Lijst van boomsoorten in Nederland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van boomsoorten[1] die in Nederland voorkomen. Niet-inheemse soorten die van nature in Nederland groeien (autochtoon), verwilderd zijn of in bossen zijn aangeplant, zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Andere niet-inheemse soorten in deze lijst zijn bomen die worden gecultiveerd voor economische doeleinden en veelvoorkomende sierbomen in parken, tuinen en openbare wegen en straten. Ondersoorten, variëteiten en cultivars zijn niet in deze lijst opgenomen.

Familie Nederlandse naam Botanische naam Voorkomen
Aquifoliaceae (Hulstfamilie)
Bedektzadigen, orde Aquifoliales
Hulst Ilex aquifolium Inheems
Japanse hulst Ilex crenata Niet inheems
Cornaceae (Kornoeljefamilie)
Bedektzadigen, orde Cornales
Gele kornoelje Cornus mas Inheems
Rode kornoelje Cornus sanguinea Inheems
Nyssaceae
Bedektzadigen, orde Cornales
Vaantjesboom of zakdoekenboom Davidia involucrata Niet inheems
Adoxaceae (Muskuskruidfamilie)
Bedektzadigen, orde Dipsacales
Gewone vlier Sambucus nigra Inheems
Ericaceae (Heidefamilie)
Bedektzadigen, orde Ericales
Aardbeiboom Arbutus unedo Niet inheems
Fabaceae[2] (Vlinderbloemenfamilie)
Bedektzadigen, orde Fabales
Perzische slaapboom Albizia julibrissin Niet inheems
Johannesbroodboom Ceratonia siliqua Niet inheems
Judasboom Cercis siliquastrum Niet inheems
Valse christusdoorn Gleditsia triacanthos Niet inheems
Doodsbeenderenboom Gymnocladus dioicus Niet inheems
Gouden regen Laburnum anagyroides Niet inheems
Laburnum alpinum Laburnum alpinum Niet inheems
Robinia, valse acacia of witte acacia Robinia pseudoacacia Niet inheems*
Honingboom Sophora japonica Niet inheems
Betulaceae (Berkenfamilie)
Bedektzadigen, orde Fagales
Hartbladige els Alnus cordata Niet inheems
Zwarte els Alnus glutinosa Inheems
Witte els, grauwe els of grijze els Alnus incana Inheems
Groene els, bergels of alpenels Alnus viridis Niet inheems
Japanse Kaukasische els[3] Alnus ×spaethii Niet inheems
Chinese berk Betula albosinensis Niet inheems
Goudberk Betula ermanii Niet inheems
Suikerberk Betula lenta Niet inheems
Grootbladige berk Betula maximowicziana Niet inheems
Rode berk of zwarte berk Betula nigra Niet inheems
Papierberk Betula papyrifera Niet inheems
Ruwe berk Betula pendula Inheems
Zachte berk Betula pubescens Inheems
Witte Himalayaberk of Himalayaberk Betula utilis Niet inheems
Haagbeuk Carpinus betulus Inheems
Hazelaar Corylus avellana Inheems
Boomhazelaar of Turkse hazelaar Corylus colurna Niet inheems
Lambertsnoot of lambertusnoot Corylus maxima Niet inheems
Bignoniaceae (Trompetboomfamilie)
Bedektzadigen, orde Fagales
Groene trompetboom Catalpa bignonioides Niet inheems
Fagaceae (Napjesdragersfamilie)
Bedektzadigen, orde Fagales
Tamme kastanje Castanea sativa Niet inheems*
Oosterse beuk of Kaukasische beuk Fagus orientalis Niet inheems
Beuk Fagus sylvatica Inheems
Moseik of Turkse eik Quercus cerris Niet inheems
Scharlaken eik Quercus coccinea Niet inheems
Hongaarse eik Quercus frainetto Niet inheems
Perzische eik Quercus macranthera Niet inheems
Moeraseik Quercus palustris Niet inheems
Wintereik[4] Quercus petraea Inheems
Zomereik[4] Quercus robur Inheems
Amerikaanse eik Quercus rubra Niet inheems*
Juglandaceae (Okkernootfamilie)
Bedektzadigen, orde Fagales
Carya ovata Carya ovata Niet inheems
Zwarte walnoot Juglans nigra Niet inheems
Walnoot of okkernoot Juglans regia Niet inheems*
Kaukasische vleugelnoot Pterocarya fraxinifolia Niet inheems
Nothofagaceae
Bedektzadigen, orde Fagales
Nothofagus antarctica Nothofagus antarctica Niet inheems
Oleaceae (Olijffamilie)
Bedektzadigen, orde Lamiales
Es Fraxinus excelsior Inheems
Smalbladige es Fraxinus angustifolia Niet inheems
Pluimes Fraxinus ornus Niet inheems
Olijfboom Olea europaea Niet inheems
Paulowniaceae
Bedektzadigen, orde Lamiales
Anna Paulownaboom Paulownia tomentosa Niet inheems
Magnoliaceae (Tulpenboomfamilie)
Bedektzadigen, orde Magnoliales
Liriodendron tulipifera Liriodendron tulipifera Niet inheems
Magnolia denudata Magnolia denudata Niet inheems
Magnolia grandiflora Magnolia grandiflora Niet inheems
Magnolia kobus Magnolia kobus Niet inheems
Magnolia tripetala Magnolia tripetala Niet inheems
Magnolia ×soulangiana[5] Magnolia ×soulangiana Niet inheems
Salicaceae (Wilgenfamilie)
Bedektzadigen, orde Malpighiales
Witte abeel of Zilverpopulier Populus alba Niet inheems*
Balsampopulier Populus balsamifera Niet inheems
Grauwe abeel Populus canescens Niet inheems*
Amerikaanse populier of Amerikaanse zwarte populier Populus deltoides Niet inheems*
Zwarte populier Populus nigra Inheems
Ratelpopulier Populus tremula Inheems
Canadapopulier of Canadese populier[6] Populus ×canadensis Niet inheems
Salix aegyptiaca Salix aegyptiaca Niet inheems*
Schietwilg Salix alba Inheems
Salix americana Salix americana Niet inheems*
Salix aquatica Salix aquatica Niet inheems*
Geoorde wilg Salix aurita Inheems
Treurwilg Salix babylonica Niet inheems
Boswilg of Waterwilg Salix caprea Inheems
Grauwe wilg Salix cinerea Inheems
Berijpte wilg Salix daphnoides Niet inheems
Duitse dot Salix dasyclados Niet inheems
Grijze wilg Salix elaeagnos Niet inheems
Salix fluviatilis Salix fluviatilis Niet inheems*
Kraakwilg Salix fragilis Inheems
Chinese wilg Salix matsudana Niet inheems*
Zwarte wilg Salix nigricans Niet inheems
Laurierwilg Salix pentandra Inheems
Bittere wilg Salix purpurea Inheems
Kruipwilg Salix repens Inheems
Salix salviaefolia Salix salviaefolia Niet inheems*
Salix schwerinii Salix schwerinii Niet inheems*
Salix syrticola Salix syrticola Niet inheems*
Amandelwilg Salix triandra Inheems
Katwilg Salix viminalis Inheems
Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie)
Bedektzadigen, orde Malvales
Amerikaanse linde Tilia americana Niet inheems
Winterlinde of kleinbladige linde Tilia cordata Inheems
Zomerlinde of grootbladige linde Tilia platyphyllos Inheems*
Zilverlinde Tilia tomentosa Niet inheems
Hollandse linde[7] Tilia ×vulgaris of Tilia ×europaea Niet inheems
Platanaceae (Plataanfamilie)
Bedektzadigen, orde Proteales
Westerse plataan Platanus occidentalis Niet inheems
Oosterse plataan Platanus orientalis Niet inheems
Gewone plataan[8] Platanus ×hybrida Niet inheems
Cannabaceae (Hennepfamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Europese netelboom Celtis australis Niet inheems
Zwepenboom Celtis occidentalis Niet inheems
Elaeagnaceae (Duindoornfamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Smalbladige olijfwilg Elaeagnus angustifolia Niet inheems
Duindoorn Hippophae rhamnoides Inheems
Moraceae (Moerbeifamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Vijgenboom Ficus carica Niet inheems
Witte moerbei Morus alba Niet inheems
Zwarte moerbei Morus nigra Niet inheems
Rhamnaceae (Wegedoornfamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Wegedoorn Rhamnus cathartica Inheems
Sporkehout Rhamnus frangula Inheems
Rosaceae (Rozenfamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Crataegus crus-galli Crataegus crus-galli Niet inheems
Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata Inheems
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna Inheems
Kweepeer Cydonia oblonga Niet inheems
Appel Malus domestica Niet inheems
Wilde appel Malus sylvestris Inheems
Mispel Mespilus germanica Niet inheems*
Zoete kers Prunus avium Niet inheems*
Kerspruim Prunus cerasifera Niet inheems
Zure kers Prunus cerasus Niet inheems
Pruim Prunus domestica Niet inheems
Laurierkers Prunus laurocerasus Niet inheems
Vogelkers Prunus padus Inheems
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Niet inheems*
Japanse sierkers Prunus serrulata Niet inheems
Peer Pyrus communis Niet nheems
Wilde peer Pyrus pyraster Inheems
Meelbes Sorbus aria Niet inheems
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia Inheems
Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia Niet inheems
Elsbes Sorbus torminalis Niet inheems
Ulmaceae (Iepenfamilie)
Bedektzadigen, orde Rosales
Ruwe iep Ulmus glabra Inheems
Steeliep of fladderiep Ulmus laevis Inheems
Gladde iep Ulmus minor Inheems
Hollandse iep[9] Ulmus ×hollandica Niet inheems
Zwepenboom of Kaukasische zelkova Zelkova carpinifolia Niet inheems
Japanse zelkova Zelkova serrata Niet inheems
Sapindaceae (Zeepboomfamilie)
Bedektzadigen, orde Sapindales
Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum Niet inheems*
Rode paardenkastanje[10] Aesculus ×carnea Niet inheems
Acer buergerianum Acer buergerianum Niet inheems
Spaanse aak of veldesdoorn Acer campestre Inheems
Colchische esdoorn Acer cappadocicum Niet inheems
Amoeresdoorn Acer ginnala Niet inheems
Acer heldreichii Acer heldreichii Niet inheems
Montpelieresdoorn Acer monspessulanum Niet inheems
Vederesdoorn Acer negundo Niet inheems
Japanse esdoorn Acer palmatum Niet inheems
Noorse esdoorn Acer platanoides Niet inheems*
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus Niet inheems*
Rode esdoorn Acer rubrum Niet inheems
Witte esdoorn of zilveresdoorn Acer saccharinum Niet inheems
Suikeresdoorn Acer saccharum Niet inheems
Tartaarse esdoorn Acer tataricum Niet inheems
Chinese vernisboom of lampionboom Koelreuteria paniculata Niet inheems
Simaroubaceae (Hemelboomfamilie)
Bedektzadigen, orde Sapindales
Hemelboom Ailanthus altissima Niet inheems
Altingiaceae
Bedektzadigen, orde Saxifragales
Amberboom Liquidambar styraciflua Niet inheems
Cercidiphyllaceae
Bedektzadigen, orde Saxifragales
Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum japonicum Niet inheems
Hamamelidaceae
Bedektzadigen, orde Saxifragales
Perzisch ijzerhout Parrotia persica Niet inheems
Araucariaceae (Apenboomfamilie)
Naaktzadigen, orde Coniferales
Slangenden of apenboom Araucaria araucana Niet inheems
Cephalotaxaceae (Knoptaxusfamilie)
Naaktzadigen, orde Coniferales
Chinese knoptaxus Cephalotaxus fortunei Niet inheems
Japanse knoptaxus Cephalotaxus harringtonia Niet inheems
Cupressaceae (Cipresfamilie)
Naaktzadigen, orde Coniferales
Wierookceder Calocedrus decurrens Niet inheems
Californische cipres Chamaecyparis lawsoniana Niet inheems
Nootkacipres Chamaecyparis nootkatensis Niet inheems
Chamaecyparis pisifera Chamaecyparis pisifera Niet inheems
Japanse ceder Cryptomeria japonica Niet inheems
Montereycipres Cupressus macrocarpa Niet inheems
Italiaanse cipres Cupressus sempervirens Niet inheems
Jeneverbes Juniperus communis Inheems
Watercipres Metasequoia glyptostroboides Niet inheems
Oosterse levensboom Platycladus orientalis Niet inheems
Mammoetboom of reuzensequoia Sequoiadendron giganteum Niet inheems
Moerascipres Taxodium distichum Niet inheems
Westerse levensboom Thuja occidentalis Niet inheems
Reuzenlevensboom Thuja plicata Niet inheems
Hibacipres Thujopsis dolabrata Niet inheems
Pinaceae (Dennenfamilie)
Naaktzadigen, orde Coniferales
Zilverspar Abies alba Niet inheems*
Griekse zilverspar Abies cephalonica Niet inheems
Colorado-zilverspar Abies concolor Niet inheems
Reuzenzilverspar Abies grandis Niet inheems*
Koreaanse zilverspar Abies koreana Niet inheems
Nordmannspar Abies nordmanniana Niet inheems*
Edele zilverspar Abies procera Niet inheems
Veitch zilverspar of Japanse zilverspar Abies veitchii Niet inheems
Atlasceder Cedrus atlantica Niet inheems
Himalayaceder Cedrus deodara Niet inheems
Libanonceder Cedrus libani Niet inheems
Europese larix Larix decidua Niet inheems*
Japanse larix Larix kaempferi Niet inheems*
Fijnspar Picea abies Niet inheems*
Servische spar Picea omorika Niet inheems*
Kaukasische spar Picae orientalis Niet inheems
Blauwe spar Picea pungens Niet inheems*
Sitkaspar Picea sitchensis Niet inheems*
Alpenden Pinus cembra Niet inheems
Pinus jeffreyi Pinus jeffreyi Niet inheems
Bergden Pinus mugo Niet inheems
Zwarte den Pinus nigra Niet inheems*
Macedonische den Pinus peuce Niet inheems
Pinus ponderosa Pinus ponderosa Niet inheems
Weymouthden Pinus strobus Niet inheems*
Grove den Pinus sylvestris Inheems
Tranenden Pinus wallichiana Niet inheems
Douglasspar Pseudotsuga menziesii Niet inheems*
Oosterse hemlockspar, oostelijke hemlockspar of Canadese hemlockspar Tsuga canadensis Niet inheems
Westerse hemlockspar of westelijke hemlockspar Tsuga heterophylla Niet inheems*
Sciadopityaceae
Naaktzadigen, orde Coniferales
Japanse parasolden Sciadopitys verticillata Niet inheems
Taxaceae (Taxusfamilie)
Naaktzadigen, orde Coniferales
Taxus of venijnboom Taxus baccata Inheems
Ginkgoaceae
Naaktzadigen, orde Ginkgoales
Japanse notenboom of gingko Ginkgo biloba Niet inheems

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

Algemeen:Bebossing · Beheerbranden · Beurtjaar · Biomassa · Bladerdak · Blessen · Boom · Boomholte · Boomlaag · Bos · Bosbeheer · Bosbeheer gericht op biodiversiteit · Bosbouw · Bosgrond · Bosrand · Boswachter · Duurzaamheid · Exoot · Forsthaus · Gemengd bos · Hars · Hellingbos · Herbebossing · Herstelbeheer · Inheems · Inoculatie · Interceptie · Invasieve soort · Jacht · Kapvlakte · Kroon · Kruidlaag · Laan · Loofbos · Mastjaar · Monocultuur · Naaldbos · Natuurbeheersmaatregelen · Natuurlijke verjonging · Nulbeheer · Oerbos · Ondergroei · Ontsluiting · Open plek · Opslag · Opstand · Plantverband · Rabat · Remote sensing · Restauratie · Secundair bos · Sociale bosbouw · Strooisellaag · Struik · Struiklaag · Struweel · Takkenwal · Vegetatielaag · Vernatting · Wildwal · Worteldruk
Bosfuncties:Agroforestry · Bio-energie · Bodembescherming door bos · Bosbijproducten · Bosreservaat · Cultuurhistorie in bossen · Dorpsbos · Ecosysteemdienst · Geïntegreerd bosbeheer · Geriefbos · Griend · Habitat · Harswinning · Houtindustrie · Jachtbos · Klimaatbos · Klimbos · Landgoed · Luchtzuivering · Militair oefenterrein · Nationaal park · Papierindustrie · Pestbosje · Productiebos · Recreatief medegebruik · Schermbos · Speelnatuur · Spiritueel bos · Sprokkelen · Sterrenbos · Tiny Forest · Voedselbos · Waterbergingsgebied · Waterzuivering · Waterwingebied
Kapvormen:Dunning · Femelslag · Hakhout · Hakken en branden · Hooghout · Kaalslag · Knotten · Middelhout · Ontbossing · Plenterslag · Schermslag · Spaartelgenbos · Strubben · Zoomslag
Werktuigen:Aanwasboor · Bijl · Blusvliegtuig · Boomzaag · Bosmaaier · Dendrometer · Dissel · Drone · Forwarder · Grondwatermeter · Guts · Hagelgeweer · Harvester · Hiep · Hoogwerker · Kapmes · Keerhaak · Kettingzaag · Loep · Mallejan · Markeerspuitbus · Meetklem · Meetlint · Relascoop · Stobbenfrees · Stokzaag · Takkenschaar · Takkenzaag · Tractor · Verrekijker · Versnipperaar
Bomenzorg:Afleggen · Biologische bestrijding · Bodembedekking · Bodemverbeteraar · Bodemvervuiling · Boombeschermer · Boomchirurgie · Boompaal · Boomteelt · Boomverzorging · Bosplantsoen · Bosverpleging · Brandgang · Enten · Fytopathologie · Kandelaberen · Kandelaren · Kieming · Omslagpunt · Onkruidbestrijding · Plaaginsect · Plantenveredeling · Plantenziekte · Plantkanker · Resistentie · Schorsbrand · Snoeien · Stekken · Toekomstboom · Vergrassing · Verruiging · VTA · Waterlot · Wildschade · Windworp · Witrot · Zaadproductie en zaadteelt · Zure regen
Houtkennis:Afvalhout · Bast · Brandhout · Cambium · Dendrochronologie · Draad · Drukbreuk · Fineer · Groeiring · Handel in tropisch hout in Nederland · Hout · Houtbewerking · Houteigenschappen · Houthakker · Houtige plant · Houtrotschimmels · Houtskool · Houtsoort · Houtstraal · Houtvat · Houtverduurzaming · Houtvester · IJzerhout · Kernhout · Kwast · Lignine · Loofhout · Multiplex · Naaldhout · Nerf · OSB · Reactiehout · Rijshout · Schors · Sclerenchym · Spaanplaat · Spiegel · Spinthout · Stam · Stoof · Tak · Vlotterij · Waaibomenhout · Warrelknoest · Werken · Xyleem
Numeriek:Bedekkingsgraad · Biologische risicoklasse · Bodemtemperatuur · Bladoppervlakte-index · CEC · Diameter op borsthoogte · Duurzaamheidsklasse · Grondvlak · Grondwatertrap · Hectare · Kiemenergie · Kroonsluiting · Monnin-hardheid · Mortaliteit · pH · Populatiedichtheid · Populatiegrootte · Plantafstand · Relatieve luchtvochtigheid · Saliniteit · Schaal van Beaufort · Shannon-index · Stamtal · Stijghoogte · Stenoeciteit · Temperatuur · Tolerantie · Trofiegraad · Veldcapaciteit · Verlichtingssterkte · Verwelkingspunt · Volkomenheidsgraad
Organistaties:Bomenstichting · BOS+ · Bosgroep · Bosschap · Centrum Hout · FSC · INBO · ITTO · IUCN · KNBV · LandschappenNL · Natuurmonumenten · Natuurpunt · Natuurvereniging · NDV · PEFC · Probos · Pro Silva · Staatsbosbeheer · Stichting Het Kronendak · Stichting Kritisch Bosbeheer · Stichting Trésor · VBNE · Vereniging Tropische Bossen · Voedselbosbouw Nederland · WBE
Juristiek:ANB · Bosbescherming · Bosdecreet · Bosperceel · Boswet · Boswetboek · Certificaat duurzaam bosbeheer · Forests Now Declaration · ITTA 1983 · ITTA 1994 · Jachtdecreet · Jachtrecht · Jachtseizoen · LNV · Natura 2000 · Natuurbehoudswet · Natuurdecreet · Natuurcompensatie · Natuurschoonwet · Pootrecht · Rode lijst · Wet natuurbescherming · Vogel- en Habitatrichtlijn
Ecologie:Biodiversiteit · Boomgrens · Bosfauna in Nederland · Bosflora · Broekbos · Concurrentie · Doelsoort · Dominantie · Dood hout · Ecologie · Epifyt · Fanerofyt · Galerijbos · Krummholz · Mantel · Microklimaat · Mozaïekcyclusconcept · Natuurwaarde · Ooibos · PNV · Regenwoud · Schaduwtolerantie · Standplaatsfactor · Successie · Transpiratie · Verbossing · Zaadbank · Zoom
Educatie:Agricultural and Forest Meteorology · Agroforestry Systems · Arboretum · Heembos · Nationale Boomfeestdag · Natuurgids · Natuurleerpad · Opleiding bos- en natuurbeheer · Pinetum
Lijsten:Landelijk Register van Monumentale Bomen · Lijst van arboreta · Lijst van boomsoorten in Nederland · Lijst van bosbouwkundigen · Lijst van bosgemeenschappen in Nederland · Lijst van hardhoutsoorten · Lijst van houtsoorten · Lijst van inheemse bomen en struiken in de Lage Landen · Lijst van landen naar bosareaal · Rassenlijst Bomen