Valburg (kasteel)

voormalig kasteel in Valburg, Nederland

Het kasteel Valburg stond in het Nederlandse dorp Valburg, provincie Gelderland.

Valburg
Locatie Valburg
Algemeen
Huidige functie woonwijk, sportvelden
Gebouwd in vóór 1521?
Gesloopt in 18e eeuw

Het is niet bekend wanneer het kasteel Valburg is gebouwd. De eerste vermelding die kan wijzen op het bestaan van een kasteel, dateert uit 1521, als Willem van Ingen Nulandt zich tevens ‘Van Valburg’ gaat noemen. Overigens zal hij het huis hebben verworven via zijn tweede echtgenote, Johanna van Hackfort. Hun kleinzoon Willem bleek in 1599 eigenaar te zijn van een 'adellijk huis' te Valburg, waarmee vermoedelijk het huis Valburg wordt bedoeld. Deze Willem droeg het kasteel in 1627 op aan de Staten van Gelre, die hem vervolgens met het kasteel beleenden. Willem droeg het leen direct over aan zijn zoon Gerrit. In 1637 vererfde het huis Valburg naar Johanna, de dochter van Gerrit. Toen zij in 1677 overleed, erfde haar neef Bernard van Welderen het huis. Een van zijn nazaten droeg het leen in 1758 over aan Hendrik Haverman.

Rond 1730 is het kasteel vermoedelijk vervangen door nieuwbouw, waarbij delen van het oude bouwwerk zijn hergebruikt in het voorhof. In de 19e eeuw was er echter niets meer terug te vinden van het kasteel Valburg, afgezien van een vijver die de ‘kasteelvijver’ werd genoemd. Anno 2022 is ook deze vijver verdwenen en bevinden zich sportvelden en woonhuizen op de plek van het voormalige kasteelterrein.