Huis de Poll

bouwwerk in Voorst

Huis De Poll of Huis te Gietelo is een landhuis op landgoed De Poll in de gemeente Voorst, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ongeveer 900 hectare grote landgoed is gelegen ten oosten van het dorp Bussloo. Huis De Poll is van oorsprong een havezate.

Huis de Poll
Huis de Poll in 1827-1829.
Locatie Bussloo (Voorst), Nederland
Algemeen
Kasteeltype havezate
Gebouwd in voor 1529
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer 530073

Geschiedenis

bewerken

Een 'pol' is een natuurlijke verhoging in het landschap, vaak bij een rivier. Het eerste huis De Poll was een havezate die mogelijk al voor de bedijking van de IJssel is ontstaan. Volgens een schriftelijke vermelding was ene Walraven van Blair in 1529 eigenaar. In 1693 werd dit bouwwerk vervangen door een herenhuis dat in de negentiende eeuw verbouwd is tot boerderij. Dit is de nog bestaande hallenhuisboerderij, in de gevels er van zijn verschillende soorten eerder gebruikte rode baksteen verwerkt. Aan de achtergevel zijn muurankers te zien die het jaartal 1696 aangeven. De voorgevel aan de Deventerweg is gericht op landhuis De Poll. De boerderij, die 'De Oude Poll' wordt genoemd, staat geregistreerd als rijksmonument.[1]

Het tweede Huis De Poll bestond al in de zestiende eeuw, er is nog muurwerk uit die tijd aanwezig. In de jaren 1630 werd het uitgebreid en een eeuw later kreeg het bij een vergroting door bouwmeester Gerrit Ravenschot de nog aanwezige classicistische voorgevel. Op oude prenten is te zien dat het huis in de negentiende eeuw bepleisterd was, dit is in de twintigste eeuw ongedaan gemaakt. Ook dit gebouw is een rijksmonument.[2]

Huis en landgoed, alsmede de kunstverzameling "De Poll", zijn sinds 1991 eigendom van en worden bewoond door barones Antoinette van Lynden; ze erfde het van jhr. mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck, heer van Nijenbeek (1918-1991). Deze verkreeg het na de dood van Jan Minnema van Haersma de With (1878-1965), heer van de beide Pollen en Nijenbeek.

Toegankelijkheid

bewerken

Huis en omgeving worden particulier bewoond en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Landgoed De Poll is voor het grootste deel open voor wandelaars; alleen de Veluwsche bandijk is over een lengte van ca. een km afgesloten ter bescherming van de privacy van aanwonenden. Het Marskramerpad, een langeafstandswandelroute van Bad Bentheim naar Scheveningen, wordt ter plaatse omgeleid via de Deventerweg. Tot het landgoed behoort ook de twee kilometer van het landhuis aan de IJssel gelegen ruïne van kasteel Nijenbeek die wel van dichtbij te bekijken, maar niet bezocht kan worden.