedereen zichtbare monumenten. Wat het ene korte grafschrift betreft (Heule): waarom zou dit hier niet thuis horen? Zelfs als men het daar niet mee eens is, is dat toch geen reden voor verwijdering? Er worden hierover trouwens geen argumenten gegeven. De nominatie doorstrepen vind ik een uitstekend idee. Het zal alleen maar op vriendelijke wijze vooruitlopen op een te verwachten moderatorbeslissing. Andries Van den Abeele (overleg) 24 sep 2022 22:02 (CEST)Reageren[reageer]
Andries Van den Abeele heeft inderdaad de vreemde gewoonte om zijn bronnen te vermelden als literatuur. Ik heb al een paar keer aangegeven dat dat niet is wat gebruikelijk is op Wikipedia. Literatuur is doorgaans iets wat je verder kan lezen buiten het artikel. Bronnen en referenties zijn gebruikt, maar AVdA houdt het graag anders. Dqfn13 (overleg) 24 sep 2022 19:38 (CEST)Reageren[reageer]
De hierboven vermelde discussiepunten kunnen ongetwijfeld op het overleg besproken worden eenmaal het artikel behouden is. Andries Van den Abeele (overleg) 24 sep 2022 22:02 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Best wel interessant (ergo: relevant) hoever verering voor een persoon kan gaan. Onderwerp is goed en groot genoeg voor een eigen artikel.
Omdat we dit nooit eerder deden, is toch geen reden om dit artikel niet te schrijven (maar met dank aan Leopold II dus toch al eerder gebeurd).
En ik heb wat "echte tekst" toegevoegd. ;-) Voor de rest zie ik geen problemen richting WP-conventies.
YAOUMFA (overleg) 25 sep 2022 15:50 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen De discussie gaat in wezen over vorm en niet over inhoud. CdBRRA (overleg) 25 sep 2022 17:14 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Als dit artikel niet toelaatbaar is in Wikipedia, dan zijn duizenden artikelen dat ook niet. Ik ben geïnteresseerd in dit artikel, en ik ben niet de enige! Het is een goed artikel voor een gecultiveerd persoon. Dat is toch het doel van Wikipedia? Rothnacensis (overleg) 26 sep 2022 20:39 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Kennelijk is er consensus over de relevantie van de inhoud. Of de lijst met herdenkingsmonumenten enz. binnen het lemma Guido Gezelle dient te vallen, dan wel een apart lemma kan/moet vormen, is als een discussie over het geslacht der engelen. Paul de Pessemier (overleg) 27 sep 2022 10:57 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Ik heb van de "wanordelijke" lijst van gevelstenen een tabel gemaakt. Dit vergemakkelijkt het lezen en verbetert de overzichtelijkheid. Het artikel heeft wel degelijk relevantie en biedt een mooi overzicht van alle "herdenkingstekens" over Gezelle, die toch een bekend dichter was. Het inbrengen van deze monumenten in het hoofdartikel over Gezelle is m.i. niet zinvol omdat dat artikel al zeer lang is. Geertivp (overleg) 27 sep 2022 22:56 (CEST)Reageren[reageer]

Jan Postma (essayist)Bewerken

WIU - Twee bronloze zinnen over een persoon met werkzaamheden. Mogelijke e-waarde zou er kunnen zijn, maar dat blijkt niet uit de tekst. Mondo (overleg) 18 sep 2022 20:04 (CEST)Reageren[reageer]

Inmiddels is er één bron toegevoegd, maar dat is geen gezaghebbende, onafhankelijke bron. Mondo (overleg) 18 sep 2022 20:34 (CEST)Reageren[reageer]
De link naar de Jan Hanlo Essayprijs is de officiële website van die prijs volgens wikipedia, waar de prijs gezaghebbend genoeg is om zn eigen pagina te hebben. Ik neem aan dat zij zelf weten wie ze nomineren. Hakbijl (overleg) 18 sep 2022 20:55 (CEST)Reageren[reageer]
Postma heeft twee boeken geschreven die door gezaghebbende media van een recensie zijn voorzien, zowel in NL als in B. Ik heb enkele alvast toegevoegd aan het lemma. Thieu1972 (overleg) 18 sep 2022 22:25 (CEST)Reageren[reageer]
Zijn literaire weblogs gezaghebbend? Toen ik laatst bij een schrijfster, waarvan het artikel was genomineerd, een recensie op een zeer bekend literair weblog toevoegde, werd het artikel alsnog verwijderd onder het mom "een literair weblog is niet gezaghebbend". Nu was dat niet het enige verwijderargument, maar het was wel een van de argumenten die genoemd werd.
Maar goed, het maakt hem als persoon/essayist wel relevanter, maar het artikel blijft er alsnog erg mager door. Mondo (overleg) 19 sep 2022 12:52 (CEST)Reageren[reageer]
Het gaat om de kwaliteit van het weblog. Een hobbysite is niet gezaghebbend, en hebban.nl of goodreads ook niet. Tzum is dat dan weer wél, van Literair Nederland weet ik het niet zeker, maar degenen achter die site komen serieus over. Verder zijn er Vrij Nederland en Trouw met recensies. Alles bij elkaar dus best wat onafhankelijke, secundaire bronnen die zijn werk bespreken. Thieu1972 (overleg) 20 sep 2022 06:47 (CEST)Reageren[reageer]
Dat kan wel zo zijn, maar het is nog altijd géén onafhankelijke bron. Op WP gaat het er om dat er gezaghebbende, onafhankelijke bronnen moeten zijn, niet gezaghebbende primaire bronnen. Mondo (overleg) 19 sep 2022 12:48 (CEST)Reageren[reageer]
Prima bro (m/v), ook een link naar de Trouw toegevoegd. Zodirect verder met recent artikel over Beelden in Almere.Hakbijl (overleg) 19 sep 2022 23:12 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb 'm weer weggehaald, omdat het vooral meer van hetzelfde is, en we zo meer bronnen dan inhoudelijke tekst gaan krijgen. De balans raakt wat zoek. Thieu1972 (overleg) 20 sep 2022 06:48 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: bronnen zijn voldoende om de relevantie aan te tonen dus behouden. Natuur12 (overleg) 2 okt 2022 12:11 (CEST)Reageren[reageer]

Medisch rekenenBewerken

WIU – Is het alleen leren rekenen, of het ook gewoon het reken als men op de werkvloer staat? Hoezo werkt men met thema's? Gelet op het "verpleegkundig rekenen, is het rekenen voor artsen anders? Dit lijkt meer de opbouw voor een lesboek, dan voor een encyclopedisch artikel. – Dqfn13 (overleg) 18 sep 2022 21:31 (CEST)Reageren[reageer]

Daar sluit ik me bij aan.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 19 sep 2022 12:54 (CEST)Reageren[reageer]

Twijfelgevalletje. Als je ernaar zoekt op het internet dan kom je deze kreet wel veel tegen, dus het is niet een verzinsel van een individuele persoon of opleiding. Kennelijk wordt het als (deel)vak gedoceerd, en als zodanig zou het EW kunnen zijn. Maar dan denk ik niet dat die thema's erbij horen, want dat lijkt me nou bij uitstek uit een of ander leerboek overgenomen.  Erik Wannee (overleg) 20 sep 2022 18:59 (CEST)Reageren[reageer]

Zo'n 18 jaar geleden heb ik de opleiding verpleegkunde gedaan en heb toen bij de Hogeschool van Amsterdam ook Medisch rekenen gehad. Het was inderdaad met de in dit artikel genoemde "thema's". Het is dus zeer zeker geen verzinsel en dat zal ik ook nergens beweren. De thema's bestaan alleen in de praktijk niet en daar val ik nu wel over, want in de tekst staat nergens dat het om een vak gaat, maar lees ik het alsof het om de praktijk gaat. Dqfn13 (overleg) 20 sep 2022 21:25 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm is het lemma te WIU om te kunnen behouden: onduidelijke inleiding, rommelige opmaak, de rol van de thema's is niet helder, en in zijn algemeenheid schort het aan een goede uitleg. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 11:33 (CEST) Reageren[reageer]

ProthoüsBewerken

WIU – Dit is te weinig: wat was hij (prins, kapitein, etc.), van wie was hij familie, etc. – Dqfn13 (overleg) 18 sep 2022 22:22 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: WIU gebleven, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 11:30 (CEST) Reageren[reageer]

BerlijnpleinBewerken

Reclame Een duurzaam en cultureel bouwproject. Hoezo duurzaam? Dat dient dan wel met feiten te worden onderbouwd. Interessante hoogteverschillen, dat lijkt me een mening. De tijdelijke gebouwen vervangen we voor nieuwbouw. Wie zijn die we? Het gebied is in ontwikkeling, maar wát er precies gaat komen wordt uit het artikel niet duidelijk. Het artikel dient in mijn ogen meer objectiviteit en neutraliteit uit te stralen. Hoe kan de aanleg van een plein nu starten met de aanleg van een complete wijk? Zo dient er wel meer geschaafd te worden. Fred (overleg) 18 sep 2022 23:43 (CEST)Reageren[reageer]

  Opmerking sommige passages zijn letterlijk uit de bronnen overgenomen, waaronder dus ook die zin "De tijdelijke gebouwen vervangen we voor nieuwbouw". Encycloon (overleg) 19 sep 2022 06:21 (CEST)Reageren[reageer]
lijkt wel een beetje op een aannemerswebsite, maar echte reclame? Vraag ik me af. Het zou ook wel wat kunnen worden zodra het Berlijnplein beetje bij beetje bebouwd is, dan is het natuurlijk gewoon een woonwijk. Mvg Antonius6317 (overleg) 19 sep 2022 06:27 (CEST)Reageren[reageer]
Het Berlijnplein is geen woonwijk en heeft duidelijk als doel cultureel centrum, dat is in de bronnen van de gemeente Utrecht te zien. Vijfhonderd (overleg) 27 sep 2022 17:30 (CEST)Reageren[reageer]
Zeer goede punten, ik pas het aan. Vijfhonderd (overleg) 27 sep 2022 17:30 (CEST)Reageren[reageer]
In mijn ogen is het naar behoren aangepast. Vijfhonderd (overleg) 27 sep 2022 17:44 (CEST)Reageren[reageer]
Voor de volledigheid mbt het plein : direct aan het Plein zijn/ worden ook 600 ! woningen gebouwd toch ? Citaat : “ Het appartementencomplex wordt op het Berlijnplein bij de bioscoop gebouwd. Naast de studio’s komen er onder andere atelierwoningen voor kunstenaars, een sportschool en een restaurant in het gebouw. Onder het complex komt een parkeergarage voor zo’n tweehonderd auto’s, waaronder elektrische deelauto’s.“ . Wat is de rol van het consortium dat speciaal voor het project is opgericht mbt ontwerp en realisatie ? Neeroppie (overleg) 1 okt 2022 09:10 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie een onduidelijke inleiding die het plein omschrijft als 'cultureel bouwproject', terwijl het in eerste instantie natuurlijk gewoon een plein is. Met een foute nootvermelding, een mededeling over een situatie die 'momenteel' (wanneer is dat?) het geval is, en een zin die niet is afgerond, is het geen fijne tekst. Het kopje 'Geschiedenis' bestaat uit welgeteld twee zinnen, waarvan de zinsnede 'startte in in zijn huidige en toekomstige staat startte samen met de aanleg van de wijk' (sic) nou niet bijster veel concreets vertelt: wat is 'huidige', en wanneer was die aanleg dan? In 1997 werd de eerste paal van Leidsche Rijn geslagen: was er toen al een Berlijnplein? En dan hebben we nog de opmerkingen die Neeroppie aangeeft over de ontwikkelingen van wonen, parkeren, werken etc. Alles bij elkaar is ons lemma een onvolledige en onsamenhangende verzameling van wat losse feitjes uit primaire bronnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2022 11:28 (CEST) Reageren[reageer]