Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160429


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 29/04; af te handelen vanaf 13/05Bewerken

Toegevoegd 29/04: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Purmerend - wiu (was vanavond al gemarkeerd) - De oprichting is er, maar de rest van de 90-jarige geschiedenis van de vereniging nog niet. Overigens weinig onafhankelijke bronnen. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 01:38 (CEST)
  •   Tegen verwijderen - en wat doet het er toe dat het gemarkeerd was? ed0verleg 29 apr 2016 11:51 (CEST)
   • Dat het duidelijk niet af was en daarom in deze vorm niet goed. Het is een oproep om niet te overhaast te markeren. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 18:57 (CEST)
  •   Voor verwijderen - de tekst van het artikel doet sterk vermoeden dat dit een vorm van origineel onderzoek is. Zo wordt bijv. verwezen naar "het oudste handgeschreven vel papier". Op welke bron is de stelling gebaseerd dat men (wie is dat?) het ontbreken van een fanfareorkest als een gemis ervaarde? Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 14:51 (CEST)
   •   Opmerking -vervolgens wordt het artikel aangevuld met bronloze verhalen over de Tweede Wereldoorlog, die het artikel niet betrouwbaarder maken. Gouwenaar (overleg) 4 mei 2016 13:35 (CEST)
 • Willem Pieter Broekman - NE. Misschien trekt de Militaire Willems-Orde hem over de streep, maar verder zie ik weinig encyclopedisch aan 's mans loopbaan. "Man met baan", om dat cliché maar weer eens van stal te halen. Verder is het een artikel van Menke, dus grotendeels overgeschreven uit bronnen van rond 1900. Naar ik vermoed voornamelijk uit het in de bronnen genoemde boek Neerlands Krijgsroem in Insulinde van A.S.H. Booms uit 1902. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 09:43 (CEST)
  •   Voor verwijderen - ook hier weer veel overgeschreven uit krantenberichten van die tijd zonder de herkomst te verifiëren. Een deel is gebaseerd op, zoals enkele kranten vermelden, een onofficieel telegram afkomstig uit Boeleleng gericht aan het Batviaasch Nieuwsblad. Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 13:12 (CEST)
 • WATNOU..!? - Wiu : inhoud is niet up-to-date bovendien mogelijk niet meer relevant genoeg aangezien het programma en de omroep niet meer bestaan en het een minder bekend programma is/was. Msj (overleg) 29 apr 2016 10:01 (CEST)
 • Willem Gerardus Antonius Cornelis Christan - wiu. In tegenstelling tot luitenant Broekman hierboven is deze man zeker E, maar het artikel is een compilatie van vrijwel letterlijk overgenomen teksten uit boeken en artikelen uit de periode 1880-1915. Zo is bijvoorbeeld de passage over de Lombok-expeditie (waarin trouwens niet eens verteld wordt op welke datum het gebeuren speelt...), zoals Gouwenaar gisteren liet zien, overgenomen uit Het verraad van Lombok van Jan Prosper Schoemaker. De passage "De 28ste september 1897 werd de kort tevoren verlaten stelling van Oemar bereikt en verbinding verkregen met de uit Lepong opgerukte colonne onder Christan. Op de daarop volgende dagen werd voortgegaan met het doorzoeken van het gebergte, maar nergens werd meer een vijand aangetroffen waarop de civiele en militaire gouverneur Van Heutsz, die de 28ste en 29ste september Lepong bezocht, bepaalde dat de colonne onder Christan zou terugkeren, terwijl die onder majoor Wichers voorlopig in Lam Tih zou verblijven om verder het terrein te doorzoeken en de versterkingen van Oemar te doen opruimen." komt bijna letterlijk uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18-11-1897 (ik krijg het helaas niet voor elkaar om een link te plaatsen). Vermoedelijk zijn alle teksten intussen wel rechtenvrij, maar daarom is letterlijk overnemen nog niet netjes en zeker niet iets dat een serieus te nemen encyclopedie hoort te doen. Graag zou ik dit artikel vervangen zien door een versie zonder plagiaat en als het enigszins kan ook minder geschreven vanuit kolonialistisch perspectief. Misschien hadden die Balinezen en Atjehers niet helemaal ongelijk dat ze een Nederlandse heerschappij niet zagen zitten? Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 10:33 (CEST)
  •   Voor verwijderen - de passage uit de Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 18 november 1897 is hier te vinden, maar het verhaal was al eerder gepubliceerd in het Bataviaasch Nieuwsblad en de Javabode van 19 oktober 1897 en werd vervolgens door meerdere kranten in Nederland en het voormalige Nederlands-Indië overgenomen. Alle kranten vermelden de bron van dit verhaal, t.w. "Het verslag omtrent de voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, loopende van 25 Sept jl. tot en met 8 Oct.", een publicatie van de overheid. Bij de artikelen van Menke moet je altijd maar raden wiens verhaal je nu weer voorgeschoteld krijgt. Gouwenaar (overleg) 29 apr 2016 12:39 (CEST)
 • Sjakie Sjansmajoor en de wippersnippers - NE feestbandje - in 2017 komt de volgend hit - vis ←  )°///<  → overleg 29 apr 2016 11:33 (CEST)
 • Anne Marie van Veen - NE - één van de zovele rokers die klacht neerleggen tegen de tabaksfabrikanten.  DirkVE overleg 29 apr 2016 12:22 (CEST)
Overhaast geoordeeld. Dit is wel degelijk iets nieuws, want dit betreft namelijk een STRAFzaak. Het gaat er ook niet om of het nieuw(s) is, maar al dan niet encyclopedisch. Indien Lenze Meinsma dat al was, dan zij ook. Maar zo met die trigger happy betweters heb ik er geen zin in.89.146.16.168 29 apr 2016 12:44 (CEST)
  Voor verwijderen Zonder daarmee als betweter te willen worden neergezet dan wel overhaast te hebben geoordeeld dan wel tot trigger happy te worden bevorderd, ben ik overigens van mening dat deze persoon volkomen NE is, ook al heeft ze misschien in komkommertijd een krantenberichtje gehaald. Dat er geen enkele onafhankelijke bron t.a.v. van deze nog levende persoon wordt gegeven, komt daar nog bij. Overigens is niet alles wat wel degelijk iets nieuws zou zijn, daarmee automatisch encyclopediewaardig. Fred (overleg) 29 apr 2016 13:45 (CEST)
PS, in de NRC van vandaag staat weer een kort berichtje omtrent iemand die om dezelfde reden aangifte heeft gedaan bij de tabaksindutrie. Ditmaal is het de advocate Bénédicte Ficq. Dat zou dan óók E-waardig moeten zijn om niet trigger happy genoemd te worden?? O, ze staat al in Wiki, dus mevr. Van Veen heeft niet de primeur?Fred (overleg) 29 apr 2016 23:13 (CEST)
Ficq is de advocaat van Anne Marie van Veen (en FYI Fred, zoals je vast gelezen hebt op haar wiki-pagina [Ficq] is door vakgenoten jaren achtereen verkozen tot beste vrouwelijke strafpleiter [van NL].) Verder werd het item over van Veen vandaag ook in het NOS-journaal behandeld. We hebben het (ook gezien andere bronnen) niet over in komkommertijd een krantenberichtje halen. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 30 apr 2016 01:20 (CEST)
  Voor verwijderen Ik denk dat dit een geval is van WP:TEVROEG. Een aangifte leidt niet automatisch tot een strafzaak en ik denk dat slechts de strafzaak haar E kan maken (en dan nog onder een andere titel). The Banner Overleg 30 apr 2016 08:56 (CEST)
 • Microwave destructie - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 29 apr 2016 15:02 (CEST)
  • Deze analysemethode, die in het Nederlands natuurlijk gewoon microgolfdestructie dient te worden genoemd, bestaat wel degelijk, zoals Google ons leert. Fred (overleg) 29 apr 2016 16:00 (CEST)
  • zoals gesuggereerd, referenties toegevoegd.gebruiker: karel flach
 • Sporthypnose Programma (SHP) -reclame- Een reclame voor alweer een nieuwe vorm van begeleiding, hier coaching genaamd. Met wezelzinnen en quasi-wetenschap wordt je om de oren geslagen: uit onderzoek blijkt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte therapievormen en zo wezelt men maar door. Bronnen waarin al deze loze beweringen worden gestaafd ontbreken echter in dit artikel. Aan naam aanmaker van deze annonce te zien, is niet enkel het wezelgehalte, doch ook het wc-eendgehalte van deze reclameboodschap erg hoog. Fred (overleg) 29 apr 2016 15:51 (CEST)
 • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties - artikel werd leeggehaald, in de hoop dat er een nieuwe voor terug zou komen. Mogelijk overlap of gelijk aan Verklaring arbeidsrelatie, omdat dat een voorganger van deze regeling is. Hopelijk voldoet het om de versie van twee dagen terug gewoon terug te plaatsen, anders moet het wellicht toch weg. ed0verleg 29 apr 2016 11:43 (CEST)
  • Vanmorgen heb ik de tijd genomen om een tekst te schrijven voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De oude tekst ging over de Verklaring arbeidsrelatie. De enige overeenkomst met de twee is dat de eerste de tweede opvolgt. Ik hoor graag of deze tekst voldoet, aanvullingen zijn natuurlijk welkom. -- elmar283 (overleg) 1 mei 2016 11:54 (CEST)
  •   Vraag: Kan een moderator de geschiedenis van deze twee artikelen herstellen? Zoals het nu gedaan is hoort het natuurlijk niet. Woody|(?) 3 mei 2016 17:51 (CEST)
  • Ik hoop dat het zo gelukt is, dat blijft altijd even puzzelen. Ciell 22 mei 2016 23:31 (CEST)

Toegevoegd 29/04: Deel 2Bewerken

 • Triënnale voor vormgeving -reclame- Een reclame voor een nog te houden editie van een evenement dat zal focusen op de impact, lees vernieuwing. Naast de fotografie komt ook de medische wetenschap aan de orde, want: het wil de vinger aan de pols houden. Kort samengevat: een niet-neutraal marketingverhaal in niet-encyclopedisch jargon gesteld, aangaande een in de toekomst (11 november a.s.) plaats te vinden gebeurtenis. Fred (overleg) 29 apr 2016 16:23 (CEST)
  • Geachte. De Triënnale voor Vormgevinig is de meest belangrijke wederkerende designtentoonstelling die Vlaanderen kent, georganiseerd door het overheidsdepartement voor design. In dat opzicht is een overzicht van minstens de thema's van vorige edities wel op zijn plaats op Wikipedia. Ik begrijp uw argument tegen reclame voor de komende editie, en heb gepoogd dit te ondervangen door noch curator, noch titel, noch link te vermelden. Dit kan na sluiting van de tentoonstelling volgend jaar wellicht gewoon aan het lijstje van voorbije edities worden toegevoegd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:3916:200:f42f:24ce:a5d5:309c (overleg · bijdragen) 2 mei 2016 19:04‎ (CET)
 • This One's For You (David Guetta) - Geen idee of dit relevant is. Maar veel te promotioneel is het in elk geval wel. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 17:52 (CEST)
  • Graag This One's for You. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 18:18 (CEST)
   • Zoals het nu is, kan het wel. Ik heb de nominatie doorgestreept en ook Eriks wens in vervulling doen gaan. Sijtze Reurich (overleg) 29 apr 2016 20:51 (CEST)
 • Nattenhaasdonk - wiu - Vermoeden van origineel onderzoek (uit bewerkingssamenvattingen blijkt dat de aanmaker zelf een historische website beheert); bronvermelding ontbreekt geheel; schrijfstijl is niet encyclopedisch genoeg. NB Artikel is eerder meermaals aangemaakt door dezelfde persoon en verwijderd wegens auteursrechtenschending. Zie de OP van de aanmaker. Vanmiddag om 15:16 is dat ook weer gebeurd.  Erik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:24 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Google toont tal van bronnen, landkaartjes en dergelijke. De schrijfstijl kan worden verbeterd maar reden tot verwijdering is dat niet. Nattenhaasdonk lijkt beslist niet aan de duim van aanmaker ontsproten. Fred (overleg) 29 apr 2016 18:35 (CEST)
   • Ik heb het artikel niet genomineerd voor verwijdering en ik schreef evenmin dat het onderwerp door de aanmaker zou zijn verzonnen.  Erik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:41 (CEST)
    • Het artikel is toch genomineerd voor verwijdering door het op deze lijst te zetten? Ecritures (overleg) 29 apr 2016 21:47 (CEST)
     • Welnee; dit is geen verwijderingslijst maar een beoordelingslijst. Zie helemaal bovenaan deze lijst de uitleg bij 'wiu'.  Erik Wannee (overleg) 29 apr 2016 21:56 (CEST)
      • ja 't is inderdaad een mooi eufemisme   Ecritures (overleg) 29 apr 2016 22:30 (CEST)
       • Dat ben ik helemaal niet met je eens! Een wiu-nominatie beoogt uitdrukkelijk niet het artikel te laten verwijderen, maar het beoogt een zodanige verbetering dat het bij de beoordeling behouden kan blijven. De portee van een wiu-nominatie is dus dat het wèl een E onderwerp is, maar dat het ten tijde van de nominatie nog van onvoldoende kwaliteit is. Werk aan de winkel dus.  Erik Wannee (overleg) 1 mei 2016 09:51 (CEST)
        • Op het gebruikersportaal wordt naar deze pagina gelinkt met de titel Artikelen genomineerd ter verwijdering. de pagina's Opknappen of Overleg gewenst lijken me meer opgezet met de bedoeling artikelen te verbeteren. Ecritures (overleg) 1 mei 2016 18:17 (CEST)
  • Er zal via OTRS toestemming worden gevraagd voor gebruik van de teksten op [1] en [2] en dan nog zitten we met het zinsdeel Wij kunnen alsnog geen vrede nemen met wat Peeters verklaard ... Kattenkruid (overleg) 2 mei 2016 01:36 (CEST)
 • Jozef Bogaerts - wiu/ne - Nogal subjectief geschreven ('jammer genoeg'); je moet het hele stuk eerst doorlezen om te weten te komen waarom het artikel misschien E is; bronnen ontbreken met uitzondering van de eigen website van de aanmaker. Mij is onduidelijk waar de laatste alinea over de COO toe dient. Opmaak nog niet in orde. (Overigens is dit artikel nooit beoordeeld als nieuw artikel, omdat het via hernoeming van een kladblokpagina in de hoofdnaamruimte is terechtgekomen.)  Erik Wannee (overleg) 29 apr 2016 18:34 (CEST)
  • Het artikel is zwak en nogal naïef geschreven en veel tekst doet niets ter zake. Ik heb grondig gesnoeid. Uiteindelijk is de man hoofdzakelijk E omwille van zijn burgemeesterschap. In de afgeslankte vorm pleit ik dan ook voor het behoud. Andries Van den Abeele (overleg) 10 mei 2016 20:59 (CEST)
   • Helemaal mee eens. Ik heb er nog een paar dingetjes verder aan verbeterd (o.a. een aantal afkortingen die mij als niet-Belg niets zeiden, voorzien van een - hopelijk correcte - link) en de nominatie ingetrokken. Met dank voor het opknappen.  Erik Wannee (overleg) 10 mei 2016 23:35 (CEST)
 • Vormstrategie - wiu - Onverstaanbare definitie, geen opmaak, ... Queeste (overleg) 29 apr 2016 20:21 (CEST)
  • Ik heb de indruk dat dit een zelfverzonnen woord is. Niet perse een slecht woord en ook niet slecht uitgelegd, maar geen gangbaar woord. Google vindt wel een vormstrateeg, die heeft mogelijk iets met het ontstaan van dit artikel te maken. –Frank Geerlings (overleg) 1 mei 2016 02:01 (CEST)
  • Het artikel is intussen wel flink verbeterd en mag wat mij betreft behouden blijven als de term gangbaar is. Dit is idd nog niet aangetoond. Queeste (overleg) 12 mei 2016 21:36 (CEST)
 • Azerbaijan (paard) - wiu - Slechte vertaling zonder opmaak e.d. Queeste (overleg) 29 apr 2016 20:25 (CEST)
  • Weg. Ik weet niet wat er staat, maar het lijkt behoorlijk op een automatische vertaling. De auteur heeft nog meer aangemaakt. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:07 (CEST)
 • Benne van der Velde - dat mag best wat meer worden - vis ←  )°///<  → overleg 29 apr 2016 21:15 (CEST)
 • Abtenauer - wiu - Broertje van Azerbaijan (paard) hierboven. "Doordat het zo afgelegen was heeft dat ervoor gezorgt dat er geen andere invloede bij het ras kon komen." ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:09 (CEST)
  •   Opmerking Bali (paard) is genomineerd als nuweg wegens een kopie van www.bokt.nl. Die website heb ik ook bij andere lemma's van de aanmaker als bron zien gebruiken. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 22:11 (CEST)
   • Het zou enorm helpen als je eerst kijkt wat de licentie van Bokt is, ik blijf niet bezig om die paarden op WP:TERUG te zetten. ed0verleg 29 apr 2016 22:25 (CEST)
    • Ja, maar dat moet je dan tegen Queeste zeggen. ErikvanB (overleg) 29 apr 2016 23:26 (CEST)
     • Teruggezet. Mag de twee weken uitzingen en daarna weg. Natuur12 (overleg) 30 apr 2016 23:30 (CEST)
  •   Voor verwijderen - Gekopieerd van Bokt.nl zonder welke vorm van kritische blik dan ook. Bokt.nl staat niet bepaald bekend als de meest betrouwbare bron inzake paarden. Ze herbergen wel veel informatie, maar meestal is die rücksichtslos van her en der geplukt en gepaste en ontbreekt het aan deskundigheid. Het is een goede startplaats voor wie informatie zoekt over paarden vanwege de kwantiteit, maar het gebrek aan kwaliteit maakt dat aanvullende bronnen geraadpleegd zullen moeten worden. Het artikel op bokt.nl vermeld drie bronnen. De eerste daarvan is Wikipedia, en de tweede is een letterlijke kopie van Wikipedia. Voor een groot deel vormt Wikipedia dus nu een bron voor een artikel op Wikipedia. Gelukkig is het Engelse Wikipedia-artikel in kwestie gebaseerd op betrouwbare bronnen, anders was het helemaal huilen met de pet op. De derde bron van Bokt.nl ziet er namelijk al even onbetrouwbaar uit en bevat geen enkele verwijzing naar deskundige publicaties. De ondeskundigheid waarmee de informatie van enwiki is overgenomen, maakt het een belabberd artikel vol kromme zinnen, redeneringen die nuance missen en onencyclopedisch taalgebruik (wat op zich nog wel te redden, maar dat moet dan wel gebeuren). EvilFreD (overleg) 30 apr 2016 08:41 (CEST)
   • Natuur heeft reeds beslist dat het weg gaat, opknappen is dus zinloos. Het leek me anders best een leuke buit voor bronloze overname door allesoverpaarden.be/paardenrassen. Peli (overleg) 5 mei 2016 17:57 (CEST)
    • Ehhh, wordt het opgeknapt kan het natuurlijk wel blijven. Natuur12 (overleg) 13 mei 2016 10:07 (CEST)

Toegevoegd 29/04: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Waasland Wolves NE, nieuwe club, die nog niet eens competitie heeft gespeeld. Ook een vorm van zelfpromotie, want geschreven door een van de oprichters. Akadunzio (overleg) 29 apr 2016 22:27 (CEST)
  • Desondanks het een nieuwe club is, neemt het hun bestaan niet weg. Vanwege het klein American Football landschap in België is het wel zo dat de ploeg - hoe nieuw ze ook zijn - deel uitmaken van de Nationale eerste klasse. Ik heb het artikel aangepast zodat de misinterpretatie qua zelfpromotie zeker er van tussen is. De mosterd en richtlijn om dit artikel te schrijven is gehaald bij een andere American Football Club 'Bornem Titans' (Puurs_Titans), dewelke destijds ook geschreven is door een betrokken partij bij de club. Ook in dat artikel wordt vermeld wie de oprichter is of was, hoe klein de sport in België mag wezen. kevin.demeulenaere 4 mei 2016 7:49 (CEST)
 • Bruck syndroom -wiu- Ondanks de zeer vele geleerde en niet-uitgelegde termen, waar hydroxylysylpyridinoline er slechts één van is, staan er ook zeer vele taalfouten in dit artikel, dat ongetwijfeld deels van de Engelstalige Wiki is overgenomen, zie [3]. Zelfs de titel bevat een taalfout. Fred (overleg) 29 apr 2016 23:05 (CEST)
  • Taalfouten verbeteren is sneller/effectiever/minder-frustrerend dan wiu-nominatie. Behouden - B.E. Moeial 29 apr 2016 23:57 (CEST)
   • Ja, maar ik mis de deskundigheid om het artikel in begrijpelijke taal te stellen. Ik zie in elk geval dat je al de nodige verbeteringen hebt aangebracht, waarvoor dank. Fred (overleg) 30 apr 2016 00:22 (CEST)
    • Er zitten niettemin nog wel steeds taalfouten in, en ik ben ook benieuwd wie meneer Bruck is. Ik heb ook Lysyl hydroxylase genomineerd. ErikvanB (overleg) 30 apr 2016 12:24 (CEST)
     • Ik heb inmiddels ontdekt dat deze meneer Bruck de voorletter A had, een Duitse arts was en dat zijn naam hoogstwaarschijnlijk ten onrechte aan dit syndroom is verbonden.  Erik Wannee (overleg) 30 apr 2016 23:46 (CEST)
  •   Tegen verwijderen – voldoende opgeknapt. –Frank Geerlings (overleg) 1 mei 2016 01:46 (CEST)