Kwantitatieve versoepelingBewerken

Hoi Borluut, dank voor je actualisering van dit artikel, stel ik zeer op prijs! Ik heb de vrijheid genomen om "Bernanke" te vervangen door "de Federal Reserve": ik denk dat hij zoiets niet in zijn eentje beslist. Verder heb ik een linkje naar een artikel op de CNN-site toegevoegd. Groet, MartinD (overleg) 23 jun 2012 13:57 (CEST)

Spoorlijn 77ABewerken

Ik heb mijn reactie bij de OP van het artikel toegevoegd.Smiley.toerist (overleg) 3 nov 2013 19:55 (CET)

Islamitische kledingBewerken

Hallo Borluut, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Islamitische kleding. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. -   RJB overleg 10 jan 2014 16:56 (CET)

ShaylaBewerken

Hallo Borluut, ik heb je artikel Shayla ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd omdat ik het (in deze vorm) niet geschikt acht voor Wikipedia. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Je kunt eventueel commentaar achterlaten op de lijst. Onderteken je bericht met vier tildes (~~~~). Veel plezier op Wikipedia! - C (o) 12 jan 2014 12:20 (CET)

Wilfried MartensBewerken

Beste Borluut, met de typisch Gentse schuilnaam,

Ik had me voorgenomen u na de middag te contacteren, maar u zit er blijkbaar dicht op en was me al voor. Ik wilde u berichten, omdat u vaak op dit lemma bezig was, dat ik er stijlverbeteringen heb op aangebracht:

 • alles in de verleden tijd,
 • verminderen van de dythirambische woorden,
 • verminderen van te familiaire bewoordingen ('Wilfried' bvb),
 • verminderen van de te polemische woorden.

De encyclopedie vereist dat men een beetje terughoudend blijft en niet dezelfde uitdrukkingswijze kan gebruiken als bvb. in een politiek pamflet. Dit was in dit artikel iets te veel het geval. U houdt nogal aan die zin over de Expo 58, maar die lijkt me typisch als "te militant" opgesteld. Daarbij spelt u de naam van Georges Moens de Fernig verkeerd. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 2 mrt 2014 14:27 (CET)

Bijkomend: Ik zie pas nu dat het niet alleen dat zinnetje betreft dat u hebt gewijzigd, maar alle door mij aangebrachte wijzigingen. Op die wijze beantwoordt het artikel geenszins aan de encyclopedische normen en is het veel te 'studentikoos' en te 'strijdend'. Zo gaat het niet. Andries Van den Abeele (overleg) 2 mrt 2014 14:33 (CET)

 • Ondertussen hebt u het versoberd. Dat is goed. Er zijn wel nog tamelijk veel woorden die niet met het juiste artikel gelinkt zijn. Anderzijds, vanaf het hoofdstuk "politieke carrière" zou best de tegenwoordige tijd in de verleden tijd worden omgezet. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 5 mrt 2014 15:33 (CET)
U houdt aan dat woord 'belgicisme', maar dat komt hier duidelijk niet te pas. Van iemand die het federalisme voorstaat, kan men niet zeggen dat hij een 'belgicist' is. Er wordt (hoofdzakelijk door separatisten) hierover verwarring onderhouden. Ook in het artikel op wikipedia stelt men dat vast. Ik heb het al wat gewijzigd, maar ik denk dat er een nieuw artikel moet komen, dat de 'unionistische federalisten' of gewoon 'federalisten' zou behandelen binnen de Belgische context, terwijl op het artikel 'belgicisme' uitsluitend de onvoorwaardelijke unitaristen moeten blijven. Dat zal pas duidelijk en objectief zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 15 mrt 2014 20:28 (CET)

encyclo.nlBewerken

Hej,

i.v.m. je bewerkingscommentaar hier:

 • dat het "in encyco.nl vermeld staat", zegt niet zo veel. Encyco.nl is meer een zoekmachine dan wat anders.
 • de betekenis die encyco.nl op angstlijst.nl vindt (angst voor huizen of in een huis zijn), komt overeen met de betekenis in therapiehulp.nl: angst voor de huiselijke omgeving of het huis. De betekenis die o.a. Baudet eraan toekent, is (naar mijn mening) nog (lang) niet de standaardbetekenis.

Richard 18 apr 2014 11:37 (CEST)

Het ging me er ook niet om dat het woord niet zou mogen blijven staan, het ging me erom hoe het er stond. Nu is het gebruik ervan in de juiste context geplaatst. Richard 19 apr 2014 10:29 (CEST)

Clarté-bewegingBewerken

Je manier van een pagina hernoemen zoals je deed van Clarté naar Clarté-beweging was zeer fout. Hernoemen kan je maar op 1 manier juist doen: je klikt op het driehoekje dat naar beneden wijst helemaal rechts en kiest voor titel wijzigen. Dat is de enige manier waarop het mag. Dit omdat je de geschiedenis van een artikel mee moet verhuizen (conform de licentie van Wikipedia). Ik heb nu allerlei trucs uit moeten halen om het artikel alsnog juist te krijgen conform de licentie. Graag nooit meer hernoemen door tekst de kopiëren van de ene pagina naar de andere en dan van de eerste een redirect maken. Mbch331 (Overleg) 12 mei 2014 19:27 (CEST)

Ik heb gereageerd op je bericht op mijn overlegpagina. Mbch331 (Overleg) 13 mei 2014 21:23 (CEST)

Gliese 832/AtmosfeerzoneBewerken

Bedoel je de Bewoonbare zone? Kleuske (overleg) 10 jul 2014 20:44 (CEST)

BeoordelingssjabloonBewerken

Hallo Borluut, Als een artikel genomineerd wordt op de beoordelingslijst is het niet de bedoeling om dat sjabloon zomaar te verwijderen. Het sjabloon dient dan te blijven staan zolang de beoordeling loopt. Wel mag je uiteraard op de beoordelingslijst reageren op de nominatie als je vindt dat het artikel onterecht genomineerd is. Of de nominatie wordt ingetrokken, dat is echter aan de nominator. Niet aan diegenen die het met de nominatie niet eens zijn. Met vriendelijke groet,  LeeGer  12 aug 2014 07:17 (CEST)

OndertekeningBewerken

Dag Borluut, mag ik je vriendelijk verzoeken je bijdragen op overlegpagina's te ondertekenen? Dat kan heel eenvoudig door viert tildes te tikken: ~~~~. Na opslaan verschijnt je gebruikersnaam, aangevuld met datum en tijd. Dat houdt de zaken overzichtelijk. Hartelijke groet, Aiko 21 jan 2015 12:08 (CET)

AuteursrechtBewerken

Beste Borluut, zoals u onder iedere bewerking die u opslaat kunt lezen, is het niet toegestaan om teksten van elders zomaar in de encyclopedie over te nemen, tenzij de tekst expliciet is vrijgegeven onder een vrije licentie. In dat geval is alleen een bronvermelding verplicht. In het artikel Agger (getijde) dat u zojuist aanmaakte, nam u het grootste deel van de tekst letterlijk over van deze pagina. U meldde die website wel als bron maar gaf niet aan dat u de tekst letterlijk had overgenomen. Onderaan de door u gekopieerde pagina staat de volgende, nie mis te verstane mededeling: Bron - NetOnline Redactie - Geplaatst op: 16/9/2009 © 2007 - NetOnline.be. Geen enkel artikel mag overgenomen worden zonder toestemming van NetOnline.be. Overname was dus expliciet niet toegestaan. Omdat u hier auteursrechten schond, heb ik het artikel onmiddellijk verwijderd. Ik vraag u met klem zoiets niet weer te doen. Schending van auteursrecht is een strafbaar feit, en wordt in de encyclopedie hoog opgenomen.

Voordat ik doorhad dat het artikel auteursrechtenschending betrof, las ik het, en ik had inmiddels ook een begin gemaakt met het verbeteren ervan. Het verhaal rammelde namelijk nogal. Iemand die dit las, had daarna nog steeds geen flauw benul wat het verschijnsel precies was, en hoe het ontstond. U haalde bovendien een website van HSV De Zeebaars aan die volstaat met de meest liederlijke nonsens over het ontstaan van het getij. Het geeft mij de indruk dat u er zelf dan ook vrij weinig kennis over heeft; anders zou u zo'n website niet zomaar als referentie noemen.

Het verschijnsel agger is niet beperkt tot de Noordzee, zoals u het deed voorkomen. Het kan overal ontstaan waar de getijgolf in ondiep water terechtkomt. De essentie is dat de getijgolf vervormt doordat in ondiep water het hoogwater zich sneller kan verplaatsen dan het laagwater. Als gevolg hiervan ontstaan boventonen van het getij. Een golfbeweging kan worden beschreven als een trilling met een bepaalde frequentie. De frequentie van ons dubbeldaags getij is 1 per 12 uur en 25 minuten. De boventonen hebben een frequentie die daar een veelvoud van is: 2, 3, of 4 per 12 uur en 25 minuten. Als de amplitude van een van die boventonen groot genoeg is, dan uit zich dat als een agger. Tussen Hoek van Holland en Den Helder is de M4-compnent van het getij inderdaad dusdanig sterk, dat het verschijnsel agger zich daar voordoet. Dat een (heel klein) deel van ons getij door Het Kanaal komt en de rest van benoorden Schotland, heeft met het verschijnsel agger niks te maken. Ook de relatieve ondiepte van de Doggersbank, is niet de oorzaak van de agger langs de Noordhollandse kust. Het spijt me zeer maar u zult zich beter in moeten lezen als u over dit verschijnsel een informatief en correct artikel wilt schrijven. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 8 mrt 2015 17:09 (CET)

verplaatst vanaf mijn OP
Beste Wikiklaas,
Ik volg je inhoudelijke en auteursrechtelijke kritiek. Ik weet inderdaad niet veel van agger af, maar uw uitleg lijkt me wel meer dan degelijk. Waarom redigeert u de pagina niet, zonder die beschermde bron i.p.v. zomaar alles te wissen. Er zullen toch nog wel andere wetenschappelijke bronnen zijn. Hoe dan ook vind ik dat een bijzonder getijdenverschijnsel zoals 'Agger' toch wel een apart lemma verdient. Overigens begrijp ik niet waarom u ook de 'onschuldige' verwijzingslink 'agger' op de getijde-pagina hebt verwijderd.
Met oprechte groeten, Borluut (overleg) 8 mrt 2015 18:50 (CET)
Beste Borluut, het is staand beleid om een pagina die als auteursrechtenschending is begonnen, volledig te verwijderen. De copyvio blijft namelijk in de geschiedenis achter, en zou dus zichtbaar blijven. Daarom ben ik ook gestopt met redigeren toen ik doorkreeg dat de tekst letterlijk was overgenomen uit een beschermde bron. Voor wat het zelf schrijven betreft: er zijn nog zo veel artikelen die ik zou willen schrijven. Ik ben bezig met een stuk over de energiebalans van het getij, maar daarnaast is er ook veel onderhoudswerk te doen, en ben ik bezig met de artikelen over vlinders, op dit moment de dikkopjes. Een mens kan niet alles tegelijk doen.
Wat literatuur betreft. Er wordt over getijden enorm veel onzin geschreven. Bij het kiezen van literatuur moet om te beginnen een scheiding worden gemaakt tussen het soort apenkool als er op de website van die hengelsportvereniging te lezen stond, waarbij steevast wordt gezegd dat de maan het water naar zich toetrekt, wat baarlijke nonsens is, en serieuze literatuur die een beschrijving geeft van het krachtenveld waarin het getij tot stand kan komen. Wat dat betreft zat de website waarvan u had gekopieerd in het betere deel van het spectrum. Maar het was een verhaal zonder auteur, wat het weer minder geschikt maakt om eraan te refereren.
Het verschijnsel agger staat ook wel bekend als double tijde. Er zijn helaas niet veel standaardwerken die er uitgebreid bij stilstaan. Ik heb op het moment geen tijd om uit te zoeken welke het wel bespreken. Maar ik vind ook dat er nog een keer een artikeltje over moet komen. WIKIKLAAS overleg 8 mrt 2015 20:33 (CET)

OverlegBewerken

Vanmorgen werd al overleg gestart op Overleg:Altijd is Kortjakje ziek. Je bent via de samenvattingsregel al een paar maal verzocht om daar te komen voor overleg. Steeds maar weer terugdraaien van bewerkingen heeft ook geen zin, want dat wordt net zo snel weer ongedaan gemaakt. Ik wil je er nog wel op wijzen dat het het voeren van een bewerkingsoverleg leidt tot een blokkade van je account. Ymnes (overleg) 18 apr 2015 19:18 (CEST)

MisbruikBewerken

Beste Borluut, tot mijn verbazing zag ik dat je mijn medewerking aan het artikel Altijd is Kortjakje ziek als machtsmisbruik betitelde. Naar mijn weten heb ik daar niets anders gedaan dan jij zelf deed: het artikel bewerken. Anders dan jij gaf ik daar in de bewerkingssamenvatting een gedegen verantwoording bij: de door jou gebruikte bronnen zijn ontoelaatbaar, de essentie van wat je toevoegde was het neerpennen van een volksuitleg. Ik zie nu dat je ook Rozemarijn vL van machtsmisbruik beschuldigt. Het begint er daarmee op te lijken dat je iedereen die het niet met je eens is niet vertrouwt, en van ontoelaatbare praktijken verdenkt. Maar intussen sta je alleen tegenover drie gebruikers (ook Ymnes nog) die je hebben opgeroepen om geen onverantwoorde bijdragen te doen maar je te baseren op gezaghebbende bronnen. Daarbij is je volgens mij inmiddels ook voldoende uitgelegd wat gezahebbende bronnen zijn, en waarom de door jou aangehaalde daar niet bij horen. De term machtsmisbruiki lijkt daarmee in de eerstre plaats een zwaktebod, gebruikt om te verhullen dat je geen goede argumenten voor je versie van het verhaal hebt. Het lijkt me interessant genoeg om in het artikel te vermelden dat er ook minder kuise versies van het lied bestaan. Wat zeker NIET in het artikel thuishoort is dat er niet bewezen populaire interpretaties bestaan, als niet kan worden gemeld wie die interpretaites gegeven heeft, en waarop die gebaseerd waren. Dat is volksetymologie, en hoort in een encyclopedisch artikel niet thuis als daaraan niet door een deskundige een zekere waarde is toegekend. De discussie gaat verder gewoon op argumenten, en die kan iedereen aandragen, of die nou moderator, doctorandus of Borluut is. WIKIKLAAS overleg 19 apr 2015 00:59 (CEST)

MessalinaBewerken

Beste Borluut, ik had eerder uw toevoeging bij Messalina verwijderd. Dit omdat het voor de in Messalina geïnteresseerde lezer niet duidelijk is wat hij/zij bij Katharina de Grote "ook te zien" heeft. Ik vond de link naar nymfomanie al wat twijfelachtig (in het artikel staat niets expliciets over nymfomanie; is er literatuur over nymfomanie bij Messalina?), maar daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar Katharina de Grote gaat me wat erg ver. Dan beter een lijst van bekende nymfomanen o.i.d., al dan niet op een aparte wiki-pagina. Of u maakt er een trivium van op de pagina van Messalina; bijv.: "Katharina de Grote werd Messalina van de Newa genoemd, omdat ... Etc." Vriendelijke groet, Sint Aldegonde (overleg) 13 sep 2015 18:51 (CEST)

Dank voor uw reactie en actie, Borluut. Daar heb ik dan zeker vrede mee. Groet, Sint Aldegonde (overleg) 13 sep 2015 19:43 (CEST)

Rosenberg baseerde zijn Arische Atlantis op BlavatskyBewerken

Dag Borluut,

Ik zag dat je in het artikel Atlantis (eiland) hebt toegevoegd dat Rosenberg zijn Arische Atlantistheorie baseerde op Blavatsky's Isis. Dat zou heel goed kunnen; het zou me niet verbazen als dat waar was. Nazi's en occultisme gaan goed samen. Dat boek Isis ontsluierd heb ik hier ook ergens liggen. 2 delen, dus ik ga uitzoeken waar B. dat ergens schrijft & voetnoot toevoegen. Maar heb jij ergens een boek of bron waarin staat dat Rosenberg zich door B. liet inspireren? Zou interessant zijn.

Groet, W.D. Sparling (overleg) 22 sep 2015 08:20 (CEST)

Beste Borluut,
Naar aanleiding van uw opmerking op mijn overlegpagina herhaal ik hier voor de goede orde mijn reactie daarop: mijn punt is nu juist, dat de aangehaalde Engels- en Duitstalige lemma's geen enkel aanknopingspunt bieden voor de these dat Rosenberg direct door Blavatsky's boek zou zijn "geïnspireerd". Wie via Google op "Blavatsky Rosenberg" zoekt, komt vooral bij obscure sites van samenzweringstheoretici als rexcurry.net (bewuste link /theosophy-madame-blavatsky-theosophical-society.html wordt helaas door Wikipedia's spamfilter geblokkeerd) of deze uit. Het pure feit dat Rosenberg net als Blavatsky over Atlantis schrijft wil nog lang niet zeggen dat hij haar boeken ook gelezen heeft. Los daarvan lijkt het paganisme van het Thule-genootschap zich nogal moeizaam te verhouden tot Blavatsky's theosofie. Hereticus obstinatus (overleg) 22 sep 2015 22:22 (CEST)
Dag Borluut. Je schrijft op mijn overlegpagina dat "deze hypothese volgens mij zeer waarschijnlijk is...". Dat kan, maar je mag je waarschijnlijke hypothese niet omvormen tot vaststaand feit op de pagina Atlantis (eiland). Dan moet je een Rosenbergbiograaf aan het woord laten die dat zo zegt + bron. Ik stel voor de zin "Geïnspireerd door het boek van Blavatsky..." weer in zijn oorspronkelijke vorm neer te zetten: "Nazi-Reichsleiter Alfred Rosenberg opperde dat de Ariërs zouden afstammen..." Groet, W.D. Sparling (overleg) 23 sep 2015 12:49 (CEST)
Beste Borluut, op zichzelf zou deze aanpassing een elegante oplossing kunnen zijn, ware het niet, dat het twijfelachtig is of Rosenberg ooit lid – laat staan een vooraanstaand lid – van het genootschap is geweest. Hij zou slechts als "gastspreker" bij bepaalde bijeenkomsten geregistreerd hebben gestaan, net zoals bijv. Dietrich Eckart. Daar zijn zowel de Duits- als Engelstalige versies – zich baserend op de in 1985 verschenen studie van Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism: The Ariosophists of Austria and Germany 1890-1935 – het over eens. Je zou daarom naar mijn smaak in het geval van Rosenberg hooguit van "betrokkenheid" bij het Thule-genootschap kunnen spreken. Hereticus obstinatus (overleg) 24 sep 2015 17:06 (CEST)

De DraadBewerken

Hoi Borluut. Bedankt voor je bijdrage op het artikel De Draad. Echter heb ik je bewerking vooralsnog teruggedraaid, omdat er geen (gezaghebbende) bron bij wordt vermeld. Het betreft een etalageartikel, waardoor elke bewering gecontroleerd moet kunnen worden. Oftewel, heb je ook een bron? Groet, Pompidom (overleg) 18 nov 2015 07:31 (CET)


Beste Pompidom, U hebt zonet mijn toevoeging over de afstand van de Dodendraad gewist omdat er zogezegd geen bronvermelding was. Dat is juist, om de simpele reden dat er in de tekst zelf reeds twee bronnen vermeld staan. Om dan in de intro ook nog eens een bron toe te voegen, vond ik persoonlijk wat te veel van het goede. Echter, om de totale afstand van de dodendraad te weten te komen moet je nu nog diep in de tekst graven, terwijl het mijns inziens toch wel belangrijk is en dus zeker in de intro thuis hoort. Maar om aan uw kritiek tegemoet te komen zal ik ditmaal wel een (nieuwe) bron vermelden. In de tekst van Bunkergordel.be, De dodendraad - Wereldoorlog I kun je letterlijk het volgende lezen: "De totale lengte van de geplaatste versperring werd door werkwijze wel beperkt tot 332 km." Deze afstand wordt ook in vele andere bronnen bevestigd. Groeten, Borluut (overleg) 18 nov 2015 14:48 (CET)

Hoi Borluut. Dank voor het toevoegen, ofwel specificeren van de bron. Ik had de bijdrage niet verwijderd omdat ik twijfelde aan de mogelijke juistheid, maar puur omdat dit een etalageartikel betreft waarbij de controleerbaarheid goed moet zijn. Groet, Pompidom (overleg) 18 nov 2015 15:12 (CET)

Beoordelingsnominatie Kritiek op de islamBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Kritiek op de islam dat is genomineerd door Greenday2. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160208 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 9 feb 2016 01:06 (CET)

Zou je je aan de opmaak willen houden? Er is een reden dat er ingesprongen wordt op de pagina: dat maakt het voor de beoordelend moderatoren namelijk makkelijker om artikelen van commentaren te scheiden. Dqfn13 (overleg) 16 mrt 2016 21:04 (CET)

Bron MansonBewerken

Hej! Bedankt voor het toevoegen van de gevraagde bron. Jammer dat het verhaal van Mijlemans niet op de website van de GvA te vinden is :( maar daar kun jij verder niets aan doen. Richard 21 apr 2016 11:09 (CEST)

De Wikimedia Foundation zoekt een Directeur Enquête-oproep voor de VrijwilligersgemeenschapBewerken

De Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation heeft een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vinden van een nieuwe directeur. Een van de eerste taken van de commissie is het opstellen van een functieomschrijving voor de directeur, waarvoor we de Wikimedia-gemeenschap graag om input willen vragen. We zouden het op prijs stellen als je de tijd kunt nemen om deze enquête in te vullen. Het helpt ons inzicht te krijgen in wat de vrijwilligersgemeenschap en de betaalde medewerkers verwachten van de directeur van de Wikimedia Foundation.

Bij voorbaat dank,

De commissie verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de Wikimedia Foundation via MediaWiki message delivery (overleg) 1 jun 2016 23:52 (CEST)

SamusocialBewerken

Je hebt op WP:TBP aangegeven dat je voor verwijderen bent maar je verhaal spreekt meer als tegen verwijderen. Misschien moet je nog even kijken... The Banner Overleg 30 jun 2017 10:09 (CEST)

Beoordelingsnominatie SamusocialBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Samusocial dat is genomineerd door Wikiklaas. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170702 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 3 jul 2017 02:05 (CEST)

Fipronil CrisisBewerken

Beste, er is een afzonderlijke pagina i.v.m. de fipronil crisis, uitgebreide stukken over welk deel van deze crisis het meeste verontwaardiging uitlokte(naar uw inzicht) hoeven voor mijn part niet in de eerste alinea te staan.

Trouwens, het is onmogelijk om op elke verboden stof te testen op een voldoende grote schaal(100 procent zekerheid bestaat nooit, is een illusie, vooral als er kwaad opzet in het spel is), is gewoon absurd(waarschijnlijk gebruikten ze fipronil omdat er niet op getest werd, anders zou het gewoon een andere gelijkaardige stof geweest zijn). Maar een half jaar niets doen, nadat je een tip krijgt dat het middel in de sector gebruikt wordt, lijkt me eerder een prioriteit. Miss was er vooral een grote commotie omdat er een gevaar voor de volksgezondheid dreigde. En testen andere landen dan wel op grote schaal naar deze stof? bronnen dan en niet hln van een week geleden.

mvg– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:d0e:7100:4c7b:ee05:df7b:c130 (overleg · bijdragen) 13 aug 2017 om 03:51

Geachte onbekende,

Eerlijk gezegd begrijp ik u kritiek niet. U lijkt me nogal emotioneel betrokken en zou beter de zaak beter eens objectief bekijken en u vooral beter informeren. Ik heb geen enkele foute info gegeven. Het lemma waar ik info aan toevoeg gaat over fipronil, en de fipronilcrisis IN HET ALGEMEEN. Ik probeer de essentie van de crisis te schetsen en me niet te verliezen in details over hoe, waar, wanneer, door wie de crisis is ontstaan. De details horen thuis in de afzonderlijke pagina, net wat u zegt. U kunt zich daar volledig uitleven als u wilt. Over kwade trouw bij de controlediensten spreek ik me voorlopig niet uit. Dat is zeer suggestief en nog onvoldoende bewezen. WP is een ernstige encyclopedie en geen roddelblaadje. Bovendien is het tweede deel (fipronilintoxicatie) nog helemaal niet af. Ik kan niet alles tegelijk doen. Het is vier uur 's nachts. Morgen en de volgende dagen ga ik toevoegen dat er bij de consument ook heel wat onvrede heerst over de gebrekkige, onduidelijke, soms zelfs tegenstrijdige en misschien wel lakse communicatie van zowel het Belgische FAVV als het Nederlandse NVWA. Bovendien bestond er tot voor kort heel wat verwarring over welke Europese, Belgische en Nederlandse regelgeving nu juist van toepassing is en wat die precies inhoudt. Op vraag van professor Tytgat werd dat probleem enkele dagen geleden haarfijn uitgelegd op de website van de NVWA. Dit zal de volgende dagen worden toegevoegd. Uw opmerking dat men "niet alles" preventief kan controleren is onzin. Fipronil is niet zomaar "een verboden stof" maar werd in het verleden al heel vaak gebruikt in de pluimveesector. De controlediensten hadden dit moeten controleren. Dat is NIET mijn persoonlijke mening maar de algemene teneur in de media en de publieke opinie. Vandaar trouwens ook de uitgebreide wetgeving terzake. U volgt de nieuwsactualiteit in België en Nederland blijkbaar zeer slecht. Uw kritiek op mijn bronnen snap ik al helemaal niet. Ik heb betrouwbare bronnen geciteerd zoals De Standaard en het VRT-Nieuws.

groet, Borluut (overleg) 13 aug 2017 04:39 (CEST)

Beste, Er heerst helemaal geen verwarring over de regelgeving die van toepassing is, prof. Tytgat heeft gewoon uitspraken gedaan over een chemische substantie waar hij weinig opzoekingswerk over had gedaan en probeerde zijn flater op het einde goed te praten doordat het FAVV het zogezegd niet duidelijk had uitgelegd. Ik heb de Europese regelgeving erover nagelezen en het leek mij allemaal redelijk duidelijk(en elk pesticide is verboden in Europa in deze sector en dat zijn er duizenden). En de 'algemene teneur in de media', als we daar op moeten afgaan om te bepalen wat de essentie van een zaak is en wat niet, dan zijn we nog ver van ons doel. Trouwens, ik heb elk media bericht in Nederland, Belgie, Duitsland, de UK en US elke dag opgezocht(en aangevuld op wiki, en alle bagger eruit gehaald), en dat was NIET de algemene teneur in de media wereldwijd. MVG– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:d0e:7100:493d:e75:a224:c69e (overleg · bijdragen) 13 aug 2017 om 13:13 PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Hechteniskamp LokerenBewerken

Ben je zeker dat die afbeeldingen vrij beschikbaar zijn? In principe zit daar tot 70 jaar na de dood van de auteur (fotograaf in dit geval) auteursrecht op. meer info => zie http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/duur/#.WeeOPSOLS3I mvg Bjelka (overleg) 18 okt 2017 19:11 (CEST)

Hallo Bjelka, Ik heb er de wet op de bescherming van de auteursrechten nog eens op nagelezen en ook contact opgenomen met het Stadsarchief Lokeren dat het grootste deel van het fotomateriaal (inclusief de negatieven) van Pater Longinus, en zeker de foto's van het Hechteniskamp, in bewaring heeft. Let wel, de foto's die voor het lemma gebruikt zijn komen niet van het Stadsarchief Lokeren, evenmin van het Kadoc Leuven (dat het 'Beeldarchief Vlaamse Minderbroeders' beheert) of van musea, maar zijn scans van authentieke foto's van 1945 die sindsdien in het bezit van mijn familie zijn. De genoemde archieven hebben al zeker geen zeggenschap over het gebruik van deze twee foto's. Volgens de wet gaan gaan de auteursrechten na het overlijden over naar de erfgenamen, of als deze er niet zijn, naar zijn werkgever, in casu de Franciscanen Orde. Aangezien het de bedoeling was van Pater Longinus om zijn foto's over het kamp van Lokeren voor een zo breed mogelijk publiek ter beschikking te stellen, zeker in reproducties zonder commerciële bedoelingen maar voor het wettelijk 'gebruik van informatie', en de bewuste foto's in het verleden reeds veelvuldig in allerlei publicaties (boeken, krantenartikels, zelfs op internet) over de naoorlogse repressie werden verspreid zonder bezwaren of opmerkingen van de Franciscanen Orde, ga ik ervan uit dat ook dit bescheiden gebruik geen schending van het auteursrecht uitmaakt. Mvg. Borluut (overleg) 19 okt 2017 16:54 (CEST)

Hier op wiki is dat inderdaad zonder commerciële bedoeling, maar vanaf het moment dat ze onder die licentie zijn vrijgegeven zou in principe zelfs (ik verzin maar iets) Chocolade Jacques ze vrij van rechten kunnen gebruiken. Mss best toch even contact opnemen met de Franciscanen. (bedankt voor de toelichting). Bjelka (overleg) 19 okt 2017 20:31 (CEST)

Hechteniskamp Lokeren (bis)Bewerken

 • Waarom noem je het artikel eigenlijk Hechteniskamp Lokeren, als de officiële naam (tijdens de repressie) Interneringskamp Lokeren was (volgens je inleiding)? (of is dat als referentie naar de Nazi-Duitse bezettingsperiode?)
 • Ik heb een wikilink voor je gemaakt in het artikel Lokeren (ik was er toch net mee bezig), alsook in twee artikeltjes die ik onlangs aanmaakte met name Juul De Frangh en Tony Van Os. Mss ook eens kijken of je in andere artikels (bv. Bevrijding van de Duitse bezetting in België, Repressie (België) of in de artikels van die opsomming bekende geïnterneerden wikilinks kan verwerken. (hier heb je een handig overzichtje van de wikilinks die reeds bestaan)
 • Heb je nog meer info over de periode tijdens de Nazi-Duitse bezetting ter beschikking? Het zou het evenwicht in het artikel ten goede komen. ;-)
 • PS pas op met het gebruik van bronnen als die van Voorpost (ze zijn niet echt neutraal), hier kan het natuurlijk wel omdat het een mis betreft.

Cheers (en toch al chapeau met je artikel), Bjelka (overleg) 19 okt 2017 23:34 (CEST)

Geachte Bjelka,

Ik heb het lemma 'Hechteniskamp Lokeren' genoemd om de eenvoudige reden dat het Interneringscentrum onder die naam nu eenmaal het bekendst is bij het grote publiek en ook het vaakst geciteerd wordt in allerlei publicaties. Niet alleen krantenartikels, digitale media maar ook boeken van academici (Rzoska, Huyse, Pauwels) en zelfs het onderwijs gebruiken bijna altijd de omschrijving 'Hechteniskamp Lokeren'. Getuige hiervan het project de 'Oorlogsgazet' "Zo was mijn oorlog" dat in 2013 werd georganiseerd door het Sint-Lodewijkscollege en het Atheneum van Lokeren i.s.m. de Canon Cultuurcel van het Ministerie van Onderwijs en het Geheugencollectief, speciaal gericht op de leerlingen van het laatste jaar.'Zo was mijn oorlog' In november 2017 start het Stadsmuseum Lokeren i.s.m. enkele historisch-wetenschappelijke instellingen (UGent, Rijksarchief, ADVN, SOMA) een tentoonstelling over de geschiedenis van het hechteniskamp van Lokeren. stadsmuseum Lokeren

Alvast bedankt dat je me nog wat extra huiswerk meegeeft, ik zal mijn best doen. ;-) Het doet deugd om te lezen dat je het artikel blijkbaar waardeert en dat je ook nog twee namen toevoegt die ik voorheen nog niet kende. Altijd leuk om bij te leren. Groeten, Borluut (overleg) 21 okt 2017 15:04 (CEST)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

MennonietenBewerken

Ik kwam het artikel Mennonieten toevallig tegen en dacht dat het erg gapend was, daarom heb ik het een beetje uitgebreid. Helaas is mijn Niderland erg slecht, dus het zou leuk zijn als iemand het zou controleren en corrigeren. Dan Holsinger (overleg) 11 feb 2019 16:19 (CET)

Bedankt voor je herziening! Dan Holsinger (overleg) 12 feb 2019 11:39 (CET)
Graag gedaan! Steeds tot uw dienst!

Borluut (overleg) 12 feb 2019 20:30 (CET)

Eddy MerckxBewerken

Beste Borluut,

Ik begrijp dat u als jurist behoorlijk wat waarde hecht aan deze fraudezaak, maar ikzelf zag er de relevantie niet van in. Per slot van rekening wordt Eddy Merckx vooral herinnerd omwille van zijn vele prestaties als wielrenner. De fraudezaak is in dit geheel slechts een 'kanttekening' die zich bovendien na zijn carrière heeft afgespeeld. Daarbij stelde ik vast dat de gebruikt termen in het stukje over de fraudezaak behoorlijk specifiek zijn en vaak niet verstaanbaar voor de 'gewone' mens. Dit alles heeft me ertoe gebracht het stukje te verwijderen. Het was dus geen onbedachtzame en impulsieve daad, zoals u lijkt te beweren. Ik heb er geen problemen mee dat het stukje nu wel op de pagina blijft staan, maar zoals u wellicht al heeft gezien, heb ik intussen hier en daar enkele kleine aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid ten goede zouden moeten zijn gekomen.

Overigens vind ik het bijzonder onbeschoft om mij allerlei zaken te verwijten, zonder te beseffen welke andere aanpassingen ik allemaal heb doorgevoerd op de pagina. Ik kan u zeggen dat ik een aantal uur ben bezig geweest met het bewerken van de pagina, omdat daar mijns inziens nood aan was. De grootste aanpassing die ik heb doorgevoerd is wellicht het feit dat ik het volledige palmares heb toegevoegd. Voordien waren voor bepaalde jaren namelijk al zijn overwinningen vermeld, terwijl voor andere jaren soms meer dan de helft niét vermeld was. Ik betreur het dan ook dat u het blijkbaar nodig vond mij op behoorlijk aanvallende wijze op mijn fouten te wijzen, zonder daarbij te kijken naar de goede kanten van mijn werk. Aarohowiki (overleg) 11 apr 2019 15:40 (CET)

Eddy MerckxBewerken

Graag gedaan. Ik ben eigenlijk al 5 jaar bezig met vandalisme-bestrijding maar heb door omstandigheden een ander profiel moeten aanmaken. Zodra ik aan de eisen voldoe zal ik mij tevens wederom als "rollbacker" aanmelden. Equinoxepart5 (overleg) 1 mei 2019 20:48 (CEST)

Mededeling van de ArbitragecommissieBewerken

Geachte Borluut, de Arbitragecommissie heeft besloten de door u ingediende zaak (voorlopig) niet in behandeling te nemen. Meer informatie vindt u op de zaakpagina.

De Arbitragecommissie, 2 dec 2019 22:42 (CET)

SongtekstenBewerken

Hallo Borluut,

Bedankt voor je belangstelling voor Jan Klaassen de trompetter. Ik zag net deze wijzigingen van jouw hand. Volgens mij is het beleid op Wikipedia dat we dergelijke teksten niet opnemen. Deze tekst valt voorlopig nog onder het auteursrecht en dat respecteren wij. Dat songteksten.nl daar anders mee omgaat vind ik als liefhebber van diverse liederen best prettig, maar dat is niet passend bij Wikipedia. Ik zal de tekst dan ook verwijderen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 27 mei 2020 20:42 (CEST)

Controleer uw e-mailBewerken

Hallo, Borluut: Controleer uw e-mail! Onderwerp: "The Community Insights survey is coming!" Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar surveys@wikimedia.org.

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (overleg) 24 sep 2020 15:49 (CEST)

Proszę sprawdzić emailBewerken

Witaj, Borluut: Proszę sprawdzić email! Temat: "The Community Insights survey is coming!" Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres surveys@wikimedia.org.

(English: Please check your email and spam! Subject is "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Sorry for the inconvenience, you can read my explanation here.

MediaWiki message delivery (overleg) 25 sep 2020 18:24 (CEST)

Zaak-El Kaouakibi‎‎Bewerken

Hallo Borluut,

Ik volg enigszins je bewerkingen op het lemma Zaak-El Kaouakibi en ik wil je graag laten weten dat het me geruststelt dat je ermee bezig bent. Kort na de aanmaak heb ik wat redactiewerk gedaan aan Sihame El Kaouakibi en de latere afsplitsing van de affaire. Daarbij bekroop me het gevoel dat er wel erg veel net niet nauwkeurig was, net niet helemaal begrepen, net niet zuiver geformuleerd of net niet nauwkeurig genoeg onderzocht. Enkele inhoudelijke puntjes kon ik verbeteren, maar ja, ook mijn dag telt maar 24 uur en als Nederlander verloor ik regelmatig het overzicht over de Belgische structuren, organisaties en politici.

Als ik dan je bewerkingssamenvattingen en wijzigingen zie, heb ik het gevoel dat het wankele geheel nu een beter fundament krijgt. De keerzijde is, dat ik me er nu niet mee wil bemoeien, en meer mensen lijken zich rustig te houden, zodat je er enigszins alleen voor staat. Mocht ik iets voor je kunnen doen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet  →bertux 15 mei 2021 22:56 (CEST)

Geachte Heer Bertux, het doet me veel plezier te vernemen dat je mijn bewerkingen over de zaak-EK erg waardeert en nog bijkomende hulp aanbiedt. Het is wel opmerkelijk dat een jonge en -met alle respect- voor mij onbekende Nederlander zoals u toch ook al heel wat verdienstelijk en nuttig werk voor dit lemma heeft verricht terwijl de grote, naar mijn mening 'bekende' en anders altijd zo ijverige (politiek-correcte ?) WP-gebruikers en moderatoren nu niks van zich laten horen. Het zal wel iets met de figuur van EK te maken hebben, vermoed ik, maar dat even terzijde. De tekst begint er inderdaad stilletjes aan wat gestructureerder, degelijker en genuanceerder uit te zien maar is nog niet helemaal naar mijn zin. Sommige items zijn inhoudelijk nog te mager uitgewerkt (bv. over het eerste rapport van de voorlopig bewindvoerder, of de aantijgingen van medewerkers zoals te lezen is in het uitvoerige Apache-artikel) terwijl andere tekstdelen nog te veel irrelevante details bevatten (vb. over het opstappen van EK uit de Raad van Bestuur van LGU). Wat ik ook nog mis is een overzichtelijk schema of organigram van alle vzw's en privévennootschappen waarin EK vertegenwoordigd was of is. Een visuele ondersteuning zou de pagina veel aantrekkelijker maken. Die werd onlangs door iemand toegevoegd in een GvA-artikel maar zit wel nog verscholen achter een betaalmuur, jammer. Vandaar dat ik u dan ook vriendelijk zou willen vragen om u er nog meer "mee te bemoeien". Dat maakt mijn werk lichter en aangenamer en het zou de kwaliteit van het artikel en de geloofwaardigheid van Wikipedia alleen maar ten goede komen. Hoe dan ook, hartelijk bedankt voor uw steun en blijk van waardering, u geeft me het warme gevoel dat ik er toch niet alleen voor sta. Oprechte groeten, Borluut (overleg) 17 mei 2021 21:21 (CEST)