Vredestein (Driel)

voormalig kasteel in Nederland

Het kasteel Vredestein[1] is een voormalig kasteel in het Nederlandse dorp Driel, provincie Gelderland.

Vredestein
De locatie van het voormalige kasteel, zoals ingetekend door Nicolaes en Isaac van Geelkercken (1635). Er staat alleen nog een bouwhuis.
Locatie Driel
Gebouwd in vóór 1261
Gesloopt in 17e eeuw?

De oudste vermelding van kasteel Vredestein zou dateren uit 1261. De stichter van het slot was de hertog van Gulik. In 1380 vermeldde het leenregister van het Kwartier van Nijmegen dat Frederik graaf van Meurs werd beleend met ‘dat huys tot Vrindtstein’. Vincentius graaf van Meurs kreeg Vredestein in 1445 in handen, maar deed het in 1454 over aan Willem van Egmond. In 1460 werd vanuit het kasteel een vicarie opgericht in de kerk van Driel, tere ere van de Heilige Maagd.

In 1546 kregen de graven Van den Bergh het kasteel via vererving in bezit. Hun erfgenamen, het geslacht Hohenzollern-Sigmaringen, verkochten het huis - dat inmiddels alleen nog bestond uit een bouwhuis - in 1788 aan Arnoldus van de Kamp en Anna Sanders, die er een katholieke schuurkerk in onderbrachten. Tot aan 1802 was Vredestein nog een leengoed.

Het is niet duidelijk wanneer het kasteel precies is verdwenen. Zowel in 1623 als in 1675 brandde het kasteel af, en beide keren werd het hersteld. Waarschijnlijk was er echter al geen kasteel meer, en ging het in beide gevallen om een boerderij die het kasteel in een eerder stadium reeds had vervangen. Een kaart uit 1635 van Nicolaes en Isaac van Geelkercken toont ook slechts een bouwhuis en geen kasteel. Het nieuwe gebouw dat in 1676 werd neergezet, betrof een dwarshuisboerderij.

De boerderij is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Nadien is er een nieuwe boerderij gebouwd.

Van het kasteel is niets bewaard gebleven. Een verhoging in het landschap geeft aan waar het kasteel heeft gestaan. Bij een opgraving in 1972 is daar baksteenpuin aangetroffen.