Hoofdmenu openen

Boswachter

een beheerder van een boswachterij
Een boswachteres in de Verenigde Staten

Een boswachter is een opsporingsambtenaar, maar ook voorlichter, die waakt over een stuk natuurgebied, meestal een bos. Tijdens zijn ronde spreekt hij mensen aan die zich niet aan de regels houden, die in het natuurgebied gelden om de rust van de natuur en de dieren te waarborgen. Waar nodig zal de boswachter verbaliserend optreden. Tevens zijn ze gastheer of gastvrouw en geven voorlichting en rondleidingen. Daarnaast inventariseren ze de flora en fauna en adviseren voor het bosbeheer.

Boswachters werken bij diverse instanties, zoals het Nederlandse Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en de Vlaamse natuurgebieden, maar boswachters werken bijvoorbeeld ook voor particuliere eigenaars van landgoederen.

In Vlaanderen wordt men boswachter na het slagen in een toelatingsexamen bij een centrale examencommissie bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is een vrij streng examen, omdat een boswachter niet alleen de natuur in al zijn aspecten moet kennen; hij/zij moet ook wetgeving kennen en toepassen, en heeft ook politionele bevoegdheid. Sinds een herstructurering bij het Agentschap voor Natuur en Bos, en het uitvaardigen van het milieuhandhavingsdecreet is de boswachter in Vlaanderen geen opsporingsambtenaar meer. De boswachter behoudt wel politionele bevoegdheid als toezichthouder, doch opsporingsbevoegdheid is beperkt tot een onderdeel van het korps, de zogenaamde natuurinspecteurs. Een ander deel van de wachters werd afgesplitst en kreeg als opdracht advies te verstrekken bij diverse terreindossiers. Het zijn de beleidsadviseurs. Deze hebben geen politionele bevoegdheid, en hun toezichtsrechten zijn beperkt tot het mogen betreden van priv├ę-terreinen met het oog op hun opdrachten. Het Agentschap voor Natuur en Bos hoopt door deze specialisatie van taken een betere effici├źntie te bereiken.