Huis Latenstein

voormalig kasteel in Nederland

Het huis Latenstein was een versterkt huis of kasteeltje in de Nederlandse gemeente Tiel, provincie Gelderland.

Huis Latenstein
Boerderij Latenstein (1966)
Locatie Tiel
Algemeen
Huidige functie woonwagenkamp
Gebouwd in late middeleeuwen
Gesloopt in vóór 1761

In 1494 behoorde het huis Latenstein aan de heren van Buren. Het huis kwam niet voor in de leenaktenboeken en was dus waarschijnlijk een allodium. In 1538 werd het huis verkocht door Elisabeth van Buren aan Nicolaas Vijgh. Nadien is het kasteel middels verkoop diverse malen van eigenaar veranderd.

In 1830 kocht Rombout van Riemsdijk het huis. Toen hij in 1842 was overleden, kwam het in eigendom van zijn echtgenote, die het weer overdeed aan haar zuster. Die laatste zorgde er voor dat het huis in 1876 overging naar het protestantse Burgerweeshuis in Tiel.

Inmiddels was het kasteel zelf al verdwenen. In 1761 werd Latenstein beschreven als een omgrachte grote boerderij die op de ruïnes van een oud, adellijk huis was gebouwd. De kadastrale minuut uit het eerste kwart van de 19e eeuw toont twee eilandjes: een kleiner, niet bebouwd eilandje waar oorspronkelijk de hoofdburcht zal hebben gestaan, en een groter eiland – de voorburcht - met de genoemde boerderij.

Rond 1846 werden de grachten gedempt. In het midden van de 20e eeuw werd aan de oostzijde het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven en de boerderij werd eind jaren 60 afgebroken. Later is er een woonwagenkamp geplaatst.

Er zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven van het kasteel.

In 2015 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij de grachten zijn onderzocht.

De naam van het huis komt terug in de Tielse wijk Latenstein.