Drukbreuk

Een drukbreuk is een brosse deformatie in hout die veroorzaakt wordt door drukkrachten, waarbij het hout meegeeft, doorbuigt of scheurt. De breuk vindt plaats loodrecht op de houtvezels. De celwanden worden hierdoor vervormd. Soms zijn de breuken microscopisch klein, soms zijn ze met het blote oog zichtbaar.

Drukbreuken vinden al tijdens de groei van de boom plaats, vooral als het kernhout bros is, en hebben een negatief effect op de kwaliteit van het hout. Als de boom is blootgesteld aan de wind, komen drukbreuken meestal voor aan de lijzijde (van de wind af).

De druksterkte is een grootheid voor de mate van drukkrachten die een houtsoort kan weerstaan zonder dat er een drukbreuk plaatsvindt.