Congres (bijeenkomst)

grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema

Een congres is een grootschalige en vaak meerdaagse bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Voor wetenschappelijke congressen of congressen in het bedrijfsleven is ook de term symposium of conferentie gebruikelijk. Tijdens een congres worden gedachten over het thema gevormd en ideeën uitgewisseld. Een congres wordt vaak ingeleid door een dagvoorzitter of een spreker die wat vertelt of die als gespreksleider fungeert.

Het RAI Elicium in Amsterdam.

Wetenschappelijke congressen bewerken

  Zie Symposium (wetenschap) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een wetenschappelijk congres (of conferentie) is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk, verdere beeldvorming op een bepaald onderwerp en verdere uitwisseling van ideeën.

Voorbeelden van congressen rond een wetenschappelijk thema zijn:

Sportcongressen bewerken

Voorbeelden van congressen rond sportthema's zijn:

Congressen van religieuze bewegingen bewerken

Voorbeelden van congressen rond geloofsthema's zijn:

Andere congressen bewerken

Zie ook bewerken