Slimsijp

voormalig kasteel in Overasselt, Nederland

Het huis Slimsijp of (Klein) Schoonenburg was een kasteel in het Nederlandse dorp Overasselt, provincie Gelderland.

Slimsijp
Kadastrale kaart uit 1820 met kasteel Slimsijp (hier Schoonenburg genoemd).
Locatie Overasselt
Gebouwd in 16e eeuw
Gesloopt in rond 1870

Het kasteel is waarschijnlijk in de 16e eeuw gebouwd. Een afbeelding uit 1732 van Andries Schoemaker[1] toont een omgracht kasteelterrein dat via een ophaalbrug bereikt wordt. Het rechthoekige hoofdgebouw is via een lage tussenvleugel verbonden met een rechthoekige toren naast de ophaalbrug. Deze toren heeft een Gelderse gevel en dient als duiventil. Het voorplein wordt door een lage muur omgeven. De pilasters en het fronton op het hoofdgebouw zullen in de 17e of 18e eeuw apart zijn aangebracht als modernisering van het in oorsprong 16e-eeuwse huis. De zijgevel van het hoofdgebouw verraadt namelijk dankzij de rondboogfriezen en een torenachtige uitbouw de hogere ouderdom van het kasteel.

Begin 19e eeuw blijkt dat er tegen het hoofdgebouw aan nog twee vleugels zijn aangebouwd, zodat een u-vorm was verkregen. De tekening van Schoemaker lijkt de aanzet tot die twee vleugels reeds aan te geven: in de voorgevel van het hoofdgebouw zitten namelijk al de balkgaten die gebruikt zullen worden voor de vloeren van de nieuwe vleugels.

In de 19e eeuw kwam Slimsijp in handen van de familie Van Brakell. Nadat zij het nabijgelegen kasteel Schoonenburg hadden laten afbreken, gaven ze Slimsijp de naam (Klein) Schoonenburg.

Het kasteel was in 1846 in verval geraakt en werd niet meer bewoond. Uiteindelijk is kort na 1870 alles gesloopt. Rond 1930 is de gracht gedempt. Op het voormalige kasteelterrein staat anno 2022 een boerderij.