Bosbescherming

Onder bosbescherming worden in de bosbouw maatregelen bedoeld die er op gericht zijn het bos of bosbestanden te beschermen tegen aantastingen van allerlei aard.

Traditionele bosbescherming: het kerkbos van May Be'ati in Ethiopië

Daarbij zijn twee typen bosbescherming te onderscheiden:

Externe linksBewerken