Lievenstein

voormalig kasteel in Nederland

Lievenstein was een kasteel in het Nederlandse dorp Tuil, provincie Gelderland. De precieze locatie van het kasteel is niet bekend.

Lievenstein
Locatie Tuil
Algemeen
Eigenaar Gijsbert van Tuyl
Gebouwd in 14e eeuw?
Gesloopt in onbekend

In 1348 duikt kasteel Lievenstein voor het eerst op in de bronnen: in dat jaar werd Gijsbert van Tuyl met het kasteel beleend. Hij moest tevens beloven het kasteel open te stellen voor de hertog van Gelre. Na deze belening verdween Lievenstein uit de leenakteboeken. Volgens een melding in 1850 zou het slot in 1570 zijn verkocht door Otto van Haeften tot Putten en Puttenstein, maar het is niet duidelijk of het ook echt om het kasteel in Tuil ging. Ook is niet duidelijk of er op dat moment daadwerkelijk nog sprake was van een bouwwerk, of dat het kasteel al lang was gesloopt.

In de 19e eeuw vond er tussen J.C.W. Quack en F.N.M. Eyck van Zuylichem een discussie plaats of met Lievenstein eigenlijk niet het slot Loevestein werd bedoeld. Quack meende dat beide kastelen in feite een en hetzelfde waren. Loevestein ligt dan wel ten zuiden van de Waal, maar dat zou volgens hem dan zijn gekomen door een verlegging van deze rivier. Eyck van Zuylichem bestreed deze theorie. Er zijn overigens ook geen bewijsstukken gevonden die de theorie ondersteunen. Bovendien geeft de belening van 1348 duidelijk aan dat het kasteel in het kerspel van Tuil lag, grenzend aan de landen van Johan van Hellouw.