Hoofdmenu openen

Een natuurvereniging probeert door werkzaamheden in het landschap de natuurwaarden te beschermen, te herstellen of nieuwe kansen te bieden aan natuur. Daarnaast probeert een natuurvereniging zo veel mogelijk mensen van het nut en de noodzaak van natuurbehoud te overtuigen.

In Nederland heeft de term natuurvereniging een wat andere betekenis dan in Vlaanderen.

In Nederland noemt men verenigingen als de Vereniging Natuurmonumenten doorgaans natuur(beschermings)organisaties. De term natuurverenigingen past meer bij de recente ( agrarische natuurverenigingen waarin boeren proberen bij te dragen aan natuurbescherming in het landelijk gebied.

In Vlaanderen heeft de term natuurvereniging een meer algemene betekenis. Sommige van deze natuurverenigingen (of -organisaties) zijn actief over de ganse oppervlakte, terwijl andere zich dan weer specialiseren op een beperkte oppervlakte of regio. De grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen is Natuurpunt vzw. Zij beheerde in 2006 in totaal iets meer dan 15000 hectare gronden. Voorts zijn in Vlaanderen actief in het natuurbehoud op het terrein: Vogelbescherming Vlaanderen, Limburgs Landschap vzw, Kempens Landschap vzw en vzw Durme.