Hoofdmenu openen

De regering-Vervoort III is de huidige Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gevormd na de Brusselse gewestverkiezingen van 26 mei 2019. Ze bestaat uit zes partijen. De Franstalige partijen in de regering zijn PS, Ecolo en DéFI en de Nederlandstalige partijen in de regering zijn Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a.

In de nacht van 16 op 17 juli 2019 werd een regeerakkoord afgesloten.[1]

De regering is de opvolger van de regering-Vervoort II. Ten opzichte van deze regering verdwenen de christendemocraten en deden de groenen hun intrede in de Brusselse regering.

Inhoud

Samenstelling van de RegeringBewerken

Aan Franstalige kant vormden de partijen PS, Ecolo en DéFI en de Nederlandstalige partijen Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a een coalitie. Het regeerakkoord werd voorgesteld op woensdag 17 juli 2019. Minister-president Vervoort legde op donderdag 18 juli de eed af bij koning Filip.

Minister Naam Partij
Minister-President

belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang

Rudi Vervoort PS
Minister

Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Elke Van den Brandt Groen
Minister

Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Alain Maron Ecolo
Minister

Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

Sven Gatz Open Vld
Minister

Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

Bernard Clerfayt DéFI
Staatssecretaris

Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door minister-president Rudi Vervoort)

Nawal Ben Hamou PS
Staatssecretaris

Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door minister Alain Maron)

Barbara Trachte Ecolo
Staatssecretaris

Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz)

Pascal Smet one.brussels-sp.a

GemeenschapscommissiesBewerken

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)Bewerken

Mandaat Naam Partij
Voorzitter Rudi Vervoort PS
Minister

sociale integratie en gezondheid

Elke Van den Brandt Groen
Minister

budget, openbare diensten en gezinstoelagen

Bernard Clerfayt DéFI

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)Bewerken

Mandaat Naam Partij
Voorzitter

bevoegd voor begroting, financiën, welzijn, kinderopvang en stedenbeleid

Elke Van den Brandt Groen
Minister

onderwijs

Sven Gatz Open Vld
Minister

jeugd, cultuur en sport

Pascal Smet one.brussels-sp.a

Franse Gemeenschapscommissie (FGC)Bewerken

Mandaat Naam Partij
Voorzitter

bevoegd voor economie, ambtenarenzaken, openbaar ambt en gezinsbeleid

Barbara Trachte Ecolo
Minister

vorming en internationale relaties

Bernard Clerfayt DéFI
Minister

sociale cohesie, onderwijs, cultuur en sport

Nawal Ben Hamou PS

Voorzitters van de RadenBewerken

Mandaat Naam Partij
  Voorzitter

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Rachid Madrane PS
Voorzitter

Verenigde Vergadering van de GGC

  Voorzitter

Raad van de VGC

Fouad Ahidar one.brussels-sp.a
  Voorzitter

Raad van de FGC

Magali Plovie Ecolo