Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170221


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 21/02; af te handelen vanaf 07/03Bewerken

Toegevoegd 21/02: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

In verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2017 zijn deze artikelen nu ingebracht in de artikelen Lijst van gemeentelijke monumenten in Meierijstad resp. Lijst van rijksmonumenten in Meierijstad - Skuipers (overleg) 21 feb 2017 11:20 (CET)
  Tegen - grotere plaatsen uit de lijsten worden veelal in eigen lijsten ondergebracht. Voorstel om terug te gaan naar vorige situatie. Mocht er niet terug gegaan worden naar de vorige situatie, dan kunnen er redirects blijven. Pompidom (overleg) 21 feb 2017 11:28 (CET)
Eens met Pompidom, weliswaar kunnen de lijsten worden samengevoegd tot die in Meierijstad, maar dienen ook afzonderlijk te blijven bestaan, tenzij ze al gesplitst zijn in meerdere kernen. De gemeenten krijgen immers door al die herindelingen meer het karakter van regio's met tien of (veel) meer kernen. Het overzicht in de lijsten raakt dan zoek. Fred (overleg) 21 feb 2017 11:38 (CET)
De genomineerde artikelen omwerken naar een redirect lijkt mij ook een heel aanvaardbare oplossing - Skuipers (overleg) 21 feb 2017 17:47 (CET)
  Tegen Het feit dat de gemeenten fuseren levert nog niet de verplichting op ook deze artikelen te fuseren. De "Lijst van monumenten in Meierijystad]] kan makkelijk verwijzen naar de aparte lijsten per kern. Mijns inziens is dat beter voor het gebruikersgem ak van de lezers, aangezien niet iedereen de naam van de gemeente zal weten waar een kern nu onder valt. The Banner Overleg 21 feb 2017 12:17 (CET)
  Tegen, zie Lijst van rijksmonumenten in Woerden (gemeente) hoe je dat eigenlijk hoort op te lossen.
  Tegen, en de hele situatie vwb rijksmonumenten aangepast zoals hierboven is voorgesteld. We moeten geen energie verspillen aan onnodig heen en weer geschuif, er is zoveel meer en veel nuttiger werk te doen op Wikipedia - Quistnix (overleg) 22 feb 2017 01:27 (CET)
  Tegen verwijderen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten bij voorkeur per plaats, en een doorverwijs per gemeente. Lijst per plaats als het er meer dan 10 zijn ongeveer. Hannolans (overleg) 22 feb 2017 10:15 (CET)
 • Yasushi Akimoto Een Japans schrijver die verschillende boeken zou hebben gepubliceerd, en zelfs een boek waar een film op is gebaseerd. Titels van boeken worden niet gegeven. Overigens: Een schrijver schrijft, en een uitgever publiceert, tenzij de schrijver de boeken in eigen beheer uitgeeft. Externe bronnen, uitgevers, jaar van uitgifte e.d. komt al evenmin aan de orde. Fred (overleg) 21 feb 2017 11:47 (CET)
 • Prokkig - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 21 feb 2017 12:09 (CET)
 • Wyers (geslacht) - weg - NE, uit dit artikel valt niet af te leiden of het geslacht ook E is. Twee zwaluwen maken nog geen zomer. The Banner Overleg 21 feb 2017 12:12 (CET)
  •   Tegen - Pagina's over geslachten zijn veredelde doorverwijspagina's. In dit geval zijn er vier links naar personen, leden van dit geslacht. Er is geen enkele valide reden om deze pagina te verwijderen; er is desalniettemin ruime mogelijkheid om dit artikel uit te breiden om aan te tonen in welke verschillende regio's zij overigens functies zijn gaan bekleden en tot de plaatselijke, provinciale of landelijke elite zijn gaan behoren. Paul Brussel (overleg) 22 feb 2017 20:33 (CET)
   • Het artikel maakt op dit moment volstrekt niet duidelijk waarom het geslacht E is. The Banner Overleg 22 feb 2017 20:39 (CET)
  •   Tegen - Twee van die drie rode links betreffen burgemeesters die zijn sowieso E. In vergelijking met soortgelijke pagina's over geslachten die opgenomen zijn in het Nederland's Patriciaat (waarvan er zo te zien honderden zijn op nlwiki) lijkt me deze pagina prima erbij passen. Als je bezwaar hebt tegen dat soort pagina's ligt het meer voor de hand om een peiling te starten of zo dan er zomaar één uit die serie voor te dragen voor verwijdering. Ik had dit al gemeld op de OP van The Banner omdat daar een discussie gaande was, maar The Banner heeft dat weggehaald omdat het verstorend gedoe zou zijn. Vreemde manier om met commentaar om te gaan. - Robotje (overleg) 22 feb 2017 22:40 (CET)
   • Zie bovenin mijn overlegpagina voor een verklaring. Daarbij voegden jouw edits weinig toe aan de discussie. The Banner Overleg 1 mrt 2017 15:38 (CET)
  •   Tegen - Nederlands patriciaat is wat mij betreft per definitie E -   RJB overleg 22 feb 2017 23:11 (CET)
  •   Opmerking - een artikel over een geslacht moet — gebaseerd op betrouwbare bronnen — helder beschrijven wat de historische en maatschappelijke betekenis van het geslacht en van de afzonderlijke leden is geweest in de loop der eeuwen. Opname alleen in het "Nederland's Patriciaat" is wmb geen valide reden, want opname geschiedt volstrekt willekeurig op basis van eigen aanmelding. Opgenomen families leveren zelf hun teksten aan en betalen — als opdrachtgever — voor opname (zie hier voor een toelichting). Gouwenaar (overleg) 8 mrt 2017 19:15 (CET)
 • Jan-Willem Veening - reclame. Opgeklopt CV van een universitair hoofddocent met promotierecht (wat een adjunct hoogleraar in feite is.) Dit lemma voldoet niet aan de standaarden die we aan de encyclopedie stellen. Natuur12 (overleg) 21 feb 2017 14:08 (CET)
  •   Tegen - Dit lemma bestaat al bijna twee jaar en is door diverse Wikipedianen aangepast, uitgebreid en verbeterd. Nu vindt Natuur12 het opeens reclame. Het wordt een "opgeklopt" CV genoemd. Misschien kan Natuur12 dan aangeven wat er "opgeklopt"aan is. Alle opmerkingen worden namelijk gestaafd met referenties. Daar zat voor mij indertijd veel tijd in. Ik ben wel bereid het lemma te verbeteren. Graag dan wel wat concrete aanwijzingen op welke onderdelen dat nodig geacht wordt. M.i. voldoet het lemma aan de voorschriften en richtlijnen die er worden gegeven voor een biografie van een wetenschapper. Graag dus inhoudelijk wat meer feedback. Ook stel ik de mening van andere ervaren Wikipedianen op prijs. Dus: niet verwijderen maar eventueel verbeteren. mvg Wybe (overleg) 2 mrt 2017 10:32 (CET)
   •   Tegen - de redenen tot verwijdering zijn te summier en zonder duidelijke bewijsvoering. Ik mis een onderbouwing van de bewering, dat er reclame wordt gemaakt en van de bewering dat er sprake is van een 'opgeklopt' CV. Het feit dat de betrokken persoon universitair hoofddocent is met promotierecht is geen reden op zich tot verwijdering – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marcelspanjer (overleg · bijdragen)
    • Misschien helpt het wanneer jullie Help:Standaardvorm voor biografieën doornemen. Dit is geen biografie maar een CV waarbij geen zorgvuldige selectie van de beschikbare informatie gemaakt wordt. Iemands loopbaan beschrijven we in verhaalvorm, niet als een lijst punten. Ook heeft een lemma meer context nodig dan alleen het noemen van de kale functies. Taalgebruik als "state-of-the-art genetische trucs" is ook niet hoe het hoort. @Wybe: waarom lees je niet eerst een aantal biografieën in Categorie:Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen zodat je kan kijken hoe andere auteurs hun lemma's vorm geven? Natuur12 (overleg) 6 mrt 2017 15:41 (CET)
     • Hoi Natuur12: Ga ik meteen doen. Een steekproef: Douwe_Jan_Elzinga: Sumier lemma zonder een enkele referentie, Ben Feringa: zelfde opzet als Veening, Henk de Haan (econoom):sumier, slechts 2 referenties/bronnen, Willem Hofstee: Zelfde opzet als Veening, Dirkje Postma: zelfde opzet als Veening enz. Ik zie dus niet veel verschillen. Misschien kan jij inhoudelijk aangeven welk onderdeel jij overbodig vindt in het lemma van Jan-Willem Veening of waar de "niet zorgvuldige selectie van beschikbare informatie"zich bevindt. Ik zou nog veel meer informatie kunnen opnemen maar had juist al een zorgvuldige selectie gemaakt? Toch heb ik het lemma verder aangepast. Zo heb ik de paragraaf "Functies" verhalend gemaakt (alhoewel ik zelf op het beeldscherm een bullitlijst veel overzichtelijker vind). Ook heb ik alle publicaties verwijderd waarvan Veening niet eerste auteur is (dus nog meer geselecteerd). Ook de zinsnede "state-of-the-art" is vervangen. Wel raar trouwens dat jij dat niet goed vindt - POV - ( aangezien het ook een lemma is op de Nederlandse Wikipedia (State of the art) Misschien wil je dat lemma dan ook voordragen voor verwijdering? Ik had het er ook niet zonder uitleg bijgezet: het is verduidelijkt met diverse voorbeelden waarbij ook weer wikilinks zijn gebruikt. Ik zou het op prijs stellen wanneer je je nominatie voor verwijdering nu zou intrekken of aangeeft (POV !) wat er verder verbeterd moet worden.Wybe (overleg) 8 mrt 2017 16:35 (CET)
      • Beste Wybe, het gaat niet zozeer om de hoeveelheid bronnen. Beter twee goede bronnen die een onderwerp goed behandelen dan feitjes uit meer dan 23 bronnen te combineren. Om heel eerlijk te zijn snap ik niet waar het misgaat want volgens mij kan je wel een prima lemma schrijven over een wetenschapper. Ik heb het lemma wat ingekort en deels geredigeerd. Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk wat ik bedoel. Ik heb de paragraaf onderzoek drastisch ingekort want een dergelijke sectie is bedoeld om het onderzoek van Veeninga te beschrijven, niet om aan te geven wat een door hem opgezette onderzoeksgroep in de toekomst allemaal wil gaan onderzoeken. Eventueel kan je wel kort aanstippen waar Veeninga zelf mee bezig is maar dat moet dan geen heel boekwerk worden. Is hij trouwens nog wel verbonden aan de RUG nu hij een hoogleraarschap in Newcastle heeft? Natuur12 (overleg) 9 mrt 2017 17:23 (CET)
  • De kritiek dat dit te veel op een cv ipv een artikel lijkt, kan ik inkomen. Dat Veening geen E-waarde zou hebben omdat hij 'slechts' adjunct hoogleraar is, is onzin. Vanzelfsprekend zijn alle wetenschappers die voldoende bewezen kwaliteiten hebben om door de KNAW in De Jonge Akademie te mogen, ook goed genoeg voor een Wikipedia-lemma. CaAl (overleg) 8 mrt 2017 18:03 (CET)
   • @CaAl: ik snap dat je mijn bericht zo leest maar zo bedoelde ik hem niet. (My bad want nu je het zo zegt is die interpertatie erg voor de hang liggend.) Het sloeg op het potsierlijke " adjunct hoogleraar (Associate professor met ius promovendi)" in het lemma. Natuur12 (overleg) 9 mrt 2017 17:23 (CET)
    • Dank voor de verduidelijking, die tekst tussen haakjes is inderdaad erg knullig. Weening zit tegenwoordig trouwens in Lausanne - er kan dus nog het nodige verbeterd aan het lemma. CaAl (overleg) 9 mrt 2017 20:00 (CET)
   • @Natuur12: Dank voor je hulp. Ik begrijp je nu wat beter. Wellicht dat ik op onderdelen wat teveel uitwijd. Ik durf nu haast niet meer aan het lemma te komen, maar heb toch nog twee opmerkingen/verzoeken ter verbetering: 1. Je vroeg om meer context. Dat meende ik te begrijpen. Daarom had ik toevoegingen gemaakt bij de VENI, VIDI en ERC subsidie. Nu heb je die bij de VENI laten staan, maar het weer weggehaald bij de VENI en ERC. Dat begrijp ik niet. Zou het niet goed zijn om die stukjes tekst toch te laten staan zodat de lezer meer begrijpt van de doelstellingen van die subsidies/beurzen? 2. Je hebt het hele stuk tekst weggehaald dat de hoeveelheid en importantie aangeeft van zijn publicaties. Dat begrijp ik niet aangezien de H-index en de I-index op een hoger aggregatieniveau de lezer inzicht geeft welk belang er aan zijn publicaties gehecht wordt door andere wetenschappers. Ik meen dat hier over al eerder een discussie is gevoerd. De H-index zelf is ook een lemma waardig dus waarom moet dit nu (ook) worden verwijderd? Veening is, behalve in Lausanne (niet Newcastle ;), inderdaad ook nog steeds werkzaam in Groningen. Dit is ook te zien op zijn medewerkerspagina op de RUG-website. mvg Wybe (overleg) 14 mrt 2017 14:21 (CET)
 • Jacobus Johannes Burger - weg - Soenan-lemma. Het gebruikelijke. POV-verhaal, de gebruikte bronnen zijn gedateerd en gekleurd etc. Kan beter gewoon weg. Natuur12 (overleg) 21 feb 2017 14:39 (CET)
  •   Voor verwijderen - eenzijdig verteld verhaal, dat niet voldoet aan onze criteria mbt objectiviteit, betrouwbaarheid van gebruikte bronnen. Wikipedia is niet bedoeld om gedateerde bronnen na te praten. Gouwenaar (overleg) 24 feb 2017 20:07 (CET)
 • Hope Robert Mac Gillavry - weg - idem. Natuur12 (overleg) 21 feb 2017 14:42 (CET)
  •   Voor verwijderen - eenzijdig verteld verhaal, dat niet voldoet aan onze criteria mbt objectiviteit, betrouwbaarheid van gebruikte bronnen. Wikipedia is niet bedoeld om gedateerde bronnen na te praten. Gouwenaar (overleg) 24 feb 2017 20:07 (CET)
 • Henricus C. Verbraak S.J. nog een Soenan-lemma met de bekende problemen. Natuur12 (overleg) 21 feb 2017 14:43 (CET)
  •   Voor verwijderen - eenzijdig verteld verhaal, dat niet voldoet aan onze criteria mbt objectiviteit, betrouwbaarheid van gebruikte bronnen. Wikipedia is niet bedoeld om gedateerde bronnen na te praten. Gouwenaar (overleg) 24 feb 2017 20:07 (CET)

Toegevoegd 21/02: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Jonathan Ursem - een cv geschreven door Jonathan Ursem - vis ←     → overleg 21 feb 2017 15:35 (CET)
  •   Voor verwijderen Bah, zelfpromo en NE bovendien. Fred (overleg) 21 feb 2017 17:55 (CET)
 • Five Nights at Freddy's 4 - heel wiu verhaal.   MoiraMoira overleg 21 feb 2017 15:59 (CET)
 • Dries De Smet - weg: ne - Paul-MD (overleg) 21 feb 2017 16:19 (CET)
  • Artikel bevat nu iets meer informatie. Nominatie doorgestreept. - Paul-MD (overleg) 22 feb 2017 00:19 (CET)
 • Bbbcycling wiu / Ew? / zp - nu in ieder geval een uiterst promotionele advertorial en uiteraard aangeboden door de marketing verantwoordelijke van het bedrijf.. - Agora (overleg) 21 feb 2017 16:57 (CET)
  • was te expliciet ronkende reclame om twee weken te rechtvaardigen dus direct verwijderd en aanmaker ingelicht.   MoiraMoira overleg 21 feb 2017 17:42 (CET)
 • Hartsinck - wiu (indien e) Toth (overleg) 21 feb 2017 21:51 (CET)
  •   Tegen - maar eens met wiu - Pagina's over geslachten zijn veredelde doorverwijspagina's. Er is geen enkele valide reden om deze pagina te verwijderen; er is desalniettemin ruime mogelijkheid om dit artikel uit te breiden om aan te tonen in welke verschillende regio's zij overigens functies zijn gaan bekleden en tot de plaatselijke, provinciale of landelijke elite zijn gaan behoren. Paul Brussel (overleg) 22 feb 2017 20:34 (CET)
  •   Tegen ik heb de pagina iets te vroeg gepubliceerd en had een wat coherentere en uitgebreidere tekst moeten hebben voordat ik hem zou aanmaken. Desalniettemin denk ik dat nu, en zeker in de loop van de komende dagen de pagina een E niveau moet hebben/behalen, wanneer de historische relevantie wat beter aan licht komt. wiu is zeker waar. Eerste artikel dat ik heb aangemaakt vandaar de hobbelige start. Voldoende relevantie, literatuur en bronnen beschikbaar om het artikel op te schroeven komende dagen Mauriceh1325 (overleg) 22 feb 2017 23:12 (CET)
  •   Tegen verzoek tot verwijdering van de lijst, artikel is denk ik dusdanig uitgebreid dat hij, ondanks dat hij nog wat aangevuld zal worden en beter gestileerd, mijns inziens voldoet aan de inhoudelijke en encyclopedische normen. Mauriceh1325 (overleg) 23 feb 2017 19:21 (CET)
  •   Voor verwijderen het artikel maakt niet duidelijk waarom het geslacht E is. The Banner Overleg 6 mrt 2017 18:05 (CET)
   •   Opmerking - er valt nog veel te verbeteren aan dit artikel maar het feit dat nogal wat leden in het NNBW staan, daarnaast ook nog eens in het standaardwerk van Johan Engelbert Elias over de Amsterdamse vroedschap staan, én het geslacht is opgenomen in het Nederland's Patriciaat lijkt me dit geslacht E genoeg maken. Paul Brussel (overleg) 6 mrt 2017 20:33 (CET)
    • Wat betreft opname in het (commerciële) Nederlands Patriciaat, zie de opmerking van Gouwenaar bij de discussie over het geslacht Wyers ([[1]]). The Banner Overleg 17 mrt 2017 18:27 (CET)
 • Wouter Zweers - ne - Iemand die in een bepaalde programma's rol heeft gespeeld lijkt mij nog niet meteen e relevant. Gympetic (overleg) 21 feb 2017 22:22 (CET)
  • Ik tel vier hoofdrollen, dus wat is het probleem? ed0verleg 21 feb 2017 23:10 (CET)
 • De mannen van dokter Anne' - weg - Gegevens zijn samengevoegd met artikel De mannen van dokter Anne. Verdel (overleg) 21 feb 2017 23:50 (CET)