Vernatting

Wanneer in een gebied doelbewust de waterstand verhoogd wordt, dan is er sprake van vernatting. Vele projecten waarbij vernatting wenselijk is hebben eerst de schade van verdroging ondervonden.

Vernatting

Een voorbeeld hiervan is het voormalige eiland Schokland, toen dit droog kwam te liggen bij de inpoldering van de Noordoostpolder, werd dit gebied steeds lager. Omdat dit gebied een "world heritage site" is, wordt er nu de waterstand op het eiland verhoogd. Dit heeft natuurlijk ook als effect dat het omliggende land vochtiger wordt. Hiervan verwacht men een positief effect op de natuurwaarden.

Een ander voorbeeld is het Hulkesteinse Bos, hier is het beheersregime gewijzigd, naast vernatting wordt een deel van het bos begraasd wat moet leiden tot een natuurlijker en open geheel. Het gevolg is echter dat de oorspronkelijke aanplant 's winters onder water staat. In hoeverre bomen als de beuk dit kunnen waarderen zal de tijd leren.

Zie ookBewerken