Hoofdmenu openen

Lijst van Belgische politieke partijen

Wikimedia-lijst

Dit artikel bevat een lijst van Belgische politieke partijen. Net als in de meeste Europese landen wordt de Belgische politiek gedomineerd door christendemocratische, socialistische, liberale en ecologistische partijen; in Vlaanderen staan echter ook enkele Vlaams-nationalistische partijen sterk. Typisch voor het Belgische partijlandschap is bovendien dat de meeste partijen gesplitst zijn per taalgroep.

PartijenBewerken

  Zie Lijst van Vlaamse politieke partijen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Zie Lijst van Franstalige politieke partijen in België voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Zie Lijst van Duitstalige politieke partijen in België voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Onderstaande lijst bevat partijen volgens ideologie die vertegenwoordigers hebben in minstens één parlement.

Logo Partij Afkorting Ideologie Gemeenschap Zetels
  VP     WP     DP     KV     EP  
  Christen-Democratisch en Vlaams CD&V Christendemocratie Vlaamse Gemeenschap 19 - - 12 2
  Centre démocrate humaniste cdH Christendemocratie Franse Gemeenschap - 10 - 5 1
  Christlich Soziale Partei CSP Christendemocratie Duitstalige Gemeenschap - - 6 - 1
  Socialistische Partij Anders sp.a Socialisme Vlaamse Gemeenschap 13 - - 9 1
  Parti Socialiste PS Socialisme Franse Gemeenschap - 23 - 20 2
Sozialistische Partei SP Socialisme Duitstalige Gemeenschap - - 4 - -
  Open Vlaamse Liberalen en Democraten Open Vld Liberalisme Vlaamse Gemeenschap 16 - - 12 2
  Mouvement Réformateur MR Liberalisme Franse Gemeenschap - 20 - 14 2
  Partei für Freiheit und Fortschritt PFF Liberalisme Duitstalige Gemeenschap - - 3 - -
Vivant Vivant Sociaal-liberalisme Duitstalige Gemeenschap - - 3 - -
  Groen Groen Ecologisme Vlaamse Gemeenschap 14 - - 9 1
  Ecolo Ecolo Ecologisme Duitstalige en Franse Gemeenschap - 12 3 12 1
  Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA Vlaams-nationalisme Vlaamse Gemeenschap 35 - - 25 3
Vlaams Belang VB Vlaams-nationalisme Vlaamse Gemeenschap 23 - - 18 3
  Pro deutschsprachige Gemeinschaft ProDG Regionalisme Duitstalige Gemeenschap - - 6 - -
   Partij van de Arbeid PVDA-PTB Marxisme Unitair 4 10 - 12 1
  Démocrate Fédéraliste Indépendant DéFI Brussels/Waals-nationalisme Franse Gemeenschap - - - 2 -

Niet in parlement vertegenwoordigde partijenBewerken

Logo Partij Afkorting Gemeenschap Gemeenteraadszetels
  Union des Francophones UF Franstaligen in Vlaams-Brabant 68

 

Gentse Burgers GB Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  Pro Bruxsel PB Vlaamse en Franse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

 

Referendumpartij RP Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Vlaamse Christen Partij VCP Vlaamse Gemeenschap 1
VolksLiga VL Gemeenteraadsverkiezingen, Vlaamse Gemeenschap

Partijen zonder verkozeneBewerken

Logo Partij Afkorting Gemeenschap Laatste verkiezingen
  Belgische Unie - Union belge BUB Unitair Federale verkiezingen 2014
  Europese Federalistische Partij EFP Unitair Federale verkiezingen 2014
  Gentse burgers GB Gemeenteraad Gent Gemeenteraadsverkiezingen 2018
LaLutte-DeStrijd Vlaamse en Franse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Federale verkiezingen 2014
  Libertair, Direct, Democratisch LDD Vlaamse Gemeenschap Federale verkiezingen 2014
  Linkse Socialistische Partij LSP - PSL Unitair Federale verkiezingen 2014
Mouvement de Gauche MG Franse Gemeenschap Federale verkiezingen 2014
  Piratenpartij (België) PPBE Unitair Federale verkiezingen 2014
  Referendumpartij Unitair Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Stroming voor een Antikapitalistisch Project SAP Unitair Federale verkiezingen 2014
VolksLiga VL Vlaamse Gemeenschap Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voormalige unitaire partijenBewerken

De volgende partijen zijn unitair begonnen maar langzaam uit elkaar gegroeid, en ondertussen van naam veranderd: