Motte te Leur

voormalig kasteel in Leur (Wijchen), Nederland

De motte te Leur was een middeleeuws mottekasteel in het Nederlandse dorp Leur, provincie Gelderland. Van het complex is de oorspronkelijke motteheuvel behouden gebleven.

Motte te Leur
De motteheuvel
Locatie Leur
Algemeen
Kasteeltype mottekasteel
Bouwmateriaal hout
Gebouwd in 12e/13e eeuw
Gesloopt in onbekend
Monumentale status Gemeentelijk monument
Informatiebord bij de motte van Leur

Geschiedenis bewerken

Het gebied maakte in de 10e eeuw deel uit van Lotharingen. Om de streek onder controle te houden, maakte de keizer gebruik van de aartsbisschoppen van Keulen. Deze stelden voogdijen in, waarvan Leur er een was. De familie Van Heinsberg werd in de tweede helft van de 11e eeuw aangesteld als de eerste voogd van Leur. Zij stichtten het mottekasteel, waarschijnlijk in de 12e of 13e eeuw. Naast het kasteel lag de voorburcht met een kerkje dat eerst van hout was en later van steen.

In 1311 verkocht ridder Wilhelm van Zillern de goederen en het patronaatsrecht van de kerk aan de Cisterciënzers van het klooster in Kamp. Na de reformatie werd het steeds lastiger voor het klooster om zijn bezittingen in Leur te kunnen behouden en in 1621 verkochten ze de goederen aan drie Amsterdammers.

Het kasteel zal nog in de middeleeuwen zijn verdwenen. De heuvel werd gebruikt als vliedberg voor de bevolking en het vee bij overstromingen.

Beschrijving bewerken

De motte ligt aan de oostzijde van de kerk en is ongeveer zes meter hoog. Aan de zuidzijde ligt een terrein dat bekend staat als Het Kasteel.

In de 21e eeuw heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In 2008 gaf een onderzoek met grondradar aan dat er sprake was van een ophogingspakket met puinresten van baksteen en mortel. Tien jaar later zijn er proefsleuven gegraven, waarbij sporen zijn aangetroffen die wijzen op een omgracht mottekasteel met een voorburcht. Het complex zou uit de 12e of 13e eeuw dateren.

Bij de bouw van het kasteel heeft men eerst de gracht gegraven, waarbij de vrijgekomen grond is gebruikt om de heuvel op te werpen. Op deze heuvel werd vervolgens een houten toren gebouwd.