Huis te Dreumel

voormalig kasteel in Dreumel, Nederland

Het Huis te Dreumel, ook bekend als Pollenstein of Balver, was een kasteel in het Nederlandse dorp Dreumel, provincie Gelderland.

Huis te Dreumel
Het Huis te Dreumel op een anonieme tekening uit 1636.
Locatie Dreumel
Gebouwd in onbekend
Gesloopt in 2e helft 19e eeuw
Kadastrale minuut 19e eeuw, met het Huis te Dreumel.

Geschiedenis bewerken

Het is niet duidelijk wanneer het kasteel werd gesticht. De eerste vermelding dateert pas uit 1654, toen Nicolaas van Geelkercken het als Balver op een van zijn kaarten intekende. Toch wordt ervan uit gegaan dat het huis in de middeleeuwen is gebouwd.

Het geslacht Van de Poll werd vanaf 1326 beleend met gronden in Dreumel. Het ging aanvankelijk om de uiterwaarden in de Waal waarmee Seger van de Poll werd beleend. In 1395 werd een van zijn nakomelingen - eveneens Seger geheten - ook beleend met de uiterwaarden, maar ontving daarnaast nog zandgronden en een gerecht in Dreumel. Het is niet duidelijk of er toen ook al sprake was van een kasteel, of dat het om slechts een hofstede ging. Er wordt in de leenboeken geen melding gemaakt van een huis. Gezien de heerlijke rechten die de familie Van de Poll bezat, zou de aanwezigheid van een versterking niet onlogisch zijn. Zelf woonde de familie overigens op het nabijgelegen huis De Pol.

In 1470 kwamen de goederen via vererving terecht bij het geslacht Van Balveren. Waarschijnlijk hebben zij ook het uiteindelijke Huis te Dreumel gebouwd. De familie Pieck erfde het goed in 1535. Via Barbara Pieck, die getrouwd was met Gerard van de Poll, kwamen de goederen in 1621 weer terug bij de familie Van de Poll.

De familie Van Scherpenseel had het kasteel van 1667 tot 1850 in bezit. In dat laatste jaar kocht Peter van Deursen het kasteel aan. Uiteindelijk zou eigenaar A. Vruysen het kasteel rond 1890 laten afbreken. Ook de grachten zijn toen gedempt.

Beschrijving bewerken

Het huis bestond uit een rechthoekige, omgrachte hoofdburcht en een L-vormige, eveneens omgrachte voorburcht. Op de voorburcht stond een bouwhuis. Een tekening uit 1636 laat een hoofdburcht zien met een steil zadeldak, trapgevels en een slank torentje met een uiendak.

De huidige boerderij met de naam Pollensteijn staat op de voormalige voorburcht en is in de 2e helft van de 19e eeuw gebouwd. Mogelijk was het geen volledige nieuwbouw, maar betrof het een verbouwing van het reeds aanwezige bouwhuis. Pollensteijn is tegenwoordig een langgevelhuis met topgevels en een zadeldak. De voordeur zou uit het kasteel afkomstig zijn.[1]