Het Raasink

voormalig kasteel in Warnsveld, Nederland

Het Raasink was een kasteel in het Nederlandse dorp Warnsveld, provincie Gelderland.

Het Raasink
Locatie Warnsveld
Algemeen
Kasteeltype spieker
Huidige functie grasland
Gebouwd in late middeleeuwen?
Gesloopt in 1924

Geschiedenis Bewerken

Mogelijk bestond Het Raasink al in de middeleeuwen. De oudste vermelding echter dateert uit 1675, toen jonker Gerrit Raesink tot den Korenblik trouwde met Anna Bras. Twee jaar later werd gesproken van Rasinxstede. In 1717 vermeldde het leenregister de naam Raesinck Saelstede. Tevens bleek er een molenberg te zijn waarop een windmolen heeft gestaan.

In 1765 kreeg Jan Ensink het huis in bezit via een gerechtelijke verkoop. In 1781 werd Het Raasink door zijn broer verkocht aan Lambertus Ebbink. Hierna kwam het huis in bezit van Ebbinks dochter Wilhelmina Margaretha, die het in 1817 verkocht aan Zweer Addink. Sindsdien bleef Het Raasink in bezit van deze familie.

Het huis werd in 1785 getroffen door brand. Ook in 1924 brak er brand uit, waardoor het onbewoonbaar werd en is afgebroken. De gracht was al eind 19e eeuw gedempt.

Beschrijving Bewerken

Een tekening uit de 1720 van Frans Berkhuys[1] toont een rechthoekig gebouw van twee of drie verdiepingen met aan de voorzijde een Gelderse topgevel. Het gebouw wordt afgedekt door een zadeldak. Het tekenwerk van Berkhuys is echter niet altijd betrouwbaar, maar het rechthoekige grondplan komt wel overeen met de kadastrale minuut van 1832.

Uit archeologisch onderzoek in 2002 kwam naar voren dat Het Raasink een versterkte spieker was, omgeven door een 5 tot 7,5 meter brede gracht. De spieker kende een uitbouw op de zuidwesthoek. Er werden tevens steengoedscherven gevonden uit de late middeleeuwen, wat er op wijst dat Het Raasink wellicht eerder is gesticht dan de 17e eeuw.