Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160208


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2023

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 08/02; af te handelen vanaf 22/02Bewerken

Toegevoegd 08/02: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd 08/02: Deel 1a: FebruariBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 8 feb 2016 12:31 (CET)Reageren[reageer]

 1. Wouter III van Châtillon
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 2. Wouter III van Edingen
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 3. Wouter IV van Brienne
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 4. Wouter V van Brienne - vermoedelijk overgenomen van DEWP of ENWP, maar geen van beiden noemt de naam van zijn schoonvader
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 5. Wouter van Nevers
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 6. Wouter van Rethel
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 7. Wolfsindis van Reichbach bronloos en foutieve naam. Maar meer zorgelijk is dat het verdacht veel lijkt op het oudere artikel Heiligen.net - Wolfsindis van Reisbach en daardoor onder een duidelijke verdenking staat van copyvio
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 8. Wulgrin III van Angoulême
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 9. Wulgrin I (en redirect Wulgrin I van Angoulême)
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 10. Wolfgang van Brunswijk-Grubenhagen (en redirect Wolfgang van Brunswijk-Osterode)
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 11. Willem X van Aquitanië - tal van interwiki's maar de verschillen zijn te groot om er eentje aan te koppelen
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 12. Willem VIII van Auvergne
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 13. Willem VII van Hessen-Kassel
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 14. Willem VII van Monferrato
    Mee bezig Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
 • Beste Banner zou je (voorlopig) willen stoppen met dit soort nominaties? In dit tempo in dit soort aantallen is verbetering niet bij te benen. Haagschebluf (overleg) 9 feb 2016 02:19 (CET)Reageren[reageer]
  • Om eerlijk te zijn: NEE. Lang niet al jouw aanpassingen zijn verbeteringen. The Banner Overleg 9 feb 2016 04:38 (CET)Reageren[reageer]
   • Waar baseert u dat op? Ik heb hier slechts aangegeven dat ik de bereidheid heb er aan te werken. De aanpassingen moeten nog komen. En u weet al dat het geen verbeteringen zullen zijn? Maar onder de tijdsdruk van 2 weken door uw nominaties gaat het niet niet lukken. Dus nogmaals mijn vraag aan u deze nominaties in te trekken. Haagschebluf (overleg) 11 feb 2016 06:46 (CET)Reageren[reageer]
    • Citaat: Volgens de Arbitragecommissie is in de richtlijnen geen bezwaar te vinden tegen het massaal nomineren van pagina's op grond van chronische problemen in de bewerkingen van de aanmaker. De inhoud van de encyclopedie hoort voor conflictbestrijding te gaan.WP:5Z; WP:NIET. Om praktische redenen adviseert de Commissie echter om bij nominaties van pagina's die door dezelfde gebruiker zijn aangemaakt een werkbaar quotum aan te houden, bijvoorbeeld 100 per week. Bron: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Nalooplijsten#Conclusies. Mvg, Josq (overleg) 12 feb 2016 14:24 (CET)Reageren[reageer]

Toegevoegd 08/02: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Remi De Roo - ne - enige verdienste lijkt te zijn dat hij een op rust gestelde bisschop is - Paul-MD (overleg) 8 feb 2016 13:09 (CET)Reageren[reageer]
  • Ik heb een vermoeden dat hij in ruste is. Gepensioneerd. ErikvanB (overleg) 8 feb 2016 13:21 (CET)Reageren[reageer]
  • Wel erg snel genomineerd (na 7 minuten), want het is gewenst om iemand eerst een uur de tijd te geven om het artikel te vervolmaken. Maar ik ben het met je eens dat het in de huidige vorm niets om het lijf heeft. (Over mijzelf kan met gemak net zo'n stukje worden geschreven.)  Erik Wannee (overleg) 8 feb 2016 13:32 (CET)Reageren[reageer]
   • In Nederland zijn maar zeven bisdommen, lees ik, waarmee een bisschop een beetje vergelijkbaar wordt met een commissaris van de koningin qua gebied dat bestreken wordt. Dan met 1 pennestreek besluiten dat een bisschop altijd NE is, lijkt mij geen juiste insteek. ed0verleg 8 feb 2016 13:55 (CET)Reageren[reageer]
  • Ik lees in het artikel "Hij was van 1962 tot 1999 bisschop van het Canadese bisdom Victoria." en dat lijkt me genoeg om E te zijn dus   Tegen verwijderen - Robotje (overleg) 8 feb 2016 16:09 (CET)Reageren[reageer]
  •   Tegen verwijderen - 1000x meer E dan de voetballers-die bij-gebrek-aan-beter-eens-een-keer-mogen-invallen. Sonuwe () 8 feb 2016 17:00 (CET)Reageren[reageer]
   • Dus toch LinkedIn integreren in Wikipedia? Mij best. Als er toch serverruimte genoeg is; waarom ook niet? Dan krijgen niet-voetballers zoals wij ook eens een plekje.  Erik Wannee (overleg) 8 feb 2016 23:34 (CET)Reageren[reageer]
    • Het gaat in dit specifieke geval uiteraard niet om het punt dat Edo naar voren brengt. Het gaat wat mij betreft niet om een discussie of een bisschop altijd NE is, of altijd E. Ik vraag me af of je een bisschop op moet nemen, enkel en alleen omdat hij bisschop is. Natuurlijk kan je een vergelijkbare vraag ook stellen bij een willekeurige voetballer, zanger, directeur of dorpsidioot, maar laten we ons even voor het gemak beperken tot de vraag: welke aansprekende dingen heeft bisschop De Roo gedaan, die een artikel in Wikipedia rechtvaardigen? - Paul-MD (overleg) 8 feb 2016 23:56 (CET)Reageren[reageer]
  •   Tegen verwijderen iemand die meer dan 35 jaar bisschop is geweest en in die functie een van de drijvende krachten was achter een politiek controversiële bisschoppelijke brief, is in mijn ogen zeker encyclopediewaardig - Machaerus (overleg) 9 feb 2016 19:20 (CET)Reageren[reageer]
 • Shiva en Parvati - weg - Deze opvatting van energiestromen is verder alleen te vinden op de site van het bedrijfje van de auteur van dit artikel. Dat is de op dit project OT geblokkeerde fantast en bedrieger Ponkel . Deze heeft vele malen deze encyclopedie vervuild met begrippen die alleen in zijn eigen fantasie bestonden en heel vaak een directe relatie hadden met zogenaamde ´´ producten´´ van dat bedrijfje. Zie bijvoorbeeld tantra-lotus.com/sweda-2.asp#Shiva_en_Parvati_in_balans en tantra-lotus.com/homoseksualiteit.asp . Zo weergegeven wegens spamfilter Renevs (overleg) 8 feb 2016 13:39 (CET)Reageren[reageer]
 • Mistress shane - E-waarde schimmig, bdsm slaventrainer. Sonty (overleg) 8 feb 2016 14:25 (CET)Reageren[reageer]
  •   Neutraal Het zou allereerst al Mistress Shane moeten zijn met een hoofdletter S. Aan de hand van het huidige artikel, over deze Dominatrix die FemDom bedrijft, is niet zichtbaar dat zij en haar werk voldoende relevant zijn voor een artikel op nl-Wikipedia. Sowieso zou ik liever eerst een mooi artikel zien over het fenomeen FemDom/Femdom (d:Q1404482, c:Category:Femdom). Staat op mijn ToDo-list maar wanneer ik er aan toekom kan ik niet inschatten. Alice2Alice (overleg) 8 feb 2016 15:28 (CET)Reageren[reageer]
  •   Voor verwijderen Zinnen als zij biedt slaventrainingen aan doet vermoeden dat het om een poging tot genereren van naamsbekendheid voor een NE-bedrijfje gaat. Wezelzinnen als: zij is zeer bekend in de bdsm wereld, zonder enige bron waaruit deze zeer bekendheid blijkt, en in hoeverre ze óók zeer bekend is buiten dit betrekkelijk kleine wereldje, daarover geen woord. Fred (overleg) 9 feb 2016 12:17 (CET)Reageren[reageer]
 • Ronald Douglas - wollig, wervend verhaal - zp? - vis ←  )°///<  → overleg 8 feb 2016 15:16 (CET)Reageren[reageer]
  • Ik heb er een nuwegje van gemaakt. Expliciete (zelf)promo, geen encyclopedisch taalgebruik, encyclopedische relevantie van betrokkene is zeer twijfelachtig. - GreenDay2 8 feb 2016 17:27 (CET)Reageren[reageer]
 • De Producent (bedrijf) - wiu - artikel van twee zinnen over een of andere coöperatie. De inhoud geeft niet echt veel duidelijkheid over wat het bedrijf nu is en wat het precies doet (afgezien de details die per definitie vast liggen). Mag weg, tenzij er nog serieuze verbeteringen aangebracht worden. 2A02:1811:CC2C:1100:A44C:2BC9:DFED:C5B3 8 feb 2016 16:25 (CET)Reageren[reageer]
  •   Opmerking - of het bedrijf voldoende relevant is voor een encyclopedische vermelding betwijfel ik. Wat imo wel relevant is, dat is het monumentale bedrijfscomplex van De Producent aan de Wachtelstraat in Gouda. Voor de beschrijving van dit industriële erfgoed zijn meerdere bronnen beschikbaar o.a. Denslagen 2001:394 t/m 396, Stenvert [et al.] 2004:198 en de informatie van de RCE. Ook het boekje "40 jaar De Producent" uit 1955 door Arie van Wijnen (aan wie beslist wel een afzonderlijk artikel gewijd zou mogen worden, o.a. gezien zijn betekenis voor de zuivelindustrie in Nederland en zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog) lijkt mij het raadplegen waard. Mijn advies is dan ook om dit artikel te hernoemen naar bijv. De Producent (Wachtelstraat) en het complex aldaar te beschrijven. Gouwenaar (overleg) 9 feb 2016 13:13 (CET)Reageren[reageer]
   • De titel van dit artikel is al onnodig uitgebreid met een disambiguatie, dat is pas nodig op het moment dat er meerdere artikelen met die naam zijn. Hernoemen naar De Producent (Wachtelstraat) is dus moeilijk doen om niks. Ik heb zelfs rijksmonumenten beschreven met alleen het adres als titel (Kuil 32, Breed 40 en Achterhaven 105), waardoor niemand kan zien waar het is, maar als ik er 2 keer Hoorn en als laatste Edam achter zet dan wordt dat toch ongedaan gemaakt en de pagina komt bij een speciale lijst van pagina's met een titel met haakjes waar geen doorverwijspagina bij bestaat. Dqfn13 (overleg) 9 feb 2016 13:27 (CET)Reageren[reageer]
    • De kern van mijn opmerking is dat één van de bedrijfscomplexen van de Producent in Gouda (er waren er meer) interessant is om beschreven te worden. Als dat gebeurt dan is de huidige titel niet correct. Hoe de nieuwe naam dan wel moet worden is wmb van ondergeschikt belang, als maar duidelijk is dat niet een bedrijf, maar vooral een van de gebouwencomplexen van dat bedrijf wordt beschreven. Gouwenaar (overleg) 9 feb 2016 14:06 (CET)Reageren[reageer]
  •   Opmerking - het is intussen al lang geen "artikel van twee zinnen over een of andere coöperatie". Gezien de latere toevoeging zou ik de nominator willen vragen nog eens te kijken of het voldoende verbeterd is en nominatie ingetrokken kan worden. - Robotje (overleg) 9 feb 2016 14:56 (CET)Reageren[reageer]
   • Aanvullende opmerking, de nominatie kwam ook wel supersnel, een minuut na aanmaak, waarbij nominator niet de moeite nam om de auteur op de hoogte te stellen. Ik kan me voorstellen dat deze gang van zaken niet erg motiverend werkt. Gouwenaar (overleg) 9 feb 2016 15:00 (CET)Reageren[reageer]
  •   Tegen verwijderen - ruimschoots aan de bezwaren tegemoetgekomen. Gouwenaar (overleg) 9 feb 2016 19:22 (CET)Reageren[reageer]
  •   Opmerking artikel is behouden, ik heb alleen de overbodige doorverwijzing verwijderd. Dqfn13 (overleg) 23 feb 2016 22:22 (CET)Reageren[reageer]
 • Anne Yelsey - wiu - een encyclopedie dient tekst te bieden waaruit tenminste duidelijk wordt waarom het beschreven fenomeen relevant is. Men kan niet van de lezer verwachten dat hij of zij enkel op zoek is naar infobox -   RJB overleg 8 feb 2016 17:12 (CET)Reageren[reageer]
 • Rob Rodewijk - weg - Uit dit stukje tekst zonder opmaak blijkt niet wat de encyclopedische relevantie van deze technicus is. Promolink verwijderd. RONN (overleg) 8 feb 2016 19:52 (CET)Reageren[reageer]

Toegevoegd 08/02: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Villa Lückerheide - ne - Reeds voor de Tweede Wereldoorlog gesloopte villa, pand heeft daardoor nog geen 50 jaar bestaan. Pand was niet van monumentale waarde en daarmee ook niet van encyclopedische waarde. Dqfn13 (overleg) 8 feb 2016 20:59 (CET)Reageren[reageer]
 • Kritiek op de islam - Een onderwerp dat zeker aandacht verdient, maar een artikel die naam niet waardig. Zeer bedenkelijk brongebruik, veel bronloze beweringen. Ik heb reeds twee van de meest ridicule beweringen verwijderd. Ik geef ze hier wel weer, omdat ze de algemene teneur van dit "artikel" goed weergeven: ""net als bij elke religie die hartstochtelijk, dogmatisch en compromisloos wordt aangehangen" en "als hij of zij al niet vermoord wordt door islamieten in zijn of haar directe omgeving". In feite is dit één groot aaneenhangsel van halve waarheden en grove veralgemeningen. Het moet mogelijk zijn om een "neutraal", genuanceerd artikel te schrijven over geuite kritiek op de islam (zowel historisch als hedendaags), maar niet met dit artikel als basis. Het bestaat uit heel veel eenzijdig geleuter, geen nuances en verscheidene contradicties. Waar het Engelstalig artikel erin slaagt een verhaal te brengen, vervalt dit "artikel" in chaos. Er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen verschillende stromingen van de islam, de "islam" wordt à la Geert Wilders verengd tot één monolitisch blok. - GreenDay2 8 feb 2016 21:14 (CET)Reageren[reageer]
  Voor verwijderen - zeer eens met de kritiek van Greenday2, de encyclopedie mag toch wel de laatste vluchtheuvel zijn van objectieve informatie, in deze door Wilders en stand.nl gedomineerde tijd van gesundenes Volksempfinden?   RJB overleg 9 feb 2016 01:10 (CET)Reageren[reageer]
  Voor verwijderen - zelfs de duitse en engelse collega's, die toch vaak ideeen voor een beter artikel hebben, falen m.i. bij de breedte van dit onderwerp. Twijfelsjablonen brachten bij ons geen verbetering. Misschien moet het artikel opgedeeld worden in (artikelen voor) verschillende periodes, zodat het uitnodigender is voor experts om tenminste een gedegen samenvatting voor die periode te schrijven. In de huidige vorm heeft het geen zin.Zwitser123 (overleg) 9 feb 2016 08:20 (CET)Reageren[reageer]
 • Zhong Yu - ne - de aanwezige tekst biedt geen indicatie van enige relevantie. Sjoerd de Bruin (overleg) 8 feb 2016 21:52 (CET)Reageren[reageer]
 • Villa Loggio - Wat maakt deze villa encyclopedisch relevant? - GreenDay2 8 feb 2016 22:32 (CET)Reageren[reageer]
  •   Opmerking de gebruikersnaam van de aanmaker is identiek aan die van de eigenaar van Villa Loggio. Machaerus (overleg) 8 feb 2016 23:01 (CET)Reageren[reageer]
   • Bedankt voor de aandachtige opmerking. Daar hoeven we onze tijd niet langer in te steken. Ik heb het genuwegd. Spijtig dat er nog steeds mensen zijn die Wikipedia als een gratis reclamemedium zien. Met vriendelijke groet, GreenDay2 8 feb 2016 23:05 (CET)Reageren[reageer]
 • Spel (taal) - wiu/ne - Dit is geen encyclopedische benadering van het fenomeen 'taalspel', maar een opsomming van losse persoonlijke weetjes die op geen enkele bron berusten. Dat er onder aan het artikel oplossingen staan voor enkele taalraadsels duidt ook op het weinig encyclopedische karakter van het artikel. Bovendien laat de definitie – "Onder een taalspel kunnen allerlei spelletjes worden verstaan die mensen met elkaar spelen voor hun plezier" – te wensen over. Niet alle spelletjes die mensen met elkaar spelen voor hun plezier (waarvoor anders?) vallen immers in de categorie 'taalspel'. Marrakech (overleg) 8 feb 2016 22:42 (CET)Reageren[reageer]
  • Dit gaat hem zo niet worden, inderdaad. Artikel is uit 2005. Op dat moment was het allemaal wat minder formeel, en dit zou toen een aardige aanzet kunnen zijn geweest. Helaas heeft het artikel zich niet echt mee-ontwikkeld met de rest van de encyclopedie. Paul B (overleg) 10 feb 2016 14:16 (CET)Reageren[reageer]
  •   Voor verwijderen - eens met beide voorgangers - Vinvlugt (overleg) 12 feb 2016 08:51 (CET)Reageren[reageer]
 • Bayesiaanse statistiek - wiu - artikel laat de lezer alleen maar achter met vragen. Sjoerd de Bruin (overleg) 8 feb 2016 22:46 (CET)Reageren[reageer]
  • Poe, da's inderdaad niet best. Ik wil er wel wat aan doen, ik weet wel wat van statistiek, maar niet van die tak van sport. Magere Hein (overleg) 9 feb 2016 12:26 (CET)Reageren[reageer]
 • Alexandre del Valle - wiu   MoiraMoira overleg 8 feb 2016 13:04 (CET)Reageren[reageer]
 • The thoughts of Emerlist Davjack - wiu - Onbegrijpelijke passage: The Nice ontstond als begeleidingsband van P.P. Arnold. Die vond haar programma wat kort vroeg de toen als bekendstaande band The Naz een voorprogramma te verzorgen. Wat The Naz speelde maakte haar niet uit. Onder aanvoering van Keith Emerson werden die optreden steeds langer en extravaganter, totdat The Naz, inmiddels omgedoopt tot The Nice los kon bestaan naar P.P. Arnold. De rest van de tekst is stilistisch ook nogal onder de maat. De Wikischim (overleg) 8 feb 2016 11:53 (CET)Reageren[reageer]