Dooyenburg

voormalig kasteel in Nederland

Dooyenburg of Lakemond was een kasteel in de buurtschap Lakemond in de Nederlandse provincie Gelderland.

Dooyenburg
Locatie Lakemond
Algemeen
Huidige functie boerderij
Gebouwd in late middeleeuwen
Gesloopt in 18e eeuw

Er is vrij weinig bekend over het kasteel. Waarschijnlijk was het een versterkt adellijk huis dat in de late middeleeuwen is gebouwd. Mogelijk hield het huis verband met het geslacht Van Lakemond. Het eerste lid uit dit geslacht dat in de bronnen naar voren komt, is Rutger van Lakemond. Hij wordt genoemd in een oorkonde van 1397 en was getrouwd met Margriet van Randwijk. Ook is er een bron die vermeldt dat het kasteel heeft toebehoord aan de heren van den Bergh.

In de 17e en 18e eeuw was de Utrechtse familie Doeyenburg eigenaar van het huis. Hun familienaam werd uiteindelijk aan het huis verbonden.

Het is niet duidelijk of Lakemond een heerlijkheid was en de bewoners dus daadwerkelijk de heren van Lakemond waren. In ieder geval viel de buurtschap van 1539 tot 1817 onder het schependom van Wageningen en daarna onder de gemeente Heteren.

Het huis Dooyenburg was waarschijnlijk in de 18e eeuw al verdwenen of verkleind tot een boerderij. Op kaarten uit 1809 en 1832 zijn nog twee gebouwen te zien die grotendeels door een gracht worden omgeven. In 1846 vermeldde Van der Aa dat er op de plek van het voormalige kasteel een boerderij stond.[1]