Regering-Vervoort III

De regering-Vervoort III (18 juli 2019 - heden) is de huidige Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder leiding van Rudi Vervoort (PS). Het is een zesdelige coalitie: de socialistische partijen PS (17 zetels) en Vooruit (3 zetels), de ecologisten van Ecolo (15 zetels) en Groen (4 zetels), de Franstalige federalisten van DéFI (10 zetels) en de Vlaamse liberalen van Open Vld (3 zetels).

Regering-Vervoort III
Vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015 Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Zetelverdeling Vervoort III
Coalitie Franstalige partijen
PS
Ecolo
DéFI
Vlaamse partijen
Groen
Open Vld
Vooruit
Zetels Franstalige meerderheid
42 op 72
Vlaamse meerderheid
10 op 17
Minister-President Rudi Vervoort
Start 18 juli 2019
Voorganger Vervoort II

De regering volgde de regering-Vervoort II op na de gewestverkiezingen van 26 mei 2019. Ten opzichte van deze regering verdwenen de christendemocraten en deden de groenen hun intrede in de Brusselse regering. Het was voor de eerste keer in de geschiedenis dat CD&V in de oppositie belandde in Brussel.

Vorming bewerken

  Zie Regeringsformaties België 2019 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De vorige regering was een coalitie bestaande uit de PS, cdH en Défi aan de Franstalige kant, en CD&V, Open Vld en sp.a aan de Nederlandstalige kant. Na de gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019 was deze meerderheid niet langer hernieuwbaar en vertegenwoordigde ze slechts 40 van de 89 zetels in het Brussels Parlement. Terwijl de meerderheidspartijen allemaal zetels verloren, zaten de ecologisten (Ecolo en Groen) en de PTB-PVDA in de lift.

Op 31 mei 2019 begonnen Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a. te onderhandelen over een meerderheidsakkoord voor het Nederlandstalig kiescollege. Aan Franstalige zijde leidde de PS de voorbesprekingen. Rudi Vervoort en Laurette Onkelinx ontmoeten eind mei vertegenwoordigers van Ecolo en MR en begin juni vertegenwoordigers van DéFI, PTB en cdH. De cdH sloot zichzelf echter uit van de onderhandelingen op 5 juni door aan te kondigen dat zij de oppositie had gekozen na haar slechte verkiezingsresultaten. De PTB, die als eenheidspartij opriep om zich aan te sluiten bij zowel de Franstalige als de Nederlandstalige meerderheid, werd kort daarna van de besprekingen uitgesloten. Ten slotte hadden de Franstalige socialisten op 14 juni een Franstalige meerderheid van PS-Ecolo-DéFI voorgesteld. De Open Vld eiste vervolgens dat de MR deel zou uitmaken van de Franstalige meerderheid, maar dat werd geweigerd.

De bereidheid van de Vlaamse liberalen om de Franstalige liberalen in de meerderheid op te nemen was de oorzaak van een aantal vertragingen in de onderhandelingen. Hoewel de besprekingen over een regeringsakkoord op 24 juni zouden beginnen, kwam Open Vld pas op 1 juli terug aan de onderhandelingstafel. Op 12 juli, toen de onderhandelingen bijna waren afgerond, vroeg de MR om zich weer bij de Brusselse meerderheid aan te sluiten na de toetreding tot de onderhandelingen in het Waalse Gewest, wat door de Brusselse onderhandelaars werd geweigerd. Op 16 juli deed Open Vld nog een laatste poging om de MR in de besprekingen te betrekken door te weigeren terug te keren naar de onderhandelingstafel, maar zou uiteindelijk toegeven en de besprekingen hervatten.

Op 17 juli om 15.30 uur werd het regeringsakkoord gesloten en 's middags aan de pers gepresenteerd. De nieuwe regering werd op 18 juli voor het Brussels Parlement beëdigd. Het Brussels Parlement gaf op 20 juli zijn vertrouwen aan de nieuwe regering: 50 stemmen voor, 35 stemmen tegen en 1 onthouding.

Samenstelling bewerken

Regering bewerken

Aan Franstalige kant vormden de partijen PS, Ecolo en DéFI en de Nederlandstalige partijen Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a (sinds 2021 one.brussels-Vooruit genoemd) een coalitie. Het regeerakkoord werd voorgesteld op woensdag 17 juli 2019.[1] Minister-president Vervoort legde op donderdag 18 juli de eed af bij koning Filip.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Rudi Vervoort
(1958)
PS Minister-president en Minister
Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang
18 juli 2019 - heden
  Elke Van den Brandt
(1980)
Groen Voorzitter
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken
18 juli 2019 - heden
  Alain Maron
(1972)
Ecolo Minister
Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
18 juli 2019 - heden
  Sven Gatz
(1967)
Open Vld Minister
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel
18 juli 2019 - heden
  Bernard Clerfayt
(1961)
DéFI Minister
Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
18 juli 2019 - heden
  Nawal Ben Hamou
(1987)
PS Staatssecretaris
Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door minister-president Rudi Vervoort)
18 juli 2019 - heden
  Pascal Smet
(1967)
Vooruit Staatssecretaris
Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz)
18 juli 2019 - 18 juni 2023
  Ans Persoons
(1979)
23 juni 2023 - heden
  Barbara Trachte
(1981)
Ecolo Staatssecretaris
Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door minister Alain Maron)
18 juli 2019 - heden

Gemeenschapscommissies bewerken

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort
(1958)
PS Voorzitter
  Elke Van den Brandt
(1980)
Groen Minister
Gezondheid en Sociale Actie
  Alain Maron
(1972)
Ecolo Minister
Gezondheid en Sociale Actie
  Sven Gatz
(1967)
Open Vld Minister
Gezinsbijlagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
  Bernard Clerfayt
(1961)
DéFI Minister
Gezinsbijlagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Elke Van den Brandt
(1980)
Groen Voorzitter
Begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid
18 juli 2019 - heden
  Sven Gatz
(1967)
Open Vld Minister
Onderwijs
18 juli 2019 - heden
  Pascal Smet
(1967)
Vooruit Minister
Jeugd, Cultuur en Sport
18 juli 2019 - 18 juni 2023
  Ans Persoons
(1979)
23 juni 2023 - heden

Franse Gemeenschapscommissie (FGC) bewerken

Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Barbara Trachte
(1981)
Ecolo Voorzitter
Begroting, Ambtenarenzaken en Gezinsbeleid
  Rudi Vervoort
(1958)
PS Minister
Onderwijs, Crèches, Cultuur, Personen met een Handicap, Studentenzaken Toerisme en Transport naar School
  Alain Maron
(1972)
Ecolo Minister
Sociale Actie en Gezondheid
  Nawal Ben Hamou
(1987)
PS Minister
Sociale Cohesie en Sport
  Bernard Clerfayt
(1961)
DéFI Minister
Vorming en Internationale Relaties

Centrale functies bewerken

Functie en bevoegdheden Naam Partij Termijn
  Voorzitter
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Rachid Madrane PS 18 juli 2019 - heden
Voorzitter
Verenigde Vergadering van de GGC
  Voorzitter
Raad van de VGC
  Fouad Ahidar Vooruit 18 juli 2019 - heden
  Voorzitter
Raad van de FGC
  Magali Plovie Ecolo 18 juli 2019 - heden