Landelijk Register van Monumentale Bomen

Nederlandse lijst van bomen die van nationaal belang worden geacht

Het Landelijke Register van Monumentale Bomen is een Nederlandse lijst van bomen die van nationaal belang worden geacht. Het register wordt samengesteld door de Bomenstichting. In 2015 bestond de lijst uit 15.000 bomen. Sinds dat jaar is de lijst ook via internet openbaar te raadplegen.

Informatiepaneel voor Monumentale Bomen in Den Haag

Criteria

bewerken

Er kunnen verschillende redenen zijn om een boom op te nemen in de lijst.[1] In elk geval moet de boom bij opname minimaal 80 jaar oud zijn en nog een levensverwachting hebben van minimaal 10 jaar. Daarnaast moet de boom aan minimaal een van de volgende criteria voldoen:

  • De boom is beeldbepalend voor de omgeving.
  • De boom is cultuurhistorisch van belang. De standplaats is een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis.
  • De boom is dendrologisch belangrijk: Het betreft een zeldzame soort of variëteit.
  • De boom is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren.
  • De boom is in bepaalde opzichten zeldzaamheid: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

Behalve als ‘monumentaal’ aangemerkte bomen, staan er ook ‘potentieel monumentale’ bomen op de lijst.

Publicatie

bewerken

Op 5 juni 2015 werd de website van het landelijk register geopend. Op deze website kan men bomen zoeken aan de hand van hun locatie of hun registratienummer. Per boom worden gegevens vermeld als de soort, vorm, leeftijd (het plantjaar, indien bekend), exacte locatie, de eigenaar van de grond, en andere bijzonderheden. Van veel bomen worden ook foto's getoond. Daarnaast wordt vermeld (ook op de kaart) of de boom monumentale dan wel potentieel monumentale status heeft, evenals de gezondheidstoestand bij inspecties in de loop van de jaren; sommige bomen zijn intussen dood, geveld of onvindbaar.

De monumentale bomen uit het register zijn sinds 21 juni 2018 ook opgenomen in de Kaart Groen Erfgoed die uitgebracht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en cultuur.[2]

Voorbeelden

bewerken

Voorbeelden van bomen in het register:

Boomnummer provincie plaats soortnaam Nederlands soortnaam wetenschappelijk Bijzonderheid foto
1686124 Noord-Holland Amsterdam Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum De Anne Frankboom. In 2010 omgewaaid en doodgegaan.  
1677705 Utrecht Amersfoort Gewone plataan Platanus x hispanica De plataan aan de Schimmelpenninckstraat  
1678347 Gelderland Wolfheze Zomereik Quercus robur Wodanseiken Wolfheze  
1678473 Gelderland Beek Tamme kastanje Castanea sativa Kabouterboom  
1678349 Gelderland Wolfheze Grove den Pinus sylvestris De Duizendjarige Den, doodgegaan in 2006  
1679463 Noord-Brabant Sambeek Hollandse linde Tilia x europaea 'Pallida' De linde van Sambeek  
1680745 Noord-Brabant Den Hout Zomereik Quercus robur De Heilige Eik van Den Hout
1680911 Groningen Slochteren Zwarte walnoot Juglans nigra In het park achter de Fraeylemaborg  
1683003 Utrecht Amerongen Hollandse linde Tilia x europaea 'Pallida' Koningin Wilhelminaboom van Amerongen met eveneens monumentaal hekwerk  
1683006 Utrecht Achterberg Hollandse linde Tilia x europaea De oude linde van Achterberg; waarschijnlijk minstens 350 jaar oud  
1695227 Friesland Bakkeveen Beuk Fagus sylvatica Veteranenbeuken langs de Baekendyk op het landgoed De Slotplaats. De leeftijd wordt op minimaal 250 jaar geschat.  
bewerken

Landelijk Register van Monumentale Bomen