Hoofdmenu openen
Een hypothetisch taxon "warmbloedige dieren" zou polyfyletisch zijn daar de laatste gemeenschappelijke voorouder van de warmbloedige zoogdieren (Mammalia) en vogels (Aves) er niet toe zou behoren

Een taxon wordt polyfyletisch genoemd als de laatste gemeenschappelijke voorouder van alle organismen in dat taxon zelf niet tot dat taxon behoort.

Een hypothetisch taxon 'vleugeldieren' dat zou bestaan uit vogels, vleermuizen en insecten zou polyfyletisch zijn, omdat de verre stamvader van deze drie groepen zelf geen "vleugeldier" is. Een bekend echt geopperd polyfyletisch taxon is dikhuidigen voor zowel olifanten, neushoorns als nijlpaarden. Omdat de deelgroepen van zo'n taxon niet elkaars nauwste verwanten zijn, wordt het ook wel een "onnatuurlijke groep" genoemd.

Polyfyletische taxa onderscheiden zich zowel van monofyletische taxa — waar een taxon bestaat uit alle soorten die van een voorouder afstammen, inclusief de voorouder zelf — als parafyletische taxa, waarbij de voorouder wel tot het taxon behoort maar niet al zijn afstammelingen.

In de moderne taxonomie, met name in de cladistiek, streeft men er zo veel mogelijk naar alleen met monofyletische taxa te werken. Veel vroegere indelingen worden daarom als verouderd beschouwd. De mogelijkheid om het DNA van organismen te vergelijken heeft dit proces van herziening in een stroomversnelling gebracht.