Schoonenburg (kasteel)

voormalig kasteel in Overasselt, Nederland

Het kasteel of havezate Schoonenburg stond in de buurtschap Schoonenburg, in het Nederlandse dorp Overasselt, provincie Gelderland.

Schoonenburg
Schoonenburg op de kadastrale kaart van 1820.
Locatie Overasselt
Algemeen
Kasteeltype havezate
Gebouwd in 16e eeuw
Gesloopt in 19e eeuw

Het kasteel zal in de 16e eeuw zijn gesticht, maar het is niet bekend door wie. Vanaf 1600 woonde de familie Van Brakell tot Brakell op Schoonenburg. In 1677 werd het kasteel door toenmalig eigenaar Johan van der Moelen opgedragen aan de Staten van Gelre, waarna hij het weer in leen terug ontving. Van der Moelen deed hetzelfde met zijn andere bezittingen in Overasselt, te weten de kastelen Sleeburg en Overasselt.

In 1721 werd Schoonenburg afgesplitst van het Huis te Overasselt. Baron Nicolaas Hans Willem van Delen, zoon van Jeanetta Agnes van der Moelen, kreeg Schoonenburg in 1721 in handen. In de 19e eeuw liet de familie Van Brakell het kasteel Schoonenburg afbreken en hernoemden ze het pas verworven kasteel Slimsijp tot Klein Schoonenburg. De familie behield de gronden tot 1920.