Hanepol

voormalig kasteel in Ede, Nederland

Het kasteel Hanepol stond ten westen van het Nederlandse dorp Ede, provincie Gelderland. Van het kasteel zijn geen zichtbare restanten bewaard gebleven.

Hanepol
Kaart van de Hanepol (1752)
Locatie Ede
Gebouwd in 16e eeuw
Gesloopt in vóór 1741

Geschiedenis bewerken

Het kasteel is waarschijnlijk in de 16e eeuw gesticht. In 1685 was Maurits Vincent van Ommeren in bezit van de Hanepol: in dat jaar droeg hij zowel de Hanepol als de hofstede de Ketel op aan de Staten van Gelre, waarna hij het weer als leen terug ontving.

De familie Van Dongelen tot Daelhuisen was in de 18e eeuw met de Hanepol beleend. Het kasteel zal reeds vóór 1741 zijn afgebroken, getuige een melding uit dat jaar dat het kasteel toen al geruime tijd was verdwenen.

In 1743 kocht Lubbert Adolf Torck het goed aan. In de 19e eeuw behoorde het toe aan A.W.C.W. baron van Pallandt van Barlham.

Restanten van de grachten waren tot 1950 nog zichtbaar en zijn in dat jaar gedempt. Op het kasteelterrein is een boerderij gebouwd. Mogelijk bevinden de fundamenten van het kasteel zich onder de huidige bebouwing.

Archeologisch onderzoek uit 2004 bracht puinresten aan het licht die afkomstig waren van de sloop van de Hanepol. Ook de ligging van de grachten is aangetoond.

Beschrijving bewerken

Een 18e-eeuwse tekening van Abraham de Haen[1] toont een kasteel met een 16e-eeuws uiterlijk. Er zijn drie vleugels te onderscheiden, waarvan twee evenwijdig aan elkaar en één dwarsgeplaatst. De vleugels hebben drie woonlagen. Ook is er een ronde toren.