Kasteel Grunsfoort

Rijksmonument op Kortenburg/Beukenlaan

Kasteel Grunsfoort stond tot eind 18e eeuw ten westen van Renkum in Gelderland. Het terrein met de fundamenten van het kasteel is tegenwoordig een rijksmonument[1].

Kasteel Grunsfoort in oude glorie
De Grunsfoortweide, waarin zich nog overblijfselen van het kasteel bevinden

Vanaf de 14e eeuw was Grunsfoort een belangrijk kasteel van het hertogdom Gelre. Het lag strategisch in een moerassig beekdal. Het is waarschijnlijk al voor 1372 aangelegd ten behoeve van de verdediging van het hertogdom Gelre tegen het Sticht Utrecht.[2] Rond 1780 werd het afgebroken.

In de onmiddellijke nabijheid, maar op de stuwwal, verrees in de loop van de 17e eeuw het huis Cortenberg, het eerste gebouw op het huidige landgoed Oranje Nassau’s Oord.

In 1937 zijn op de plaats van het kasteel opgravingen verricht door J.G.N. Renaud. De buitenste hoeken van het voormalig kasteel zijn met palen aangegeven. De resten bevinden zich in een beschermd natuurgebied. De beken op het terrein vormen globaal de buitenste slotgrachten. Aan de Beukenlaan staat een informatiebord. Bijzonder is dat de voormalige overhoekse toren tevens dienstdeed als poorttoren.