Bakerbosch

voormalig kasteel in Nederland

Het Bakerbosch (ook wel gespeld als Bakerbos) was een kasteel in het Nederlandse dorp Deil, provincie Gelderland.

Bakerbosch
De grachten van kasteel Bakerbosch op de tiendenkaart van 1713
Locatie Deil
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen?
Huidige functie agrarisch terrein
Gebouwd in vóór 1405
Gesloopt in onbekend (maar vóór 1713)

Geschiedenis bewerken

Het Bakerbosch was een Gelders leen. In 1405 was de familie Van Rijne beleend met het ‘huys ende hofstad’ en twee morgen aan grond. Het leen kwam in 1454 in handen van de familie Van Beest, die in 1474 werd opgevolgd door het geslacht De Cock.

In 1764 werd het Bakerbosch omschreven als een hofstede met land: van een huis was kennelijk al geen sprake meer. Toen Ludolph Diederik Schroot in 1792 het goed in leen kreeg, was er nog slechts een boomgaard aanwezig.

Beschrijving bewerken

Van kasteel Bakerbosch zijn geen afbeeldingen bekend. Een tiendenkaart uit 1713, gemaakt door J. van Broeckhuysen ten behoeve van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, geeft slechts een omgracht terrein aan met een klein gebouwtje in de noordoosthoek. Dit gebouwtje duidt naar verwachting niet op het kasteel zelf, dus het kasteel zal reeds vóór 1713 zijn afgebroken.

Archeologisch onderzoek in 2021 heeft aangetoond dat er sprake moet zijn geweest van een kasteeleiland waarop de ronde, veelhoekige of vierkante burcht stond. De gracht bestond deels uit een natuurlijke waterloop die aan de westzijde verbreed is om een volledige kasteelgracht te verkrijgen. Langs de gegraven gracht is een verstevigde beschoeiing aangebracht. Aan de westzijde van het kasteel stonden diverse bijgebouwen. Mogelijk was aan de oostzijde een toegang tot het kasteel. Uit metingen bleek dat de funderingen van het kasteel uit baksteen moeten bestaan.