Lijst van inheemse bomen en struiken in de Benelux

Wikimedia-lijst

Inheemse bomen en struiken zijn houtige plantensoorten die inheems of autochtoon zijn in de Benelux. De cultivars van deze inheemse soorten, die in de Benelux gevonden worden, vallen hier dus niet onder, maar wel de oorspronkelijke wilde soort.

Er zijn kwekerijen die planten kweken van een autochtone herkomst, met name van reeds lang bestaande populaties. Deze planten worden bij voorkeur in natuurontwikkelingsprojecten gebruikt.

In Nederland is de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst Bomen op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 ingesteld en beveelt in de eens per vijf à zeven jaar verschijnende Rassenlijst Bomen de voor Nederland officieel erkende autochtone herkomsten aan. Deze herkomsten zijn voor het eerst opgenomen in de 7e Rassenlijst Bomen editie 2002. De lijst van autochtone planten in België wijkt wat af van de Nederlandse lijst en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen en agentschap Forêts et Eaux in Wallonië.

Nederlandse naam Botanische naam Boom of struik Minimum Hoogte Maximum Hoogte
Aalbes Ribes rubrum struik 1 m 2 m
Amandelwilg Salix triandra boom 1,5 m 4 m
Berijpte viltroos Rosa sherardii struik 0,8 m 2 m
Beuk Fagus sylvatica boom - 46 m
Bittere wilg Salix purpurea boom 2 m 6 m
Boswilg Salix caprea boom - 14 m
Duindoorn Hippophae rhamnoides struik 1,2 m 4,5 m
Egelantier Rosa rubiginosa struik 1,5 m 2,5 m
Es Fraxinus excelsior boom - 40 m
Gelderse roos Viburnum opulus struik 1,5 m 6 m
Gele kornoelje Cornus mas boom/struik 2 m 6 m
Geoorde wilg Salix aurita boom 0,6 m 2,3 m
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus boom - 35 m
Gewone vlier Sambucus nigra struik 3 m 4 m
Gewone vogelkers Prunus padus struik 1,2 m 15 m
Gladde iep Ulmus carpinifolia boom - 30 m
Grauwe wilg Salix cinerea boom - 6 m
Grove den Pinus sylvestris boom 5 m 40 m
Haagbeuk Carpinus betulus boom 15 m 25 m
Hazelaar Corylus avellana struik - 6 m
Heggenroos Rosa corymbifera struik 1,5 m 3 m
Hondsroos Rosa canina struik 1 m 4 m
Hulst Ilex aquifolium boom - 10 m
Jeneverbes Juniperus communis struik - 10 m
Katwilg Salix viminalis boom 6 m 10 m
Bosroos Rosa arvensis struik 0,5 m 2,5 m
Kraakwilg Salix fragilis boom - 25 m
Kruisbes Ribes uva-crispa struik 0,6 m 1,2 m
Laurierwilg Salix pentandra boom - 12 m
Mispel Mespilus germanica boom 1,5 m 6 m
Rood peperboompje Daphne mezereum struik 0,3 m 0,8 m
Ratelpopulier Populus tremula boom 20 m 35 m
Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum struik 1 m 2 m
Rode kornoelje Cornus sanguinea struik - 3 m
Viltroos Rosa tomentosa struik 1,5 m 3 m
Ruwe berk Betula pendula boom - 20 m
Ruwe iep Ulmus glabra boom 25 m 40 m
Schietwilg Salix alba boom - 30 m
Sleedoorn Prunus spinosa struik 2 m 6 m
Sporkehout of vuilboom Frangula alnus boom - 7 m
Fladderiep of steeliep Ulmus laevis boom - 25 m
Venijnboom Taxus baccata boom 12 m 20 m
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna boom - 10 m
Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata struik - 5 m
Spaanse aak of veldesdoorn Acer campestre boom 10 m 12 m
Gewone vogelkers Prunus padus boom 8 m 15 m
Wegedoorn Rhamnus catharticus boom 4 m 6 m
Wigbladige roos Rosa elliptica struik 1 m 2,5 m
Wilde appel Malus sylvestris boom 10 m 12 m
Wilde gagel Myrica gale struik 06 m 1,5 m
Wilde peer Pyrus pyraster boom 8 m 20 m
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus struik - 3 m
Wilde liguster Ligustrum vulgare struik - 5 m
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia boom - 20 m
Wintereik Quercus petraea boom 25 m 30 m
Winterlinde of kleinbladige linde Tilia cordata boom - 30 m
Witte els Alnus incana boom 15 m 25 m
Zachte berk Betula pubescens boom - 15 m
Zoete kers Prunus avium boom - 20 m
Zomereik Quercus robur boom 15 m 35 m
Zomerlinde of grootbladige linde Tilia platyphyllos boom - 40 m
Zuurbes Berberis vulgaris struik 1 m 4 m
Zwarte bes Ribes nigrum struik 1 m 1,5 m
Zwarte els Alnus glutinosa boom 25 m 35 m
Zwarte populier Populus nigra boom - 35 m

Zie ook

bewerken
bewerken