Weijenrade

voormalig kasteel in Varik, Nederland

Het kasteel Weijenrade stond in het Nederlandse dorp Varik, provincie Gelderland.

Weijenrade
Kaart uit 1759 met de vermelding van de ‘Ruïne van ’t H. Wyenrade’
Locatie Varik
Gebouwd in vóór 1407
Gesloopt in 18e eeuw

De eerste vermelding dateert uit 1407: op dat moment werd Goossen van Varick beleend met het huis. Dit leen werd in 1424 uitgebreid met 16 morgen aan land. Het geslacht Van Varick bleef ook de eeuwen hierna eigenaar van het kasteel. In 1440 werd schuin tegenover Weijdenrade het hof Hondswinkel gebouwd, met een omgracht huis. In 1690 droeg Philips van Varick het kasteel Weijenrade en de heerlijkheid Varick over aan Frans van Dorth, die op Hondswinkel woonde en beschermheer was van het katholieke geloof in Varik.[1][2]

Al in 1647 bleek het kasteel in verval te zijn. Een document omschreef het als het ‘adelick gedestrueert huys’. Bij de overdracht in 1690 werd gesproken van een ruïne. Nog in 1759 stond het huis op een kaart en was het ingetekend als een ruïne. Hierna is het kasteel uit de boeken verdwenen.