Westerholt (havezate)

voormalige havezate in Lochem, Nederland

Westerholt was een havezate ten westen van de Nederlandse stad Lochem, provincie Gelderland.

Westerholt
Locatie Lochem
Algemeen
Kasteeltype havezate
Gebouwd in 14e eeuw
Gesloopt in onbekend

De stichters van Westerholt kwamen uit het geslacht Van Keppel. Volgens het leenaktenboek van het Kwartier van Zutphen werd Diedrick II van Keppel in 1326 met Westerholt en Dedinckweerd beleend. Deze belening was ten gunste van Hendrik, de zoon van zijn broer. Waarschijnlijk was het huis Dedinckweerd aanvankelijk de hoofdvestiging voor de Van Keppels. Na 1380 vestigden de eigenaren zich mogelijk op huis Westerholt, want vanaf dat jaar was er in de beleningen alleen nog sprake van Westerholt.

De familie Van Keppel bleef eeuwenlang eigenaar van Westerholt, maar in 1562 kwam Westerholt in eigendom van Jacob van Heeckeren. Hij noemde zoch voortaan Van Heeckeren tot Oderlo, Westerholt en Dedinckweerd. Eind 16e eeuw kwam het goed weer terug bij de familie Van Keppel, die zich vanaf 1600 Van Keppel van Odinck gingen noemen. In 1690 verkocht de familie het huis Westerholt. De familie Olmius werd nu eigenaar.

In 1740 werd Westerholt genoemd als zijnde een havezate.

Westerholt is uiteindelijk afgebroken. De kadastrale minuut van 1832 toont nog wel bebouwing, maar het betrof waarschijnlijk nog slechts een boerderij.

De huidige boerderij dateert uit 1926. Van de voormalige havezate zijn geen restanten meer zichtbaar in het landschap.