Heeckeren (kasteel)

voormalig kasteel in Steenderen, Nederland

Het kasteel Heeckeren stond in het Nederlandse dorp Steenderen, provincie Gelderland.

Heeckeren
Locatie Steenderen
Algemeen
Eigenaar familie Van Heeckeren
Gebouwd in 14e eeuw (?)
Gesloopt in onbekend

Van 1326 tot 1473 komt Hekeren voor in de leenboeken van Gelre. De oudste bekende eigenaar is Winand Gruythuys, die in 1326 het goed Hekeren overdroeg aan Celiken Hekermans.

Kasteeleigenaar Frederik van Hekeren van der Ese (1295-1357) raakte rond 1348 in conflict met Gijsbrecht van Bronckhorst, die in het naburige Bronckhorst een kasteel bezat. Frederik koos in de opvolgingsstrijd in Gelre de kant van Reinoud III, terwijl de familie Bronckhorst had gekozen voor Reinouds broer Eduard. Frederik speelde hierdoor een hoofdrol in de jarenlange strijd tussen de Heeckerens en Bronckhorsten.[1]

In 1378 was het goed in handen van Henrick die Wedersche, maar twee jaar later volgde Frederik van Hekeren van der Ese hem op als eigenaar. Frederik was een zoon van de hierboven genoemde Frederik en nam in 1357 de rol aan aanvoerder van de Van Heeckerens van zijn vader over; zijn kasteel De Ehze diende hierbij als hoofdkwartier.[2]

Mogelijk was de familie Van Heeckeren de stichter van het kasteel, alhoewel de oudst bekende leenmannen afkomstig waren uit andere families. Uit de overlevering komt het verhaal naar voren dat hier een lid van de familie Van Heeckeren was gesneuveld tijdens de 14e-eeuwse twisten.

Na Frederik bleef het kasteel in eigendom van de familie Van Heeckeren.

In 1844 schrijft Van der Aa dat de fundamenten van het kasteel waren uitgegraven nabij de boerderij Heeckerenskolk.

Het is onbekend wanneer het kasteel is verdwenen.

De huidige boerderij op de voormalige kasteellocatie dateert uit 1884.