Douwe Jan Elzinga

Nederlands jurist

Douwe Jan Elzinga (Leek, 1950) is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Elzinga was voorzitter van de commissie-Elzinga, de staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie. Deze commissie presenteerde begin 2000 haar eindrapport. Op basis van dit advies kwam de Wet dualisering gemeentebestuur tot stand. Elzinga toonde zich een groot voorstander van versterking van de lokale democratie. Bij de gemeenten zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verleden:

Mede vanwege zijn verdiensten voor het lokaal en provinciaal bestuur mocht Elzinga in 2006 de Van Kemenadeprijs in ontvangst nemen uit handen van Jos van Kemenade, oud-minister en oud-commissaris van de Koningin. In 2003 werd hij al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1976 studeerde Elzinga af aan de Rijksuniversiteit Groningen in zowel geschiedenis als Nederlands recht. In 1982 promoveerde hij op het proefschrift De politieke partij en het constitutioneel recht. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar staatsrecht. Hij is gespecialiseerd in de thema’s grondrechten, lagere overheden, verhouding tussen parlement en regering en de positie en het functioneren van politieke partijen.

Bibliografie (selectie) Bewerken

  • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer, 2014, 16e druk
  • Het Nederlandse kiesrecht, Deventer, 2012, 3e druk
  • De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa, Alphen aan den Rijn, 2006, in 2007 in het Engels verschenen als "The Dutch constitutional monarchy in a changing Europe"
  • Dualisme en lokale democratie, Alphen aan den Rijn, 2000
  • Politie en rechtsstaat, Deventer, 1998
  • Het Nederlandse kiesrecht, Zwolle, 1989, 2e druk 1997
  • De politieke partij en het constitutionele recht, Nijmegen, 1982 (proefschrift)
  • Politieke kontrole in de lokale democratie, Deventer, 1979