Boomchirurgie

(Doorverwezen vanaf Boomchirurg)

Boomchirurgie houdt zich bezig met het herstellen van beschadigingen en verwondingen aan bomen. De gebruikte methodes zijn volgens de huidige inzichten echter incorrect. Sindsdien wordt de term boomchirurgie vooral geassocieerd met deze achterhaalde methodes. Uit de boomchirurgie is boomverzorging voortgekomen.

Elagage 01.JPG

Nieuwe inzichtenBewerken

Polygoonjournaal uit 1974. Boomchirurgie onder de loep.

Eind jaren 70 kwam Alex Shigo, een Amerikaans bioloog, met nieuwe inzichten over bomen, begin jaren 80 werden deze ook in Nederland opgepikt en bleken methodes die voorheen toegepast werden opeens slecht voor bomen. Boomchirurgen hielden zich vooral bezig met het op creatieve wijze behandelen van wonden en beschadigingen. Vaak kwamen hier beton, staal en middelen om hout te verduurzamen aan te pas. Het voordeel van de ingreep is echter kleiner dan de schade veroorzaakt door het verstoren van de natuurlijke afweermechanismen van de boom.

Enkele voorbeelden van methodes die verkeerd zijn gebleken zijn het uitfrezen van rotte plekken, waarbij ook de natuurlijke afgrendelingen van de boom beschadigd werd en het gebruik van wond-afdek-middelen. Wond-afdek-middelen zorgen er weliswaar voor dat een wond waterdicht is afgesloten, maar het gevolg is dat er aan de binnenkant van de wond condens ontstaat, wat rot juist bevordert.

In 2006 is er door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een beroepsprofiel "boomverzorger" gepubliceerd. Daarin wordt aangehaald dat de term "boomchirurg" kenmerkend is voor iemand die praktijken uitoefende of nog steeds uitoefent die vandaag de dag niet meer als correct worden aangezien.