Oldenhof (Heteren)

voormalig kasteel in Nederland

De Oldenhof of Huis te Heteren was een kasteel in het Nederlandse dorp Heteren, provincie Gelderland.

Oldenhof
Het Huys Heteren, door Aert Schouman (18e eeuw)
Locatie Heteren
Gebouwd in 14e eeuw?
Gesloopt in 18e eeuw

Geschiedenis bewerken

In 1382 werd Dirc van Heteren beleend met de ‘olde hofstad tot Heteren’. Het was oorspronkelijk een Utrechts leen. Het is onbekend of er in dat jaar of wellicht al eerder een kasteel stond. In ieder geval bleef het goed tot 1420 in handen van het geslacht Van Heteren. Door huwelijk kreeg de familie Groesbeek het toen in eigendom. Na diverse wisselingen van eigenaren kocht de familie Voorst in 1615 het kasteel, dat hierdoor ook wel als kasteel Voorst werd aangeduid.

Ook in de eeuwen hierna kwam het kasteel door erfenissen en verkoop bij verschillende families terecht. In 1804 kocht Frans Godert, baron van Lynden van Hemmen het voormalige kasteel, maar na zijn dood verkocht zijn weduwe het weer door aan Evert Moll. De oude hofstede werd hierna nog diverse malen overgedragen, maar van het kasteel was al sinds eind 18e eeuw niets meer over.

Beschrijving bewerken

Het is niet bekend hoe het oorspronkelijke, middeleeuwse kasteel er uit heeft gezien. De oudste afbeelding is van Aert Schouman en dateert uit de 18e eeuw, maar geeft de kennelijke situatie weer van 1636. Op de afbeelding is een waarschijnlijk L-vormig gebouw te zien met een hoge en een lage vleugel en een zeshoekige traptoren. Aan de voorzijde wordt het terrein afgesloten door een poortgebouwtje en een muur.

In de 17e eeuw is het kasteel waarschijnlijk vervangen door een landhuis, dat op zijn beurt eind 18e eeuw is afgebroken. Op de plek van het kasteel werd een boerderij gebouwd, maar die is kort na 1809 ook gesloopt. De grachten zullen eveneens rond die tijd zijn gedempt.