Regering-Dewael

De regering-Dewael (13 juli 199910 juni 2003) was de Vlaamse regering die ontstond na de federale, regionale en Europese verkiezingen van 1999. De meerderheid werd gevormd door VLD, SP, Agalev en de VU. Ze kreeg daarom soms ook de naam: paars-groen-gele coalitie.

Regering-Dewael
Vlag van Vlaanderen Vlaamse Regering
Coalitiezetels-DewaelI.png
Coalitie      VLD
     SP
     Agalev
     VU-ID
Zetels 69 op 124 (16 juni 1999)
Minister-president Patrick Dewael
Start 13 juli 1999
Einde 10 juni 2003
Voorganger Van den Brande IV
Opvolger Somers
Portaal  Portaalicoon   België
Politiek

Deze regeringsperiode werd sterk gekenmerkt door het grote aantal wissels. Van de negen ministers die de eed aflegden in 1999 bleven er aan het einde van de legislatuur in 2004 slechts drie over. Door de implosie van de Volksunie kwam de meerderheid ook bijna in problemen en hield ze slechts het minimumaantal zetels over om te kunnen regeren.

SamenstellingBewerken

De regering-Dewael bestond uit 9 ministers (8 ministers + 1 minister-president). VLD had 3 ministers (inclusief de minister-president), SP/sp.a, VU-ID en Agalev elk 2. Na het Lambermontakkoord van 2001 kwam er een extra minister voor VLD, waardoor de regering vanaf dan 10 ministers telde. Na het ontslag van Bert Anciaux in 2002 verloor VU-ID één minister ten voordele van VLD.

Naam Partij Functie en bevoegdheden Termijn
  Patrick Dewael VLD Minister-president en Minister
Financiën en Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden (tot 31 juli 2001)
13 juli 1999 - 10 juni 2003
  Steve Stevaert SP Viceminister-president (tot 18 maart 2003) en Minister
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
13 juli 1999 - 18 maart 2003
  Gilbert Bossuyt SP 18 maart 2003 - 10 juni 2003
  Mieke Vogels Agalev Minister
Welzijn en Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking (van 22 juli 2002 tot 23 mei 2003)
13 juli 1999 - 23 mei 2003
  Adelheid Byttebier Agalev 26 mei 2003 - 10 juni 2003
  Bert Anciaux VU Minister
Brusselse Aangelegenheden
Huisvesting en Stedelijk Beleid (tot 14 april 2000) en Ontwikkelingssamenwerking (van 14 april 2000 tot 2 juli 2002)
Cultuur en Jeugd (tot 2 juli 2002) en Sport (vanaf 18 mei 2001)
13 juli 1999 - 2 juli 2002
  Guy Vanhengel VLD 3 juli 2002 - 10 juni 2003
  Marleen Vanderpoorten VLD Minister
Onderwijs en Vorming
13 juli 1999 - 10 juni 2003
  Renaat Landuyt SP Viceminister-president (vanaf 19 maart 2003) en Minister
Werkgelegenheid en Toerisme
13 juli 1999 - 10 juni 2003
  Vera Dua Agalev Minister
Leefmilieu en Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking (vanaf 26 mei 2003)
13 juli 1999 - 23 mei 2003
  Ludo Sannen Agalev 26 mei 2003 - 10 juni 2003
  Johan Sauwens VU Minister
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken,
Sport (tot 10 mei 2001), Huisvesting (van 14 april 2000 tot 6 juli 2001),
Buitenlands Beleid (van 1 augustus 2001 tot 2 juli 2002), Cultuur en Jeugd (vanaf 3 juli 2002)
13 juli 1999 - 10 mei 2001
  Paul Van Grembergen VU 10 mei 2001 - 10 juni 2003
  Dirk Van Mechelen VLD Minister
Economie (tot 6 juli 2001), Ruimtelijke Ordening, Innovatie en Media,
Financiën en Begroting (vanaf 1 augustus 2001)
13 juli 1999 - 10 juni 2003
  Jaak Gabriëls VLD Minister
Economie, Buitenlandse Handel, Huisvesting en Buitenlands Beleid (vanaf 3 juli 2002)
6 juli 2001 - 10 juni 2003

HerschikkingenBewerken

 • Op 14 april 2000 krijgt Bert Anciaux er de bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking bij. Zijn bevoegdheid Huisvesting staat hij af aan partijgenoot Johan Sauwens.
 • Op 10 mei 2001 neemt Johan Sauwens ontslag.
 • Op 11 mei 2001 komt er een nieuwe minister, Paul Van Grembergen (VU-ID), die bevoegd wordt voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken.
 • Op 18 mei 2001 krijgt Bert Anciaux er de bevoegdheid Sport bij.
 • Op 6 juli 2001 komt er een nieuwe minister, Jaak Gabriëls (VLD), die bevoegd wordt voor Buitenlandse Handel. Ook krijgt hij de bevoegdheden Economie (ten nadele van Dirk Van Mechelen) en Huisvesting (ten nadele van Paul Van Grembergen)
 • Op 1 augustus 2001 draagt Patrick Dewael al zijn bevoegdheden over aan andere ministers:
 • Op 3 juli 2002 neemt Bert Anciaux ontslag, waarna zijn bevoegdheden worden verdeeld over enkele ministers:
  • Mieke Vogels krijgt Ontwikkelingssamenwerking
  • Er komt een nieuwe minister, Guy Vanhengel, die bevoegd wordt voor Sport en Brusselse Aangelegenheden
  • Paul Van Grembergen krijgt Cultuur en Jeugd, maar moet Buitenlands Beleid afstaan aan Jaak Gabriëls.
 • Op 19 maart 2003 wordt Steve Stevaert vervangen door Gilbert Bossuyt, die al zijn bevoegdheden overneemt. Echter, Renaat Landuyt wordt minister-vicepresident.
 • Op 26 mei 2003 worden zowel Mieke Vogels als Vera Dua vervangen door respectievelijk Adelheid Byttebier en Ludo Sannen. De bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking wordt overgedragen van Adelheid Byttebier naar Ludo Sannen.

Beleid & maatregelenBewerken

TriviaBewerken

 • Ministers Dewael en Vanderpoorten zijn verwant aan elkaar; ze hebben beiden politicus Arthur Vanderpoorten als grootvader.