Den Brakel

voormalig kasteel in Nederland

Den Brakel was een kasteel in het Nederlandse dorp Rijswijk, provincie Gelderland.

Den Brakel
Locatie Rijswijk
Gebouwd in 14e of 15e eeuw
Gesloopt in eind 18e eeuw

De oorsprong van het kasteel Den Brakel ligt in de 14e of 15e eeuw. Het was een Gaasbeeks leen en bestond uit een hofstede, toren, zaal en landgoed. Het kasteel werd overgedragen aan de heren van Culemborg. In 1460 werd Dirck van Brakel beleend met het kasteel, die het tot 1490 in bezit hield. Hierna volgde een splitsing van het goed. Het geslacht Van Brakell bleef zonder onderbreking eigenaar van de ene helft, terwijl de andere helft van het goed eerst bij een andere familie terechtkwam maar in de loop van de 16e eeuw door vererving opnieuw bij Van Brakell terecht kwam.

In 1762 werd Floris Adriaan van Brakell tot den Brakell beleend met het huis. Eind 18e eeuw is het huis afgebroken. De gronden waren in de 19e eeuw nog in bezit van de familie.

Het kasteel lag tussen de Wijfdijk en de Broeksteeg (tegenwoordig De Heuvel en Maatsteeg), ten zuidoosten van Rijswijk. De exacte locatie is niet bekend. Ook zijn er geen afbeeldingen van het kasteel.