Reveal-systeem

Het Reveal-systeem van plantenclassificatie is opgesteld door de Amerikaanse plantkundige J.L. Reveal (1941- ), emeritus hoogleraar aan het Norton Brown Herbarium, Maryland. De hoofdgroepen in het systeem zijn:


In meer detail: